۰
سوفله سالاد خوری بزرگ (براق) اورمزد

سوفله سالاد خوری بزرگ (براق) اورمزد
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سوفله

۴۷۴,۰۰۰ تومان

سوفله سوپ خوری بزرگ (براق) اورمزد

سوفله سوپ خوری بزرگ (براق) اورمزد
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سوفله

۵۹۴,۰۰۰ تومان

سوفله سوپ خوری کوچیک (براق) اورمزد

سوفله سوپ خوری کوچیک (براق) اورمزد
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سوفله

۶۸۹,۰۰۰ تومان

سوفله خوری بیضی بزرگ (براق) اورمزد

سوفله خوری بیضی بزرگ (براق) اورمزد
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سوفله

۷۲۹,۰۰۰ تومان

سوفله خوری بیضی متوسط (براق) اورمزد

سوفله خوری بیضی متوسط (براق) اورمزد
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سوفله

۶۸۹,۰۰۰ تومان

سوفله خوری مستطیل بزرگ (براق) اورمزد

سوفله خوری مستطیل بزرگ (براق) اورمزد
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سوفله

۷۲۹,۰۰۰ تومان

سوفله خوری مستطیل متوسط (براق) اورمزد

سوفله خوری مستطیل متوسط (براق) اورمزد
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سوفله

۶۸۹,۰۰۰ تومان

سوفله خوری مستطیل کوچیک (براق) اورمزد

سوفله خوری مستطیل کوچیک (براق) اورمزد
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سوفله

۶۴۹,۰۰۰ تومان

سینی بزرگ طرح دار ( دالبر) اورمزد

سینی بزرگ طرح دار ( دالبر) اورمزد
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سینی

۲۳۹,۰۰۰ تومان

سینی بزرگ ساده ( دالبر) اورمزد

سینی بزرگ ساده ( دالبر) اورمزد
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سینی

۲۳۸,۰۰۰ تومان

سینی کوچک طرح دار ( دالبر) اورمزد

سینی کوچک طرح دار ( دالبر) اورمزد
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سینی

۱۸۹,۰۰۰ تومان

سینی کوچک ساده ( دالبر) اورمزد

سینی کوچک ساده ( دالبر) اورمزد
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سینی

۱۸۸,۰۰۰ تومان

سینی گرد طرح دار اورمزد

سینی گرد طرح دار اورمزد
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سینی

۱۵۸,۰۰۰ تومان

سینی گرد ساده اورمزد

سینی گرد ساده اورمزد
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سینی

۱۵۷,۰۰۰ تومان

سینی بزرگ طرح دار اورمزد

سینی بزرگ طرح دار اورمزد
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سینی

۲۱۲,۰۰۰ تومان

سینی بزرگ ساده اورمزد

سینی بزرگ ساده اورمزد
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سینی

۲۱۱,۰۰۰ تومان

سینی کوچیک طرح دار اورمزد

سینی کوچیک طرح دار اورمزد
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سینی

۱۶۲,۰۰۰ تومان

سینی کوچیک ساده اورمزد

سینی کوچیک ساده اورمزد
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سینی

۱۶۱,۰۰۰ تومان

باکس چوبی در دار اشکاف ابعاد 31*7

باکس چوبی در دار اشکاف ابعاد 31*7
اشکاف

مشخصات کلی ابعاد : 31*7

ناموجود

سالاد خوری چوبی اشکاف قطر 34 سانتیمتر

سالاد خوری چوبی اشکاف قطر 34 سانتیمتر
اشکاف

مشخصات فنی نوع : سالاد خوری - ابعاد : 34 سانتیمتر

ناموجود

کاسه چوبی اشکاف قطر 22 سانتیمتر

کاسه چوبی اشکاف قطر 22 سانتیمتر
اشکاف

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 22 سانتیمتر

ناموجود

لیوان چوبی اشکاف قطر 10 سانتیمتر

لیوان چوبی اشکاف قطر 10 سانتیمتر
اشکاف

مشخصات فنی نوع : لیوان - ابعاد : 10 سانتیمتر

ناموجود

میوه خوری چوبی اشکاف ابعاد 35*18*7

میوه خوری چوبی اشکاف ابعاد 35*18*7
اشکاف

مشخصات فنی نوع : میوه خوری - ابعاد : 35*18*7

ناموجود

باکس چوبی مستطیل در دار اشکاف ابعاد 22*14*7

باکس چوبی مستطیل در دار اشکاف ابعاد 22*14*7
اشکاف

مشخصات کلی ابعاد : 22*14*7

ناموجود