۰
سرویس 8 پارچه عروس مدل مهتاب

سرویس 8 پارچه عروس مدل مهتاب

مشخصات کلی نوع : سرویس تابه و قابلمه - جنس دسته : اورتورآمید - جنس بدنه : آلومینیوم - رنگ : مشکی - جنس درب : پیرکس شیشه ای - جنس پوشش : گرانیت - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : شامل : قابلمه 20 (مناسب برای 2 نفر) به همراه درب پیرکس قابلمه 24 (مناسب برای 4 نفر) به همراه درب پیرکس قابلمه 28 (مناسب برای 7 نفر) به همراه درب پیرکس تابه سایز 28 دو دسته (درب با قابلمه 28 مشترک) شیرجوش

۷ %
۸۳۳,۰۰۰ تومان

۷۷۴,۶۹۰ تومان

تابه عروس سایز 54 درب فلزی

تابه عروس سایز 54 درب فلزی

مشخصات کلی نوع : تابه تک - جنس دسته : اورتورآمید - جنس بدنه : آلومینیوم - رنگ : مشکی - سایز : 54 - جنس پوشش : گرانیت - کشور سازنده : ایران

۷ %
۶۳۷,۰۰۰ تومان

۵۹۲,۴۱۰ تومان

تابه عروس سایز 50 درب فلزی

تابه عروس سایز 50 درب فلزی

مشخصات کلی نوع : تابه تک - جنس دسته : اورتورآمید - جنس بدنه : آلومینیوم - رنگ : مشکی - سایز : 50 - جنس پوشش : گرانیت - وزن : 3358 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۷ %
۵۶۱,۰۰۰ تومان

۵۲۱,۷۳۰ تومان

تابه عروس سایز 46 درب فلزی

تابه عروس سایز 46 درب فلزی

مشخصات کلی نوع : تابه تک - جنس دسته : اورتورآمید - جنس بدنه : آلومینیوم - رنگ : مشکی - سایز : 46 - جنس پوشش : گرانیت - وزن : 2700 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۷ %
۴۵۰,۰۰۰ تومان

۴۱۸,۵۰۰ تومان

تاپ کانکتور "3/4 کلابر

تاپ کانکتور "3/4 کلابر
کلابر

مشخصات فنی وزن : 500 - مناسب برای : مصرف خانگی

۸ %
۱۳۷,۱۶۰ تومان

۱۲۶,۱۸۷ تومان

تابه عروس سایز 24 درب فلزی

تابه عروس سایز 24 درب فلزی

مشخصات کلی نوع : تابه تک - جنس دسته : اورتورآمید - جنس بدنه : آلومینیوم - رنگ : مشکی - سایز : 24 - جنس پوشش : گرانیت - کشور سازنده : ایران

۷ %
۱۳۶,۰۰۰ تومان

۱۲۶,۴۸۰ تومان

تابه عروس سایز 26 درب فلزی

تابه عروس سایز 26 درب فلزی

مشخصات کلی نوع : تابه تک - جنس دسته : اورتورآمید - جنس بدنه : آلومینیوم - رنگ : مشکی - سایز : 26 - جنس پوشش : گرانیت - کشور سازنده : ایران

۷ %
۱۵۶,۵۰۰ تومان

۱۴۵,۵۴۵ تومان

تابه عروس سایز 28 درب فلزی

تابه عروس سایز 28 درب فلزی

مشخصات کلی نوع : تابه تک - جنس دسته : اورتورآمید - جنس بدنه : آلومینیوم - رنگ : مشکی - سایز : 28 - جنس پوشش : گرانیت - کشور سازنده : ایران

۷ %
۱۸۵,۵۰۰ تومان

۱۷۲,۵۱۵ تومان

تابه عروس سایز 30 درب فلزی

تابه عروس سایز 30 درب فلزی

مشخصات کلی نوع : تابه تک - جنس دسته : اورتورآمید - جنس بدنه : آلومینیوم - رنگ : مشکی - سایز : 30 - جنس پوشش : گرانیت - کشور سازنده : ایران

۷ %
۱۹۵,۵۰۰ تومان

۱۸۱,۸۱۵ تومان

تاپ کانکتور کلابر

تاپ کانکتور کلابر
کلابر

مشخصات فنی وزن : 500

۸ %
۱۳۷,۱۶۰ تومان

۱۲۶,۱۸۷ تومان

تابه عروس سایز 32 درب فلزی

تابه عروس سایز 32 درب فلزی

مشخصات کلی نوع : تابه تک - جنس دسته : اورتورآمید - جنس بدنه : آلومینیوم - رنگ : مشکی - سایز : 32 - جنس پوشش : گرانیت - وزن : 1345 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۷ %
۲۱۷,۶۰۰ تومان

