۰
هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-30C4S

هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-30C4S

مشخصات فنی ابعاد : 29.5 × 35× 35 سانتیمتر - محل نصب : داخل لوله / خارج لوله / دیوار - ولتاژ مصرف : 220 ولت - سرعت : 1220 دوردردقیقه - حجم مکش هوا : 1100 مترمکعب در ساعت - وزن : 2000 گرم - تعداد فاز : تک فاز - جنس : فلزی - توان : 44 وات - سایرویژگیها : مناسب برای : آشپزخانه , سرویس بهداشتی , اماکن اداری و تجاری / شدت صدا : 49 دسیبل / موتور CKD ایتالیا / قطر پروانه : 30 سانتیمتر

۲۰۴,۰۰۰ تومان

هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-25C4S

هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-25C4S

مشخصات فنی ابعاد : 24.5 × 30.6× 30.6 سانتیمتر - محل نصب : داخل لوله / خارج لوله / دیوار - ولتاژ مصرف : 220 ولت - سرعت : 1350 دوردردقیقه - حجم مکش هوا : 600 مترمکعب در ساعت - وزن : 1800 گرم - تعداد فاز : تک فاز - جنس : فلزی - توان : 42 وات - سایرویژگیها : مناسب برای : آشپزخانه , سرویس بهداشتی , اماکن اداری و تجاری / شدت صدا : 45 دسیبل / موتور CKD ایتالیا / قطر پروانه : 25 سانتیمتر

۱۸۷,۰۰۰ تومان

هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-25C2S

هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-25C2S

مشخصات فنی ابعاد : 24.5 × 30.6× 30.6 سانتیمتر - محل نصب : داخل لوله / خارج لوله / دیوار - ولتاژ مصرف : 220 ولت - سرعت : 2400 دوردردقیقه - حجم مکش هوا : 950 مترمکعب در ساعت - وزن : 1800 گرم - تعداد فاز : تک فاز - جنس : فلزی - توان : 52 وات - سایرویژگیها : مناسب برای : آشپزخانه , سرویس بهداشتی , اماکن اداری و تجاری / شدت صدا : 58 دسیبل / موتور CKD ایتالیا / قطر پروانه : 25 سانتیمتر

۲۰۴,۰۰۰ تومان

هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-20C4S

هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-20C4S

مشخصات فنی ابعاد : 19.5 × 25 × 25 سانتیمتر - محل نصب : داخل لوله / خارج لوله / دیوار - ولتاژ مصرف : 220 ولت - سرعت : 1360 دوردردقیقه - حجم مکش هوا : 360 مترمکعب در ساعت - وزن : 1500 گرم - تعداد فاز : تک فاز - جنس : فلزی - توان : 34 وات - سایرویژگیها : مناسب برای : آشپزخانه , سرویس بهداشتی , اماکن اداری و تجاری / شدت صدا : 41 دسیبل / موتور CKD ایتالیا / قطر پروانه : 20 سانتیمتر

۱۷۰,۰۰۰ تومان

هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-20C2S

هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-20C2S

مشخصات فنی ابعاد : 19.5 × 25 × 25 سانتیمتر - محل نصب : داخل لوله / خارج لوله / دیوار - ولتاژ مصرف : 220 ولت - سرعت : 2600 دوردردقیقه - حجم مکش هوا : 720 مترمکعب در ساعت - وزن : 1500 گرم - تعداد فاز : تک فاز - جنس : فلزی - توان : 50 وات - سایرویژگیها : مناسب برای : آشپزخانه , سرویس بهداشتی , اماکن اداری و تجاری / شدت صدا : 54 دسیبل / موتور CKD ایتالیا / قطر پروانه : 20 سانتیمتر

۱۸۷,۰۰۰ تومان

هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-15S2S

هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-15S2S

مشخصات فنی ابعاد : 14 × 20 × 20 سانتیمتر - محل نصب : داخل لوله / خارج لوله / دیوار - ولتاژ مصرف : 220 ولت - سرعت : 2150 دوردردقیقه - حجم مکش هوا : 175 مترمکعب در ساعت - وزن : 600 گرم - تعداد فاز : تک فاز - جنس : فلزی - توان : 16 وات - سایرویژگیها : مناسب برای : آشپزخانه , سرویس بهداشتی , اماکن اداری و تجاری / شدت صدا : 40 دسیبل / موتور CKD ایتالیا / قطر پروانه : 15 سانتیمتر

