۰
رابیتس

 

 

لیست قیمت رابیتس مسعود بنگاه تهران                تاریخ بروز رسانی:  1400/04/22
ردیفنوع رابیتسواحدقیمت
 400گرمی_9ستونکیلوگرم17000تومانثبت سفارش
 500گرمی_9ستونکیلوگرم19500تومانثبت سفارش
 600گرمی_9ستونکیلوگرم22000تومانثبت سفارش
1700 گرمی _ 9 ستونکیلوگرم26000تومانثبت سفارش
2800 گرمی - 9 ستونکیلوگرم ثبت سفارش
3580 گرمی - 13 ستونکیلوگرم ثبت سفارش
4800 گرمی - 13 ستونکیلوگرم30000تومانثبت سفارش
5850 گرمی - 13 ستونکیلوگرم31000تومانثبت سفارش
 860گرمی_13ستونکیلوگرم31000تومانثبت سفارش
 930گرمی_13ستونکیلوگرم34000تومانثبت سفارش
 1110گرمی_13ستونکیلوگرم38000تومانثبت سفارش
6

950 گرمی - 13 ستون

کیلوگرم 34000تومانثبت سفارش
71200 گرمی - 13 ستونکیلوگرم41500تومانثبت سفارش
8سیم سفیدکیلوگرم ثبت سفارش
91080 گرمی - 13 ستونکیلوگرم37500ریالثبت سفارش
101330گرمی-13ستونکیلوگرم46000تومانثبت سفارش

 

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.