۰
سرویس 7 پارچه اپرا نوری تازه  (یخدان +لیوان کوتاه 320) مدل 242104W

سرویس 7 پارچه اپرا نوری تازه (یخدان +لیوان کوتاه 320) مدل 242104W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان, یخدان

۳۰ %
۸۸,۵۰۰ تومان

۶۱,۹۵۰ تومان

یخدان اپرا نوری تازه مدل 240801W

یخدان اپرا نوری تازه مدل 240801W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : یخدان

۳۰ %
۳۴,۳۰۰ تومان

۲۴,۰۱۰ تومان

بشقاب بزرگ پایه دار پاریس نوری تازه پایه دالیا مدل 481022W

بشقاب بزرگ پایه دار پاریس نوری تازه پایه دالیا مدل 481022W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : بشقاب

۳۰ %
۷۴,۳۰۰ تومان

۵۲,۰۱۰ تومان

پارچ 1700 نارسیس نوری تازه مدل 372006W

پارچ 1700 نارسیس نوری تازه مدل 372006W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : پارچ

۳۰ %
۲۷,۳۰۰ تومان

۱۹,۱۱۰ تومان

کاسه نیم گود پایه دار کنزو ساکورا مدل 340722W

کاسه نیم گود پایه دار کنزو ساکورا مدل 340722W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : میوه خوری

۲۰ %
۸۱,۷۰۰ تومان

۶۵,۳۶۰ تومان

بشقاب کوچک 6 پارچه کنزو ساکورا مدل 341001W

بشقاب کوچک 6 پارچه کنزو ساکورا مدل 341001W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : شیرینی خوری

۲۰ %
۶۹,۸۰۰ تومان

۵۵,۸۴۰ تومان

سرویس پارچ و لیوان 7 پارچه نیو امپایر نوری تازه مدل 912103W

سرویس پارچ و لیوان 7 پارچه نیو امپایر نوری تازه مدل 912103W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : پارچ, لیوان

۳۰ %
۷۹,۷۰۰ تومان

۵۵,۷۹۰ تومان

اردور خوری 6 پارچه استار نوری تازه مدل 371102W

اردور خوری 6 پارچه استار نوری تازه مدل 371102W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : ظرف اردو

۳۰ %
۲۹,۸۰۰ تومان

۲۰,۸۶۰ تومان

اردور خوری سه خانه بیضی متوسط مونو نوری تازه مدل 561121W

اردور خوری سه خانه بیضی متوسط مونو نوری تازه مدل 561121W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : ظرف اردو

۳۰ %
۲۱,۰۰۰ تومان

۱۴,۷۰۰ تومان

دیس بیضی متوسط مونو نوری تازه مدل561021W

دیس بیضی متوسط مونو نوری تازه مدل561021W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : دیس

۳۰ %
۱۹,۰۰۰ تومان

۱۳,۳۰۰ تومان

کاسه کوچک 6 پارچه سیب نوری تازه مدل410702W

کاسه کوچک 6 پارچه سیب نوری تازه مدل410702W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 6.5 × 17 × 19.5 سانتی‌متر

۳۰ %
۳۰,۴۰۰ تومان

۲۱,۲۸۰ تومان

کاسه متوسط سیب نوری تازه مدل410715W

کاسه متوسط سیب نوری تازه مدل410715W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 6.5 × 17 × 19.5 سانتی‌متر

۳۰ %
۱۶,۵۰۰ تومان

۱۱,۵۵۰ تومان

لیوان 6 پارچه فرچیا نوری تازه مدل170131W

لیوان 6 پارچه فرچیا نوری تازه مدل170131W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان - ابعاد : 13.2 × 6.8 × 6.8 سانتی‌متر

۳۰ %
۳۹,۴۰۰ تومان

۲۷,۵۸۰ تومان

بستنی خوری 6 پارچه اپرا نوری تازه مدل 242401W

بستنی خوری 6 پارچه اپرا نوری تازه مدل 242401W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : بستنی خوری - ابعاد : 13.5 × 7.8 × 7.8 سانتی‌متر

۳۰ %
۴۱,۷۰۰ تومان

۲۹,۱۹۰ تومان

لیوان 6 پارچه ملانی نوری تازه مدل 330131W

لیوان 6 پارچه ملانی نوری تازه مدل 330131W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان - ابعاد : 13.5 × 7.8 × 7.8 سانتی‌متر

۳۰ %
۳۹,۴۰۰ تومان

۲۷,۵۸۰ تومان

سرویس پارچ و لیوان 7 پارچه ملانی نوری تازه مدل 332101W

سرویس پارچ و لیوان 7 پارچه ملانی نوری تازه مدل 332101W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان

