۰
پمپ کولر الکتروژن

پمپ کولر الکتروژن

۱۰۹,۰۰۰ تومان

پوشال 6500 - 7000

پوشال 6500 - 7000

۲۰ %
۴۲,۹۰۰ تومان

۳۴,۳۲۰ تومان

پوشال 4500 - 5500 دوخته شده

پوشال 4500 - 5500 دوخته شده

۲۰ %
۳۷,۷۰۰ تومان

۳۰,۱۶۰ تومان

پوشال 3500-3000 دوخته شده

پوشال 3500-3000 دوخته شده

۲۰ %
۲۷,۳۰۰ تومان

۲۱,۸۴۰ تومان

پوشال 2800 دوخته شده

پوشال 2800 دوخته شده

۲۰ %
۱۸,۲۰۰ تومان

۱۴,۵۶۰ تومان

تسمه کولر 45

تسمه کولر 45

۲۰ %
۱۴,۴۹۰ تومان

۱۱,۵۹۲ تومان

تسمه کولر 44

تسمه کولر 44

۲۰ %
۱۴,۱۶۸ تومان

۱۱,۳۳۴ تومان

تسمه کولر 58

تسمه کولر 58

۲۰ %
۱۸,۶۷۶ تومان

۱۴,۹۴۱ تومان

تسمه کولر 64

تسمه کولر 64

۲۰ %
۲۰,۶۰۸ تومان

۱۶,۴۸۶ تومان

تسمه کولر 68

تسمه کولر 68

۲۰ %
۲۱,۸۹۶ تومان

۱۷,۵۱۷ تومان

شناور میله آهنی

شناور میله آهنی

۱۵ %
۷,۹۵۰ تومان

۶,۷۵۸ تومان

چهارپایه نبشی فابریک انواع کولر 5500-6000-7000-7500

چهارپایه نبشی فابریک انواع کولر 5500-6000-7000-7500

۱۵۰,۰۰۰ تومان

زیرآب کولر

زیرآب کولر

۱۵ %
۵,۲۵۰ تومان

۴,۴۶۲ تومان

مهره 6 نوپل

مهره 6 نوپل

۱۵ %
۲,۲۰۰ تومان

۱,۸۷۰ تومان

سبد پمپ

سبد پمپ

۱۵ %
۳,۶۰۰ تومان

۳,۰۶۰ تومان

نوار تفلون آسیا

نوار تفلون آسیا

۱۰ %
۱,۳۵۰ تومان

۱,۲۱۵ تومان

برزنت کشی با گیره فلزی

برزنت کشی با گیره فلزی

۲۰ %
۳۲,۴۰۰ تومان

۲۵,۹۲۰ تومان

شوره گیر معجزه گر

شوره گیر معجزه گر

۲۳ %
۱۵,۴۸۰ تومان

۱۱,۹۲۰ تومان

مغزی 1/2 آب

مغزی 1/2 آب

۱۱ %
۳,۶۴۰ تومان

۳,۲۴۰ تومان

سه راهی 1/2 آب

سه راهی 1/2 آب

۱۱ %
۷,۰۰۰ تومان

۶,۲۳۰ تومان

روغن کولر

روغن کولر

۲۲ %
۲,۷۹۰ تومان

۲,۱۷۶ تومان

پک شلنگ ضدآفتاب کولر

پک شلنگ ضدآفتاب کولر

۲۰ %
۱۷,۵۰۰ تومان

۱۴,۰۰۰ تومان

شیرکولری تمام برنجی شایا

شیرکولری تمام برنجی شایا

۱۴ %
۱۱,۶۲۰ تومان

۹,۹۹۳ تومان

تسمه کولر 71

تسمه کولر 71

ناموجود

پک تجهیزات راه اندازی کولرآبی

پک تجهیزات راه اندازی کولرآبی

مشخصات فنی شامل : شیر کولری تمام برنجی شایا / شلنگ ضد آفتاب 7 متری + دو عدد مهره 6 نوپل / روغن کولر / سراهی 1/2 آب / مغزی 1/2 آب / برزنت کشی با گیره فلزی / نوار تفلون آسیا / چهار پایه نبشی فابریک

ناموجود

مشخصات کلی
  • از
    الی
مشخصات فنی