۲۰۲,۳۶۸ تومان

تابه عروس سایز 34 درب فلزی

تابه عروس سایز 34 درب فلزی

مشخصات کلی نوع : تابه تک - جنس دسته : اورتورآمید - جنس بدنه : آلومینیوم - رنگ : مشکی - سایز : 34 - جنس پوشش : گرانیت - وزن : 1615 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۷ %
۲۶۳,۵۰۰ تومان

۲۴۵,۰۵۵ تومان

تبدیل یک به چهار "3/4 کلابر

تبدیل یک به چهار "3/4 کلابر
کلابر

مشخصات فنی وزن : 1000 - سایر ویژگی ها : نصب آسان

۸ %
۳۰۴,۸۰۰ تومان

۲۸۰,۴۱۶ تومان

تایمر مانوئل 2 خروجی کلابر

تایمر مانوئل 2 خروجی کلابر
کلابر

مشخصات فنی وزن : 1000 - بسته بندی

۸ %
۱,۹۴۳,۱۰۰ تومان

۱,۷۸۷,۶۵۲ تومان

تایمر روی خط 2 خروجی کلابر

تایمر روی خط 2 خروجی کلابر
کلابر

مشخصات فنی وزن : 1000 - بسته بندی

۸ %
۲,۰۵۷,۴۰۰ تومان

۱,۸۹۲,۸۰۸ تومان

تایمر 6 خط مانوئل کلابر

تایمر 6 خط مانوئل کلابر
کلابر

مشخصات فنی وزن : 1200 - بسته بندی

۸ %
۲,۱۷۱,۷۰۰ تومان

۱,۹۹۷,۹۶۴ تومان

تایمر 6 حالته ایزی پروگرام کلابر

تایمر 6 حالته ایزی پروگرام کلابر
کلابر

مشخصات فنی وزن : 1200

۸ %
۲,۱۷۱,۷۰۰ تومان

۱,۹۹۷,۹۶۴ تومان

تابه عروس سایز 42 درب فلزی

تابه عروس سایز 42 درب فلزی

مشخصات کلی نوع : تابه تک - جنس دسته : اورتورآمید - جنس بدنه : آلومینیوم - رنگ : مشکی - سایز : 42 - جنس پوشش : گرانیت - وزن : 2350 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۲۶۳,۵۰۰ تومان

تابه عروس سایز 36 درب فلزی

تابه عروس سایز 36 درب فلزی

مشخصات کلی نوع : تابه تک - جنس دسته : اورتورآمید - جنس بدنه : آلومینیوم - رنگ : مشکی - سایز : 36 - جنس پوشش : گرانیت - وزن : 1765 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۷ %
۲۹۴,۰۰۰ تومان

۲۷۳,۴۲۰ تومان

قابلمه عروس سایز 17 درب فلزی

قابلمه عروس سایز 17 درب فلزی

مشخصات کلی نوع : قابلمه تک - جنس دسته : اورتورآمید - جنس بدنه : آلومینیوم - رنگ : مشکی - سایز : 17 - جنس پوشش : گرانیت - کشور سازنده : ایران

۷ %
۱۰۸,۰۰۰ تومان

۱۰۰,۴۴۰ تومان

قابلمه عروس سایز 20 درب فلزی

قابلمه عروس سایز 20 درب فلزی

مشخصات کلی نوع : قابلمه تک - جنس دسته : اورتورآمید - جنس بدنه : آلومینیوم - رنگ : مشکی - سایز : 20 - جنس پوشش : گرانیت - کشور سازنده : ایران

۷ %
۱۴۲,۵۰۰ تومان

۱۳۲,۵۲۵ تومان

قابلمه عروس سایز 22 درب فلزی

قابلمه عروس سایز 22 درب فلزی

مشخصات کلی نوع : قابلمه تک - جنس دسته : اورتورآمید - جنس بدنه : آلومینیوم - رنگ : مشکی - سایز : 22 - جنس پوشش : گرانیت - کشور سازنده : ایران

۷ %
۱۵۳,۰۰۰ تومان

۱۴۲,۲۹۰ تومان

قابلمه عروس سایز 24 درب فلزی

قابلمه عروس سایز 24 درب فلزی

مشخصات کلی نوع : قابلمه تک - جنس دسته : اورتورآمید - جنس بدنه : آلومینیوم - رنگ : مشکی - سایز : 24 - جنس پوشش : گرانیت - کشور سازنده : ایران

۷ %
۱۷۸,۵۰۰ تومان

۱۶۶,۰۰۵ تومان

تایمر چهار حالته کلابر

تایمر چهار حالته کلابر

مشخصات فنی وزن : 1000

۸ %
۳,۲۰۰,۴۰۰ تومان

۲,۹۴۴,۳۶۸ تومان