۳۰ %
۸۶,۵۰۰ تومان

۶۰,۵۵۰ تومان

سرویس پارچ و لیوان 7 پارچه لیونا نوری تازه مدل 192102W

سرویس پارچ و لیوان 7 پارچه لیونا نوری تازه مدل 192102W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان

۳۰ %
۷۹,۷۰۰ تومان

۵۵,۷۹۰ تومان

 لیوان 6 پارچه لیونا نوری تازه مدل 190131W

لیوان 6 پارچه لیونا نوری تازه مدل 190131W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان

۳۰ %
۳۹,۴۰۰ تومان

۲۷,۵۸۰ تومان

نیم لیوان 6 پارچه لیونا نوری تازه مدل 190201W

نیم لیوان 6 پارچه لیونا نوری تازه مدل 190201W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 3×24×35

۳۰ %
۴۵,۴۰۰ تومان

۳۱,۷۸۰ تومان

کاسه کوچک تدی نوری تازه مدل 790701W

کاسه کوچک تدی نوری تازه مدل 790701W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 3×24×35

۳۰ %
۸,۶۰۰ تومان

۶,۰۲۰ تومان

بشقاب بزرگ گرد ماهی نوری تازه مدل 641031W

بشقاب بزرگ گرد ماهی نوری تازه مدل 641031W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : سالاد خوری - ابعاد : 3×24×35

۳۰ %
۲۵,۶۰۰ تومان

۱۷,۹۲۰ تومان

کاسه 6 پارچه دایموند نوری تازه مدل 400712T

کاسه 6 پارچه دایموند نوری تازه مدل 400712T
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 19.5x19.5x2.8

۳۰ %
۴۰,۳۰۰ تومان

۲۸,۲۱۰ تومان

فنجان 6 پارچه دالیا نوری تازه مدل 430302W

فنجان 6 پارچه دالیا نوری تازه مدل 430302W
نوری تازه

مشخصات کلی نوع : فنجان - تعداد : ۶ - جنس : بلور
سایر مشخصات کشور سازنده : ایران

۳۰ %
۴۷,۹۰۰ تومان

۳۳,۵۳۰ تومان

لیوان 6  پارچه آرنا نوری تازه مدل 780131W

لیوان 6 پارچه آرنا نوری تازه مدل 780131W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان

۳۰ %
۳۹,۴۰۰ تومان

۲۷,۵۸۰ تومان

سرویس پارچ و لیوان 7 پارچه آرنا نوری تازه مدل 782101W

سرویس پارچ و لیوان 7 پارچه آرنا نوری تازه مدل 782101W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : پارچ - ابعاد : 13.5 × 26 × 26

۳۰ %
۸۶,۵۰۰ تومان

۶۰,۵۵۰ تومان

شیرینی خوری پایه دار پاریس نوری تازه مدل 481015W

شیرینی خوری پایه دار پاریس نوری تازه مدل 481015W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : شیرینی خوری - ابعاد : 13.5 × 26 × 26

۳۰ %
۳۹,۷۰۰ تومان

۲۷,۷۹۰ تومان

قندان پاریس نوری تازه مدل 481201W

قندان پاریس نوری تازه مدل 481201W
نوری تازه

مشخصات کلی نوع : فنجان - جنس : بلور
مشخصات قندان ابعاد : 10 × 11 × 11 - در
سایر مشخصات کشور سازنده : ایران

۳۰ %
۱۳,۷۰۰ تومان

۹,۵۹۰ تومان

بشقاب کوچک 6 پارچه پاریس نوری تازه مدل 481001W

بشقاب کوچک 6 پارچه پاریس نوری تازه مدل 481001W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : پیش دستی

۳۰ %
۶۹,۸۰۰ تومان

۴۸,۸۶۰ تومان

کاسه کوچک 6 پارچه پاریس نوری تازه مدل 480701W

کاسه کوچک 6 پارچه پاریس نوری تازه مدل 480701W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 7 × 13 × 13 سانتی‌متر

۳۰ %
۵۱,۱۰۰ تومان

۳۵,۷۷۰ تومان

کاسه بزرگ پایه دار پاریس نوری تازه پایه دالیا مدل 480732W

کاسه بزرگ پایه دار پاریس نوری تازه پایه دالیا مدل 480732W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : آجیل خوری - ابعاد : 7 × 13 × 13 سانتی‌متر