۹۰,۰۰۰ تومان

هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-15C2S

هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-15C2S

مشخصات فنی ابعاد : 14 × 20 × 20 سانتیمتر - محل نصب : داخل لوله / خارج لوله / دیوار - ولتاژ مصرف : 220 ولت - سرعت : 2800 دوردردقیقه - حجم مکش هوا : 310 مترمکعب در ساعت - وزن : 1300 گرم - تعداد فاز : تک فاز - جنس : فلزی - توان : 40 وات - سایرویژگیها : مناسب برای : آشپزخانه , سرویس بهداشتی , اماکن اداری و تجاری / شدت صدا : 47 دسیبل / موتور CKD ایتالیا / قطر پروانه : 15 سانتیمتر

۱۷۰,۰۰۰ تومان

هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-12S2S

هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-12S2S

مشخصات فنی ابعاد : 11.5 × 17 × 17 سانتیمتر - محل نصب : داخل لوله / خارج لوله / دیوار - ولتاژ مصرف : 220 ولت - سرعت : 2050 دوردردقیقه - حجم مکش هوا : 140 مترمکعب در ساعت - وزن : 500 گرم - تعداد فاز : تک فاز - جنس : فلزی - توان : 16 وات - سایرویژگیها : مناسب برای : آشپزخانه , سرویس بهداشتی , اماکن اداری و تجاری / شدت صدا : 39 دسیبل / موتور CKD ایتالیا / قطر پروانه : 12 سانتیمتر

۸۲,۰۰۰ تومان

هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-10S2S

هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-10S2S

مشخصات فنی ابعاد : 8.5 × 14 × 14 سانتیمتر - محل نصب : داخل لوله / خارج لوله / دیوار - ولتاژ مصرف : 220 ولت - سرعت : 2500 دوردردقیقه - حجم مکش هوا : 1000 مترمکعب در ساعت - وزن : 450 گرم - تعداد فاز : تک فاز - جنس : فلزی - توان : 15 وات - سایرویژگیها : مناسب برای : آشپزخانه , سرویس بهداشتی , اماکن اداری و تجاری / شدت صدا : 38 دسیبل / موتور CKD ایتالیا / قطر پروانه : 10 سانتیمتر

۷۸,۰۰۰ تومان

هواکش خانگی دمنده سری لوکس مدل VSG-30C4S

هواکش خانگی دمنده سری لوکس مدل VSG-30C4S

مشخصات فنی ابعاد : 33.9 × 39.6 × 39.6 سانتیمتر - محل نصب : داخل لوله / خارج لوله / دیوار - ولتاژ مصرف : 220 ولت - سرعت : 1100 دوردردقیقه - حجم مکش هوا : 1000 مترمکعب در ساعت - وزن : 2600 گرم - تعداد فاز : تک فاز - جنس : پلاستیک - توان : 46 وات - سایرویژگیها : مناسب برای : آشپزخانه ، سرویس بهداشتی / شدت صدا : 43 دسیبل / موتور CKD ایتالیا / قطر پروانه : 30 سانتیمتر / دریچه دار با کلید

۱۴۷,۰۰۰ تومان

هواکش خانگی دمنده سری لوکس مدل VSL-25C4S

هواکش خانگی دمنده سری لوکس مدل VSL-25C4S

مشخصات فنی ابعاد : 29.4 × 35.2 × 35.2 سانتیمتر - محل نصب : داخل لوله / خارج لوله / دیوار - ولتاژ مصرف : 220 ولت - سرعت : 1320 دوردردقیقه - حجم مکش هوا : 680 مترمکعب در ساعت - وزن : 2100 گرم - تعداد فاز : تک فاز - جنس : پلاستیک - توان : 43 وات - سایرویژگیها : مناسب برای : آشپزخانه ، سرویس بهداشتی / شدت صدا : 46 دسیبل / موتور CKD ایتالیا / قطر پروانه : 25 سانتیمتر / دریچه دار با کلید

۱۴۷,۰۰۰ تومان

هواکش خانگی دمنده سری لوکس مدل VSL-20C4S

هواکش خانگی دمنده سری لوکس مدل VSL-20C4S

مشخصات فنی ابعاد : 23.9 × 29.7 × 29.7 سانتیمتر - محل نصب : داخل لوله / خارج لوله / دیوار - ولتاژ مصرف : 220 ولت - سرعت : 1350 دوردردقیقه - حجم مکش هوا : 430 مترمکعب در ساعت - وزن : 1950 گرم - تعداد فاز : تک فاز - جنس : پلاستیک - توان : 35 وات - سایرویژگیها : مناسب برای : آشپزخانه ، سرویس بهداشتی / شدت صدا : 41 دسیبل / موتور CKD ایتالیا / قطر پروانه : 20 سانتیمتر / دریچه دار با کلید

