۰
محافظ شیش خانه صوتی و تصویری با کلید دوقطبی  (کابل 3/8) جهان الکتریک

محافظ شیش خانه صوتی و تصویری با کلید دوقطبی (کابل 3/8) جهان الکتریک
جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 2 عدد - دکمه روشن- خاموش

۵ %
۱۴۶,۸۰۰ تومان

۱۳۹,۴۶۰ تومان

محافظ شیش خانه صوتی و تصویری با کلید دوقطبی  (کابل 1/8) جهان الکتریک

محافظ شیش خانه صوتی و تصویری با کلید دوقطبی (کابل 1/8) جهان الکتریک
جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 2 عدد - دکمه روشن- خاموش

۵ %
۱۳۵,۰۰۰ تومان

۱۲۸,۲۵۰ تومان

محافظ دوخانه یخچال فریزر سرامیکی ارت دار (کابل 3/8) جهان الکتریک

محافظ دوخانه یخچال فریزر سرامیکی ارت دار (کابل 3/8) جهان الکتریک
جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 2 عدد - دکمه روشن- خاموش

۵ %
۱۳۳,۰۰۰ تومان

۱۲۶,۳۵۰ تومان

محافظ چهار خانه صوتی و تصویری و کامپیوتر با کلید دو قطبی کارا (کابل 3/8) جهان الکتریک

محافظ چهار خانه صوتی و تصویری و کامپیوتر با کلید دو قطبی کارا (کابل 3/8) جهان الکتریک
جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - دکمه روشن- خاموش

۵ %
۱۲۹,۰۰۰ تومان

۱۲۲,۵۵۰ تومان

محافظ  چهار خانه صوتی و تصویری و کامپیوتر با کلید دو قطبی کارا (کابل 1/8) جهان الکتریک

محافظ چهار خانه صوتی و تصویری و کامپیوتر با کلید دو قطبی کارا (کابل 1/8) جهان الکتریک
جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - دکمه روشن- خاموش

۱۱۷,۰۰۰ تومان

قاب هالوژن استیل 92 جهان الکتریک

قاب هالوژن استیل 92 جهان الکتریک
جهان الکتریک

۶,۲۷۰ تومان

قاب هالوژن استیل 102 جهان الکتریک

قاب هالوژن استیل 102 جهان الکتریک
جهان الکتریک

۶,۴۹۶ تومان

سه راهی دوشاخه سرخود ارت دار  جهان الکتریک

سه راهی دوشاخه سرخود ارت دار جهان الکتریک
جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 3 عدد - دکمه روشن- خاموش

۳۲,۰۳۲ تومان

سه راهی دوشاخه سرخود  جهان الکتریک

سه راهی دوشاخه سرخود جهان الکتریک
جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 3 عدد - دکمه روشن- خاموش

۵ %
۲۳,۵۲۰ تومان

۲۲,۳۴۴ تومان

محافظ پریز سه خانهART با کلید دوقطبی (کابل3/8) جهان الکتریک

محافظ پریز سه خانهART با کلید دوقطبی (کابل3/8) جهان الکتریک
جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 3 عدد - دکمه روشن- خاموش

۵ %
۶۴,۹۶۰ تومان

۶۱,۷۱۲ تومان

محافظ پریز سه خانهART با کلید دوقطبی (کابل1/8) جهان الکتریک

محافظ پریز سه خانهART با کلید دوقطبی (کابل1/8) جهان الکتریک
جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 3 عدد - دکمه روشن- خاموش

۴۹,۵۰۰ تومان

کلید تک پل جهان الکتریک مدل موج روکار

کلید تک پل جهان الکتریک مدل موج روکار
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلیدتک پل - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۵ %
۱۴,۲۰۰ تومان

۱۳,۴۹۰ تومان

زنگ بیزر  جهان الکتریک مدل کارن روکار

زنگ بیزر جهان الکتریک مدل کارن روکار
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : بیزر - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۵ %
۳۹,۸۵۰ تومان

