۰
ماشین آلات و ضایعات

اجاره ی ماشین آلات ساختمانی باما

 بامابساز با توجه به فعالیت حرفه ای خود در بازار خرید و فروش آنلاین مصالح و تجهیزات ساختمانی و خانه با ایجاد بستری برای دارندگان ماشین آلات ساختمانی این مکان را فراهم ساخته تا مالکین بتوانند مشخصات ماشین آلات سبک و سنگین ساختمانی خود را در یک فرم وارد کرده و ماشین آلات هود را جهت اجاره دادن به ادامه