۳۰ %
۶۸,۶۰۰ تومان

۴۸,۰۲۰ تومان

فنجان 6 پارچه پاریس نوری تازه مدل 480305W

فنجان 6 پارچه پاریس نوری تازه مدل 480305W
نوری تازه

مشخصات کلی نوع : فنجان - تعداد : ۶ - جنس : بلور
سایر مشخصات کشور سازنده : ایران

۳۰ %
۴۷,۹۰۰ تومان

۳۳,۵۳۰ تومان

فنجان 6 پارچه ملانی نوری تازه مدل 330302W

فنجان 6 پارچه ملانی نوری تازه مدل 330302W
نوری تازه

مشخصات کلی نوع : فنجان - تعداد : ۶ - جنس : بلور
سایر مشخصات کشور سازنده : ایران

۳۰ %
۴۵,۴۰۰ تومان

۳۱,۷۸۰ تومان

لیوان 6 پارچه دسته دار نیویورک نوری تازه مدل 550211W

لیوان 6 پارچه دسته دار نیویورک نوری تازه مدل 550211W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان - ابعاد : 7 × 13 × 13 سانتی‌متر

۳۰ %
۴۸,۲۰۰ تومان

۳۳,۷۴۰ تومان

فنجان 6 پارچه اپرا نوری تازه مدل 240201W

فنجان 6 پارچه اپرا نوری تازه مدل 240201W
نوری تازه

مشخصات کلی نوع : فنجان - تعداد : ۶ - جنس : بلور
سایر مشخصات کشور سازنده : ایران

۳۰ %
۴۵,۴۰۰ تومان

۳۱,۷۸۰ تومان

لیوان 6 پارچه اپرا نوری تازه مدل 240131W

لیوان 6 پارچه اپرا نوری تازه مدل 240131W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان - ابعاد : 7 × 13 × 13 سانتی‌متر

۳۰ %
۳۹,۴۰۰ تومان

۲۷,۵۸۰ تومان

ست پارچ و لیوان 7 پارچه اپرا نوری تازه مدل 242102W

ست پارچ و لیوان 7 پارچه اپرا نوری تازه مدل 242102W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : پارچ - ابعاد : 25.5 × 12.5 × 18

۳۰ %
۷۹,۷۰۰ تومان

۵۵,۷۹۰ تومان

پارچ 1700 اپرا نوری تازه مدل 242006W

پارچ 1700 اپرا نوری تازه مدل 242006W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : پارچ - ابعاد : 26.5 × 15.5 × 16

۳۰ %
۲۷,۳۰۰ تومان

۱۹,۱۱۰ تومان

پارچ 1700 درب دار اپرا نوری تازه مدل 242016W

پارچ 1700 درب دار اپرا نوری تازه مدل 242016W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : پارچ - ابعاد : 5.5 × 16 × 19 سانتی‌متر

۳۰ %
۳۴,۷۰۰ تومان

۲۴,۲۹۰ تومان

فنجان 6 پارچه لنسر نوری تازه مدل 830302W

فنجان 6 پارچه لنسر نوری تازه مدل 830302W
نوری تازه

مشخصات کلی نوع : فنجان - تعداد : ۶ - جنس : بلور - قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
سایر مشخصات کشور سازنده : ایران

۳۰ %
۴۵,۴۰۰ تومان

۳۱,۷۸۰ تومان

کاسه متوسط توت فرنگی نوری تازه مدل 600711W

کاسه متوسط توت فرنگی نوری تازه مدل 600711W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 5.5 × 16 × 19 سانتی‌متر

۳۰ %
۱۶,۵۰۰ تومان

۱۱,۵۵۰ تومان

کاسه کوچک 6 پارچه توت فرنگی نوری تازه مدل 600701W

کاسه کوچک 6 پارچه توت فرنگی نوری تازه مدل 600701W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 4 × 10.5 × 13.3

۳۰ %
۳۰,۴۰۰ تومان

۲۱,۲۸۰ تومان

بشقاب 6 پارچه دایموند نوری تازه مدل 401002T

بشقاب 6 پارچه دایموند نوری تازه مدل 401002T
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : بشقاب - ابعاد : 7.2 × 21.7 × 22

۳۰ %
۴۴,۳۰۰ تومان

۳۱,۰۱۰ تومان

بشقاب 6 پارچه دایموند نوری تازه مدل 401012T

بشقاب 6 پارچه دایموند نوری تازه مدل 401012T
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : بشقاب - ابعاد : 7.2 × 21.7 × 22

۳۰ %
۵۰,۸۰۰ تومان

۳۵,۵۶۰ تومان

بشقاب 6 پارچه دایموند نوری تازه مدل 401022T

بشقاب 6 پارچه دایموند نوری تازه مدل 401022T
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : پیش دستی - ابعاد : 6 × 25.5 × 25.5

۳۰ %
۶۷,۲۰۰ تومان

۴۷,۰۴۰ تومان