۱۴۷,۰۰۰ تومان

هواکش خانگی دمنده سری لوکس مدل VSL-20S2S

هواکش خانگی دمنده سری لوکس مدل VSL-20S2S

مشخصات فنی ابعاد : 23.9 × 29.7 × 29.7 سانتیمتر - محل نصب : داخل لوله / خارج لوله / دیوار - ولتاژ مصرف : 220 ولت - سرعت : 1650 دوردردقیقه - حجم مکش هوا : 270 مترمکعب در ساعت - وزن : 1350 گرم - تعداد فاز : تک فاز - جنس : پلاستیک - توان : 28 وات - سایرویژگیها : مناسب برای : آشپزخانه ، سرویس بهداشتی / شدت صدا : 48 دسیبل / موتور CKD ایتالیا / قطر پروانه : 20 سانتیمتر / دریچه دار با کلید

۱۴۷,۰۰۰ تومان

هواکش خانگی دمنده سری لوکس مدل VSL-15S2S

هواکش خانگی دمنده سری لوکس مدل VSL-15S2S

مشخصات فنی ابعاد : 13.9 × 22.5 × 22.5 سانتیمتر - محل نصب : داخل لوله / خارج لوله / دیوار - ولتاژ مصرف : 220 ولت - سرعت : 2050 دوردردقیقه - حجم مکش هوا : 210 مترمکعب در ساعت - وزن : 850 گرم - تعداد فاز : تک فاز - جنس : پلاستیک - توان : 24 وات - سایرویژگیها : مناسب برای : آشپزخانه ، سرویس بهداشتی / شدت صدا : 44 دسیبل / موتور CKD ایتالیا / قطر پروانه : 15 سانتیمتر / دریچه دار با کلید

۱۱۵,۰۰۰ تومان

هواکش خانگی دمنده سری هایلوکس با دمپر برقی مدل VDI-15S2S

هواکش خانگی دمنده سری هایلوکس با دمپر برقی مدل VDI-15S2S

مشخصات فنی ابعاد : 11.4 × 21.1 × 21.1 سانتیمتر - محل نصب : داخل لوله / خارج لوله / دیوار - ولتاژ مصرف : 220 ولت - سرعت : 1950 دوردردقیقه - حجم مکش هوا : 300 مترمکعب در ساعت - وزن : 950 گرم - تعداد فاز : تک فاز - جنس : پلاستیک - توان : 25 وات - سایرویژگیها : مناسب برای : آشپزخانه ، سرویس بهداشتی / شدت صدا : 45 دسیبل / موتور CKD ایتالیا / قطر پروانه : 15 سانتیمتر / دمپر : دارد

۲۱۲,۰۰۰ تومان

هواکش خانگی دمنده سری هایلوکس با دمپر برقی مدل VDI-10S2S

هواکش خانگی دمنده سری هایلوکس با دمپر برقی مدل VDI-10S2S

مشخصات فنی ابعاد : 9.9 × 16.5 × 16.5 سانتیمتر - محل نصب : داخل لوله / خارج لوله / دیوار - ولتاژ مصرف : 220 ولت - سرعت : 2300 دوردردقیقه - حجم مکش هوا : 230 مترمکعب در ساعت - وزن : 500 گرم - تعداد فاز : تک فاز - جنس : پلاستیک - توان : 18 وات - سایرویژگیها : مناسب برای : آشپزخانه ، سرویس بهداشتی / شدت صدا : 39 دسیبل / موتور CKD ایتالیا / قطر پروانه : 10 سانتیمتر / دمپر : دارد

۱۷۰,۰۰۰ تومان

هواکش خانگی دمنده سری توربو مدل VPL-20S2S

هواکش خانگی دمنده سری توربو مدل VPL-20S2S

مشخصات فنی ابعاد : 9.5 × 27 × 27 سانتیمتر - محل نصب : داخل لوله / خارج لوله / دیوار - ولتاژ مصرف : 220 ولت - سرعت : 1650 دوردردقیقه - حجم مکش هوا : 230 مترمکعب در ساعت - وزن : 900 گرم - تعداد فاز : تک فاز - جنس : پلاستیک - توان : 27 وات - سایرویژگیها : مناسب برای : آشپزخانه ، سرویس بهداشتی / شدت صدا : 54 دسیبل / قطر پروانه : 20 سانتیمتر

