۰
سوفله سالاد خوری بزرگ (براق) اورمزد

سوفله سالاد خوری بزرگ (براق) اورمزد
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سوفله

۴۷۴,۰۰۰ تومان

سوفله سوپ خوری بزرگ (براق) اورمزد

سوفله سوپ خوری بزرگ (براق) اورمزد
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سوفله

۵۹۴,۰۰۰ تومان

سوفله سوپ خوری کوچیک (براق) اورمزد

سوفله سوپ خوری کوچیک (براق) اورمزد
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سوفله

۶۸۹,۰۰۰ تومان

سوفله خوری بیضی بزرگ (براق) اورمزد

سوفله خوری بیضی بزرگ (براق) اورمزد
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سوفله

۷۲۹,۰۰۰ تومان

سوفله خوری بیضی متوسط (براق) اورمزد

سوفله خوری بیضی متوسط (براق) اورمزد
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سوفله

۶۸۹,۰۰۰ تومان

سوفله خوری مستطیل بزرگ (براق) اورمزد

سوفله خوری مستطیل بزرگ (براق) اورمزد
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سوفله

۷۲۹,۰۰۰ تومان

سوفله خوری مستطیل متوسط (براق) اورمزد

سوفله خوری مستطیل متوسط (براق) اورمزد
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سوفله

۶۸۹,۰۰۰ تومان

سوفله خوری مستطیل کوچیک (براق) اورمزد

سوفله خوری مستطیل کوچیک (براق) اورمزد
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سوفله

۶۴۹,۰۰۰ تومان

سینی بزرگ طرح دار ( دالبر) اورمزد

سینی بزرگ طرح دار ( دالبر) اورمزد
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سینی

۲۳۹,۰۰۰ تومان

سینی بزرگ ساده ( دالبر) اورمزد

سینی بزرگ ساده ( دالبر) اورمزد
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سینی

۲۳۸,۰۰۰ تومان

سینی کوچک طرح دار ( دالبر) اورمزد

سینی کوچک طرح دار ( دالبر) اورمزد
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سینی

۱۸۹,۰۰۰ تومان

سینی کوچک ساده ( دالبر) اورمزد

سینی کوچک ساده ( دالبر) اورمزد
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سینی

۱۸۸,۰۰۰ تومان

سینی گرد طرح دار اورمزد

سینی گرد طرح دار اورمزد
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سینی

۱۵۸,۰۰۰ تومان

سینی گرد ساده اورمزد

سینی گرد ساده اورمزد
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سینی

۱۵۷,۰۰۰ تومان

سینی بزرگ طرح دار اورمزد

سینی بزرگ طرح دار اورمزد
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سینی

۲۱۲,۰۰۰ تومان

سینی بزرگ ساده اورمزد

سینی بزرگ ساده اورمزد
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سینی

۲۱۱,۰۰۰ تومان

سینی کوچیک طرح دار اورمزد

سینی کوچیک طرح دار اورمزد
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سینی

۱۶۲,۰۰۰ تومان

سینی کوچیک ساده اورمزد

سینی کوچیک ساده اورمزد
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سینی

۱۶۱,۰۰۰ تومان

سرویس 23 پارچه استیل تمام طلایی PVD اورمزد

سرویس 23 پارچه استیل تمام طلایی PVD اورمزد
اورمزد

مشخصات فنی ابعاد : 56*52.5*44 - جنس : استیل - تعداد : 23 پارچه - شامل : سطل برنچ 17 لیتری / سطل زباله 12 لیتری / سطل قند 5 لیتری / سطل شکر2 لیتری / بانکه حبوبات 1 کیلویی / ادویه 7 پارچه / کفگیر و ملاقه 7 پارچه / قوطی ماکارونی - وزن : 11/98 کیلو گرم - سایر ویژگیها : ورق استیل ضد زنگ با گرید بالا / دارای سطل پلی اتیلن داخلی جداشونده

۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

سرویس 23 پارچه کرم درب طلایی اورمزد

سرویس 23 پارچه کرم درب طلایی اورمزد
اورمزد

مشخصات فنی ابعاد : 56*52.5*44 - جنس : استیل - تعداد : 23 پارچه - شامل : سطل برنچ 17 لیتری / سطل زباله 12 لیتری / سطل قند 5 لیتری / سطل شکر2 لیتری / بانکه حبوبات 1 کیلویی / ادویه 7 پارچه / کفگیر و ملاقه 7 پارچه / قوطی ماکارونی - وزن : 11/98 کیلو گرم - سایر ویژگیها : ورق استیل ضد زنگ با گرید بالا / دارای سطل پلی اتیلن داخلی جداشونده

۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان

سرویس 23 پارچه استیل درب کروم اورمزد

سرویس 23 پارچه استیل درب کروم اورمزد
اورمزد

مشخصات فنی ابعاد : 56*52.5*44 - جنس : استیل - تعداد : 23 پارچه - شامل : سطل برنچ 17 لیتری / سطل زباله 12 لیتری / سطل قند 5 لیتری / سطل شکر2 لیتری / بانکه حبوبات 1 کیلویی / ادویه 7 پارچه / کفگیر و ملاقه 7 پارچه / قوطی ماکارونی - وزن : 11/98 کیلو گرم - سایر ویژگیها : ورق استیل ضد زنگ با گرید بالا / دارای سطل پلی اتیلن داخلی جداشونده

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

سرویس 23 پارچه کرم گرانیتی درب کروم اورمزد

سرویس 23 پارچه کرم گرانیتی درب کروم اورمزد
اورمزد

مشخصات فنی ابعاد : 56*52.5*44 - جنس : استیل - تعداد : 23 پارچه - شامل : سطل برنچ 17 لیتری / سطل زباله 12 لیتری / سطل قند 5 لیتری / سطل شکر2 لیتری / بانکه حبوبات 1 کیلویی / ادویه 7 پارچه / کفگیر و ملاقه 7 پارچه / قوطی ماکارونی - وزن : 11/98 کیلو گرم - سایر ویژگیها : ورق استیل ضد زنگ با گرید بالا / دارای سطل پلی اتیلن داخلی جداشونده

۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان

سرویس 23 پارچه نقره ای درب کروم اورمزد

سرویس 23 پارچه نقره ای درب کروم اورمزد
اورمزد

مشخصات فنی ابعاد : 56*52.5*44 - جنس : استیل - تعداد : 23 پارچه - شامل : سطل برنچ 17 لیتری / سطل زباله 12 لیتری / سطل قند 5 لیتری / سطل شکر2 لیتری / بانکه حبوبات 1 کیلویی / ادویه 7 پارچه / کفگیر و ملاقه 7 پارچه / قوطی ماکارونی - وزن : 11/98 کیلو گرم - سایر ویژگیها : ورق استیل ضد زنگ با گرید بالا / دارای سطل پلی اتیلن داخلی جداشونده

۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان

سرویس 23 پارچه نوک مدادی درب کروم اورمزد

سرویس 23 پارچه نوک مدادی درب کروم اورمزد
اورمزد

مشخصات فنی ابعاد : 56*52.5*44 - جنس : استیل - تعداد : 23 پارچه - شامل : سطل برنچ 17 لیتری / سطل زباله 12 لیتری / سطل قند 5 لیتری / سطل شکر2 لیتری / بانکه حبوبات 1 کیلویی / ادویه 7 پارچه / کفگیر و ملاقه 7 پارچه / قوطی ماکارونی - وزن : 11/98 کیلو گرم - سایر ویژگیها : ورق استیل ضد زنگ با گرید بالا / دارای سطل پلی اتیلن داخلی جداشونده

۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان