۰
قندان اپیوم ساکورا مدل 351201W

قندان اپیوم ساکورا مدل 351201W
ساکورا

مشخصات کلی نوع : قندان - جنس : بلور
مشخصات قندان ابعاد : 12.5 × 11.5 × 11.5 سانتی متر - در - وزن : 345 گرم
سایر مشخصات کشور سازنده : ایران

۱۰ %
۱۹,۰۰۰ تومان

۱۷,۱۰۰ تومان

دیس بیضی پایه دار می جی ساکورا پایه متوسط مدل 741015W

دیس بیضی پایه دار می جی ساکورا پایه متوسط مدل 741015W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : دیس

۱۰ %
۵۰,۸۰۰ تومان

۴۵,۷۲۰ تومان

کاسه نیم گود پایه دار کنزو ساکورا مدل 340722W

کاسه نیم گود پایه دار کنزو ساکورا مدل 340722W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : میوه خوری

۸۱,۷۰۰ تومان

کاسه متوسط پایه دار کنزو ساکورا مدل 340712W

کاسه متوسط پایه دار کنزو ساکورا مدل 340712W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : شیرینی خوری

۱۰ %
۶۳,۲۰۰ تومان

۵۶,۸۸۰ تومان

قندان کنزو ساکورا مدل 341201W

قندان کنزو ساکورا مدل 341201W
ساکورا

مشخصات کلی نوع : قندان - جنس : بلور
مشخصات قندان ابعاد : 12.5 × 11.5 × 11.5 سانتی متر - در - وزن : 345 گرم
سایر مشخصات کشور سازنده : ایران

۱۰ %
۱۷,۳۰۰ تومان

۱۵,۵۷۰ تومان

بشقاب کوچک 6 پارچه کنزو ساکورا مدل 341001W

بشقاب کوچک 6 پارچه کنزو ساکورا مدل 341001W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : شیرینی خوری

۱۰ %
۶۹,۸۰۰ تومان

۶۲,۸۲۰ تومان

شیرینی خوری بزرگ پایه دار کنزو ساکورا پایه بزرگ می جی مدل 341022W

شیرینی خوری بزرگ پایه دار کنزو ساکورا پایه بزرگ می جی مدل 341022W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : شیرینی خوری

۱۰ %
۶۳,۸۰۰ تومان

۵۷,۴۲۰ تومان

فنجان 14 پارچه ویلا ساکورا مدل 572102W

فنجان 14 پارچه ویلا ساکورا مدل 572102W
ساکورا

مشخصات کلی نوع : فنجان - تعداد : ۱۴ - جنس : بلور
سایر مشخصات کشور سازنده : ایران

۱۰ %
۱۳۸,۶۰۰ تومان

۱۲۴,۷۴۰ تومان

شکلات خوری کنزو پایه ساکورا مدل 341203W

شکلات خوری کنزو پایه ساکورا مدل 341203W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : شکلات خوری - ابعاد : 13.5 × 7.8 × 7.8 سانتی‌متر

۱۰ %
۴۴,۵۰۰ تومان

۴۰,۰۵۰ تومان

شکلات خوری پایه دار کنزو پایه متوسط می جی ساکورا مدل 341205W

شکلات خوری پایه دار کنزو پایه متوسط می جی ساکورا مدل 341205W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : شکلات خوری - ابعاد : 13.5 × 7.8 × 7.8 سانتی‌متر

۱۰ %
۵۴,۷۰۰ تومان

۴۹,۲۳۰ تومان

بشقاب متوسط پایه دار امپریال ساکورا مدل 181012W

بشقاب متوسط پایه دار امپریال ساکورا مدل 181012W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : پیش دستی - ابعاد : 19.5x19.5x2.8

۱۰ %
۶۱,۳۰۰ تومان

۵۵,۱۷۰ تومان

کاسه بزرگ امپریال ساکورا مدل 180731W

کاسه بزرگ امپریال ساکورا مدل 180731W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 12x12x6.7 سانتی‌متر

۱۰ %
۶۷,۵۰۰ تومان

۶۰,۷۵۰ تومان

کاسه بزرگ پایه دار امپریال ساکورا مدل 180732W

کاسه بزرگ پایه دار امپریال ساکورا مدل 180732W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : کاسه

۱۰ %
۸۲,۵۰۰ تومان

۷۴,۲۵۰ تومان

کاسه کوچک 6 پارچه امپریال ساکورا مدل 180701W

کاسه کوچک 6 پارچه امپریال ساکورا مدل 180701W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 12x12x6.7

