۰

 

 

 

 

لیست قیمت تیرآهن انبار تهران                      بروزرسانی: 1400/02/18

 ذوب آهن اصفهاناهوازفایکو
تیرآهن نمره 1421.000.000 ریالثبت سفارش-ثبت سفارش-ثبت سفارش
تیرآهن نمره 1626.000.000 ریالثبت سفارش-ثبت سفارش-ثبت سفارش
تیرآهن نمره 1831.500.000 ریالثبت سفارش-ثبت سفارش-ثبت سفارش
تیرآهن نمره 2042.300.000 ریالثبت سفارش-ثبت سفارش-ثبت سفارش
تیرآهن نمره 2253.200.000 ریالثبت سفارش-ثبت سفارش-ثبت سفارش
تیرآهن نمره 2461.600.000 ریالثبت سفارش-ثبت سفارش-ثبت سفارش
تیرآهن نمره 2773.000.000 ریالثبت سفارش-ثبت سفارش-ثبت سفارش
تیرآهن نمره 3081.000.000 ریالثبت سفارش-ثبت سفارش-ثبت سفارش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.