۰

 

 

لیست قیمت نبشی بنگاه تهران                تاریخ بروز رسانی:  1400/02/04       
ردیفسایز نبشیواحدقیمت
1سایز 3کیلوگرم _ثبت سفارش
2سایز 4کیلوگرم_ثبت سفارش
3سایز 5کیلوگرم_ثبت سفارش
4سایز 6کیلوگرم_ثبت سفارش
5سایز 8کیلوگرم_ثبت سفارش

6

سایز 10کیلوگرم_ثبت سفارش
لیست قیمت ناودانی بنگاه تهران                تاریخ بروز رسانی:  1400/02/04       
ردیفسایز ناودانیواحدقیمت
1سایز 3کیلوگرم _ثبت سفارش
2سایز 4کیلوگرم_ثبت سفارش
3سایز 5کیلوگرم_ثبت سفارش
4سایز 6کیلوگرم_ثبت سفارش
5سایز 8کیلوگرم_ثبت سفارش

6

سایز 10

کیلوگرم_ثبت سفارش

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.