۱۰ %
۶۳,۸۰۰ تومان

۵۷,۴۲۰ تومان

قندان امپریال ساکورا مدل 181201W

قندان امپریال ساکورا مدل 181201W
ساکورا

مشخصات کلی نوع : قندان - جنس : بلور
مشخصات قندان در - وزن : 360 گرم
سایر مشخصات کشور سازنده : ایران

۱۰ %
۲۰,۲۰۰ تومان

۱۸,۱۸۰ تومان

بشقاب کوچک 6 پارچه امپریال ساکورا مدل 181001W

بشقاب کوچک 6 پارچه امپریال ساکورا مدل 181001W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : پیش دستی

۱۰ %
۷۸,۳۰۰ تومان

۷۰,۴۷۰ تومان

فنجان 6 پارچه امپریال پارس ساکورا مدل 180302W

فنجان 6 پارچه امپریال پارس ساکورا مدل 180302W
ساکورا

مشخصات کلی نوع : فنجان - جنس : بلور
سایر مشخصات کشور سازنده : ایران

۱۰ %
۵۶,۶۰۰ تومان

۵۰,۹۴۰ تومان

قندان می جی  ساکورا مدل 741201W

قندان می جی ساکورا مدل 741201W
ساکورا

مشخصات کلی نوع : قندان - جنس : بلور - قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
مشخصات قندان ابعاد : 11.4.5.6 - در - وزن : 360 گرم
سایر مشخصات کشور سازنده : ایران

۱۰ %
۱۷,۱۰۰ تومان

۱۵,۳۹۰ تومان

آجیل خوری بزرگ پایه دار می جی ساکورا پایه بزرگ مدل 740732W

آجیل خوری بزرگ پایه دار می جی ساکورا پایه بزرگ مدل 740732W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : آجیل خوری - ابعاد : 23 × 23 × 23

۱۰ %
۶۳,۵۰۰ تومان

۵۷,۱۵۰ تومان

میوه خوری نیم گود بیضی پایه دار می جی ساکورا پایه بزرگ مدل 740742W

میوه خوری نیم گود بیضی پایه دار می جی ساکورا پایه بزرگ مدل 740742W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : میوه خوری - ابعاد : 15 × 21.5 × 33.5

۱۰ %
۷۲,۳۰۰ تومان

۶۵,۰۷۰ تومان

شیرینی خوری لوزی پایه دار می جی ساکورا پایه متوسط مدل 741012W

شیرینی خوری لوزی پایه دار می جی ساکورا پایه متوسط مدل 741012W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : شیرینی خوری - ابعاد : 15 × 21.5 × 33.5

۱۰ %
۴۷,۱۰۰ تومان

۴۲,۳۹۰ تومان

کاسه کوچک 6 پارچه ساکورا اپیوم مدل 350701W

کاسه کوچک 6 پارچه ساکورا اپیوم مدل 350701W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : میوه خوری - ابعاد : 14 × 11 × 13.5

۲۰ %
۵۷,۶۰۰ تومان

۴۶,۰۸۰ تومان

کاسه نیم گود پایه دار ساکورا اپیوم مدل 350722W پایه بزرگ می جی

کاسه نیم گود پایه دار ساکورا اپیوم مدل 350722W پایه بزرگ می جی
ساکورا

مشخصات فنی نوع : میوه خوری - ابعاد : 31.31.25

۱۰ %
۹۴,۴۰۰ تومان

۸۴,۹۶۰ تومان

کاسه متوسط پایه دار ساکورا  اپیوم مدل 350712W پایه بزرگ می جی

کاسه متوسط پایه دار ساکورا اپیوم مدل 350712W پایه بزرگ می جی
ساکورا

مشخصات فنی نوع : میوه خوری - ابعاد : 31.31.25

۱۰ %
۵۵,۳۰۰ تومان

۴۹,۷۷۰ تومان

ست بشقاب کوچک 6 پارچه ساکورا سری اپیوم مدل 351002W

ست بشقاب کوچک 6 پارچه ساکورا سری اپیوم مدل 351002W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : پیش دستی - ابعاد : 2 × 19 × 19

۱۰ %
۷۸,۸۰۰ تومان

۷۰,۹۲۰ تومان

ست فنجان 6 پارچه ساکورا سری اپیوم مدل 350302W

ست فنجان 6 پارچه ساکورا سری اپیوم مدل 350302W
ساکورا

مشخصات کلی نوع : فنجان - تعداد : ۶ - جنس : بلور - قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
سایر مشخصات گارانتی - کشور سازنده : ایران