۳۷,۸۵۸ تومان

دیمر1000وات جهان الکتریک مدل کارن روکار

دیمر1000وات جهان الکتریک مدل کارن روکار
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : دیمر دار - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۵ %
۵۳,۵۲۰ تومان

۵۰,۸۴۴ تومان

تلفن و سوکت مشترک (دوخط) جهان الکتریک مدل کارن روکار

تلفن و سوکت مشترک (دوخط) جهان الکتریک مدل کارن روکار
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : سوکت تلفن و شبکه - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۵ %
۱۴,۶۱۰ تومان

۱۳,۸۸۰ تومان

 کلید دو پل جهان الکتریک مدل کارن روکار

کلید دو پل جهان الکتریک مدل کارن روکار
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلید دو پل - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۵ %
۱۴,۷۰۰ تومان

۱۳,۹۶۵ تومان

 کلید تک پل جهان الکتریک مدل کارن روکار

کلید تک پل جهان الکتریک مدل کارن روکار
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلیدتک پل - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۵ %
۱۴,۲۵۰ تومان

۱۳,۵۳۸ تومان

مکانیزم پریز ارت محافظ دار جهان الکتریک مدل موج زرین 2000

مکانیزم پریز ارت محافظ دار جهان الکتریک مدل موج زرین 2000
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : پریز ارت - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۱۳,۶۵۰ تومان

مکانیزم پریز آنتن جهان الکتریک مدل موج زرین 2000

مکانیزم پریز آنتن جهان الکتریک مدل موج زرین 2000
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : فیش آنتن - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۱۲,۴۰۰ تومان

مکانیزم کلید تک پل جهان الکتریک مدل موج زرین 2000

مکانیزم کلید تک پل جهان الکتریک مدل موج زرین 2000
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلیدتک پل - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۱۲,۷۲۰ تومان

سوکت تلفن دوتایی جهان الکتریک مدل الگانس با قاب میانی بژ

سوکت تلفن دوتایی جهان الکتریک مدل الگانس با قاب میانی بژ
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : سوکت تلفن و شبکه - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۵ %
۲۲,۱۵۰ تومان

۲۱,۰۴۲ تومان

کلیدکراکس جهان الکتریک مدل الگانس با قاب میانی بژ

کلیدکراکس جهان الکتریک مدل الگانس با قاب میانی بژ
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کراکس - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۵ %
۲۸,۸۲۰ تومان

۲۷,۳۷۹ تومان

مکانیزم سوکت شبکه cat6 جهان الکتریک مدل الگانس با قاب میانی بژ

مکانیزم سوکت شبکه cat6 جهان الکتریک مدل الگانس با قاب میانی بژ
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : سوکت تلفن و شبکه - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۵ %
۵۱,۴۸۰ تومان

۴۸,۹۰۶ تومان

زنگ بیزر جهان الکتریک مدل الگانس با قاب میانی بژ

زنگ بیزر جهان الکتریک مدل الگانس با قاب میانی بژ
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : بیزر - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۵ %
۴۲,۹۶۶ تومان

۴۰,۸۱۸ تومان

مکانیزم شاسی زنگ جهان الکتریک مدل الگانس با قاب میانی بژ

مکانیزم شاسی زنگ جهان الکتریک مدل الگانس با قاب میانی بژ
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : شاسی زنگ - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۱۴,۱۷۵ تومان

مکانیزم پریز آنتن جهان الکتریک مدل الگانس با قاب میانی بژ

مکانیزم پریز آنتن جهان الکتریک مدل الگانس با قاب میانی بژ
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : فیش آنتن - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۱۳,۷۵۰ تومان

مکانیزم کلید تبدیل جهان الکتریک مدل الگانس با قاب میانی بژ

مکانیزم کلید تبدیل جهان الکتریک مدل الگانس با قاب میانی بژ
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلید تبدیل - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۱۴,۰۰۰ تومان

