۰

 

لیست قیمت پروفیل جهان بنگاه تهران             تاریخ بروز رسانی: 1400/02/04 
ردیفسایز میلگردطول شاخهقیمت
1ورق 26 متر24.100 تومانثبت سفارش
2ورق 2/56 متر_

ثبت سفارش

3ورق 36 متر_

ثبت سفارش

 

لیست قیمت پروفیل تهران شرق بنگاه تهران             تاریخ بروز رسانی: 1400/02/04 
ردیفسایز میلگرد قیمت
1ورق 26 متر24.000 تومانثبت سفارش
2ورق 2/56 متر_

ثبت سفارش

3ورق 36 متر

ثبت سفارش

 

لیست قیمت پروفیل کیان پرشیا بنگاه تهران             تاریخ بروز رسانی: 1400/02/04 
ردیفسایز میلگرد قیمت
1ورق 26 متر24.100 تومانثبت سفارش
2ورق 2/56 متر_

ثبت سفارش

3ورق 36 متر

ثبت سفارش

 

لیست قیمت پروفیل صدرا بنگاه تهران             تاریخ بروز رسانی: 1400/02/04 
ردیفسایز میلگرد قیمت
1ورق 26 متر24.000 تومانثبت سفارش
2ورق 2/56 متر_

ثبت سفارش

3ورق 36 متر

ثبت سفارش

 

لیست قیمت پروفیل خاور سوله بنگاه تهران             تاریخ بروز رسانی: 1400/02/04 
ردیفسایز میلگرد قیمت
1ورق 26 متر24.000 تومانثبت سفارش
2ورق 2/56 متر_

ثبت سفارش

3ورق 36 متر

ثبت سفارش

 

لیست قیمت پروفیل پاسارگاد بنگاه تهران             تاریخ بروز رسانی: 1400/02/04 
ردیفسایز میلگرد قیمت
1ورق 26 متر23.700 تومانثبت سفارش
2ورق 2/56 متر_

ثبت سفارش

3ورق 36 متر

ثبت سفارش

 

 

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.