۱۰۲,۰۰۰ تومان

هواکش خانگی دمنده سری توربو مدل VPH-15S2S

هواکش خانگی دمنده سری توربو مدل VPH-15S2S

مشخصات فنی ابعاد : 25x25x14 سانتیمتر - محل نصب : داخل لوله / خارج لوله / دیوار - ولتاژ مصرف : 220 ولت - سرعت : 2050 دوردردقیقه - حجم مکش هوا : 165 مترمکعب در ساعت - وزن : 650 گرم - جنس : پلاستیک - توان : 23 وات - سایرویژگیها : مناسب برای : آشپزخانه ، سرویس بهداشتی / شدت صدا : 46 دسیبل / قطر پروانه : 15 سانتیمتر

۷۳,۶۰۰ تومان

هواکش خانگی دمنده سری توربو مدل VPH-12S2S

هواکش خانگی دمنده سری توربو مدل VPH-12S2S

مشخصات فنی ابعاد : 8.7 × 18 × 18 سانتیمتر - محل نصب : داخل لوله / خارج لوله / دیوار - ولتاژ مصرف : 220 ولت - سرعت : 2400 دوردردقیقه - حجم مکش هوا : 110 مترمکعب در ساعت - وزن : 500 گرم - جنس : پلاستیک - توان : 15 وات - سایرویژگیها : مناسب برای : آشپزخانه ، سرویس بهداشتی / شدت صدا : 41 دسیبل / قطر پروانه : 12 سانتیمتر

۶۸,۰۰۰ تومان

هواکش خانگی دمنده سری توربو مدل VPH-10S2S

هواکش خانگی دمنده سری توربو مدل VPH-10S2S

مشخصات فنی ابعاد : 8.7 × 16 × 16 سانتیمتر - محل نصب : داخل لوله / خارج لوله / دیوار - ولتاژ مصرف : 220 ولت - سرعت : 2400 دوردردقیقه - حجم مکش هوا : 55 مترمکعب در ساعت - وزن : 450 گرم - تعداد فاز : تک فاز - جنس : پلاستیک - توان : 14 وات - سایرویژگیها : مناسب برای : آشپزخانه ، سرویس بهداشتی / شدت صدا : 39 / قطر پروانه : 10 سانتیمتر

۶۱,۰۰۰ تومان

هواکش خانگی دمنده سری توربو مدل VPH-8S2S

هواکش خانگی دمنده سری توربو مدل VPH-8S2S

مشخصات فنی ابعاد : 9.6 × 9 × 9 سانتیمتر - محل نصب : داخل لوله / خارج لوله / دیوار - ولتاژ مصرف : 220 ولت - سرعت : 2400 دوردردقیقه - وزن : 330 گرم - تعداد فاز : تک فاز - جنس : پلاستیک - توان : 15 وات - سایرویژگیها : مناسب برای : آشپزخانه ، سرویس بهداشتی / شدت صدا : 37 / قطر پروانه : 8 سانتیمتر

۵۸,۰۰۰ تومان

ماسک سه لایه پرستاری تمام yuns پرس بسته 50 تایی

ماسک سه لایه پرستاری تمام yuns پرس بسته 50 تایی

مشخصات فنی نوع : سه لایه تمام پرس - تعداد در بسته : 50

۷۶,۵۰۰ تومان

تب سنج لیزری AIQURA مدل AD801

تب سنج لیزری AIQURA مدل AD801

مشخصات فنی نوع دماسنج : دیجیتال - نحوه سنجش : غیر تماسی - ابعاد : 160*100*40میلی متر - خاموشی خودکار - حافظه - دقت دماسنج : 0.1 سانتی گراد

۵۷۴,۹۰۰ تومان

پالس اکسیمتر

پالس اکسیمتر

مشخصات فنی کارایی : اندازه گیری میزان اکسیژن خون وضربان قلب - سایر ویژگی ها : مناسب استفاده کودکان و بزرگسالان - دارای قابلیت سنجش اکسیژن خون - صفحه نمایش LED - دقت و سرعت بالا در اندازه گیری - قابلیت سنجش Pulse rate از 30 تا 250bpm - قابلیت سنجش SPO2 از 70 تا 100 درصد - کارکرد با 2 عدد باتری نیم قلم - خاموشی خودکار

۲۷۵,۰۰۰ تومان