مکانیزم تلفن و سوکت مشترک(دوخط) جهان الکتریک مدل الگانس با قاب میانی بژ

مکانیزم تلفن و سوکت مشترک(دوخط) جهان الکتریک مدل الگانس با قاب میانی بژ
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : سوکت تلفن و شبکه - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۱۴,۱۰۰ تومان

مکانیزم کلید کولر معمولی جهان الکتریک مدل الگانس با قاب میانی سفید

مکانیزم کلید کولر معمولی جهان الکتریک مدل الگانس با قاب میانی سفید
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلید تبدیل - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۲۴,۸۴۰ تومان

مکانیزم پریز برق سرامیکی محافظ دار جهان الکتریک مدل الگانس با قاب میانی سفید

مکانیزم پریز برق سرامیکی محافظ دار جهان الکتریک مدل الگانس با قاب میانی سفید
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : پریز برق - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۱۲,۵۳۰ تومان

پریز ارت محافظ دار جهان الکتریک مدل الگانس با قاب میانی سفید

پریز ارت محافظ دار جهان الکتریک مدل الگانس با قاب میانی سفید
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : پریز ارت - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۵ %
۱۹,۲۵۰ تومان

۱۸,۲۸۸ تومان

شاسی زنگ جهان الکتریک مدل الگانس با قاب میانی سفید

شاسی زنگ جهان الکتریک مدل الگانس با قاب میانی سفید
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : شاسی زنگ - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۵ %
۱۷,۹۰۰ تومان

۱۷,۰۰۵ تومان

پریز آنتن جهان الکتریک مدل الگانس با قاب میانی سفید

پریز آنتن جهان الکتریک مدل الگانس با قاب میانی سفید
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : فیش آنتن - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۵ %
۱۷,۲۰۰ تومان

۱۶,۳۴۰ تومان

کلید تبدیل جهان الکتریک مدل الگانس با قاب میانی سفید

کلید تبدیل جهان الکتریک مدل الگانس با قاب میانی سفید
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلید تبدیل - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۵ %
۱۷,۵۰۰ تومان

۱۶,۶۲۵ تومان

کلید تک پل جهان الکتریک مدل الگانس با قاب میانی سفید

کلید تک پل جهان الکتریک مدل الگانس با قاب میانی سفید
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلیدتک پل - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۵ %
۱۷,۱۷۰ تومان

۱۶,۳۱۲ تومان

شاسی زنگ جهان الکتریک مدل آیسان

شاسی زنگ جهان الکتریک مدل آیسان
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : شاسی زنگ - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۱۸,۳۸۶ تومان

پریز آنتن جهان الکتریک مدل آیسان

پریز آنتن جهان الکتریک مدل آیسان
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : فیش آنتن - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۱۸,۳۸۶ تومان

کلید تبدیل جهان الکتریک مدل آیسان

کلید تبدیل جهان الکتریک مدل آیسان
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلید تبدیل - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۱۸,۳۸۶ تومان

تلفن و سوکت مشترک (دوخط) جهان الکتریک مدل آیسان

تلفن و سوکت مشترک (دوخط) جهان الکتریک مدل آیسان
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : سوکت تلفن و شبکه - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۱۸,۳۸۶ تومان

کلید تک پل جهان الکتریک مدل آیسان

کلید تک پل جهان الکتریک مدل آیسان
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلیدتک پل - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۱۸,۳۸۶ تومان

شاسی زنگ  جهان الکتریک مدل کارن

شاسی زنگ جهان الکتریک مدل کارن
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : شاسی زنگ - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۲۰,۴۷۰ تومان

پریز آنتن جهان الکتریک مدل کارن

پریز آنتن جهان الکتریک مدل کارن
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : فیش آنتن - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۲۰,۴۷۰ تومان

کلید تبدیل جهان الکتریک مدل کارن

کلید تبدیل جهان الکتریک مدل کارن
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلید تبدیل - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۲۰,۴۷۰ تومان

تلفن و سوکت مشترک جهان الکتریک مدل کارن

تلفن و سوکت مشترک جهان الکتریک مدل کارن
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : سوکت تلفن و شبکه - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۲۰,۴۷۰ تومان