۱۰ %
۵۳,۶۰۰ تومان

۴۸,۲۴۰ تومان

سرویس 6 نفره چینی زرین طرح ساکورا صورتی درجه عالی

سرویس 6 نفره چینی زرین طرح ساکورا صورتی درجه عالی
چینی زرین

مشخصات فنی شامل ظروف : سالاد خوری کوچک, دیس, بشقاب غذا خوری, بشقاب خورش خوری, بشقاب میوه خوری, نمک پاش - تعداد پارچه : 28 - کشور سازنده : ایران

به زودی

سرویس 6 نفره چینی زرین طرح ساکورا صورتی درجه یک

سرویس 6 نفره چینی زرین طرح ساکورا صورتی درجه یک
چینی زرین

مشخصات فنی شامل ظروف : سالاد خوری کوچک, دیس, بشقاب غذا خوری, بشقاب خورش خوری, بشقاب میوه خوری, نمک پاش - تعداد پارچه : 28 - کشور سازنده : ایران

به زودی

سرویس 12نفره چینی زرین طرح ساکورا صورتی درجه عالی

سرویس 12نفره چینی زرین طرح ساکورا صورتی درجه عالی
چینی زرین

مشخصات فنی شامل ظروف : سوپ خوری با در, سالاد خوری بزرگ, سالاد خوری کوچک, دیس, بشقاب غذا خوری, بشقاب خورش خوری, بشقاب میوه خوری, قوری چای خوری با در, فنجان, نعلبکی, قندان با در, شکر ریز, نمک پاش - تعداد پارچه : 102 - کشور سازنده : ایران

به زودی

سرویس 12نفره چینی زرین طرح ساکورا صورتی درجه یک

سرویس 12نفره چینی زرین طرح ساکورا صورتی درجه یک
چینی زرین

مشخصات فنی شامل ظروف : سوپ خوری با در, سالاد خوری بزرگ, سالاد خوری کوچک, دیس, بشقاب غذا خوری, بشقاب خورش خوری, بشقاب میوه خوری, قوری چای خوری با در, فنجان, نعلبکی, قندان با در, شکر ریز, نمک پاش - تعداد پارچه : 102 - کشور سازنده : ایران

به زودی

سرویس 6 نفره چینی زرین طرح ساکورا آبی درجه عالی

سرویس 6 نفره چینی زرین طرح ساکورا آبی درجه عالی
چینی زرین

مشخصات فنی شامل ظروف : سالاد خوری کوچک, دیس, بشقاب غذا خوری, بشقاب خورش خوری, بشقاب میوه خوری, نمک پاش - تعداد پارچه : 28 - کشور سازنده : ایران

به زودی

سرویس 6 نفره چینی زرین طرح ساکورا آبی درجه یک

سرویس 6 نفره چینی زرین طرح ساکورا آبی درجه یک
چینی زرین

مشخصات فنی شامل ظروف : سالاد خوری کوچک, دیس, بشقاب غذا خوری, بشقاب خورش خوری, بشقاب میوه خوری, نمک پاش - تعداد پارچه : 28 - کشور سازنده : ایران

به زودی

سرویس 12نفره چینی زرین طرح ساکورا آبی درجه عالی

سرویس 12نفره چینی زرین طرح ساکورا آبی درجه عالی
چینی زرین

مشخصات فنی شامل ظروف : سوپ خوری با در, سالاد خوری بزرگ, سالاد خوری کوچک, دیس, بشقاب غذا خوری, بشقاب خورش خوری, بشقاب میوه خوری, قوری چای خوری با در, فنجان, نعلبکی, قندان با در, شکر ریز, نمک پاش - تعداد پارچه : 102 - کشور سازنده : ایران

به زودی

سرویس 12نفره چینی زرین طرح ساکورا آبی درجه یک

سرویس 12نفره چینی زرین طرح ساکورا آبی درجه یک
چینی زرین

مشخصات فنی شامل ظروف : سوپ خوری با در, سالاد خوری بزرگ, سالاد خوری کوچک, دیس, بشقاب غذا خوری, بشقاب خورش خوری, بشقاب میوه خوری, قوری چای خوری با در, فنجان, نعلبکی, قندان با در, شکر ریز, نمک پاش - تعداد پارچه : 102 - کشور سازنده : ایران

ناموجود