۰
جانانی سه پارچه لوکس طرحدار 3 رزگلد کد 4305

جانانی سه پارچه لوکس طرحدار 3 رزگلد کد 4305
رزگلد

ویژگیهای فنی ابعاد : 20*28*42 - جنس : پلاستیک - سایر ویژگیها : سبک و قابل شستشو / کیفیت برتر در شکل و دوام کالای نهایی

۱۲۹,۰۰۰ تومان

جانانی سه پارچه لوکس طرحدار 3 رزگلد کد 4305

جانانی سه پارچه لوکس طرحدار 3 رزگلد کد 4305
رزگلد

ویژگیهای فنی ابعاد : 20*28*42 - جنس : پلاستیک - سایر ویژگیها : سبک و قابل شستشو / کیفیت برتر در شکل و دوام کالای نهایی

۱۲۹,۰۰۰ تومان

جانانی سه پارچه لوکس 2 طرحدار رزگلد کد 4300

جانانی سه پارچه لوکس 2 طرحدار رزگلد کد 4300
رزگلد

ویژگیهای فنی ابعاد : 17*24*35 - جنس : پلاستیک - سایر ویژگیها : سبک و قابل شستشو / کیفیت برتر در شکل و دوام کالای نهایی

۱۰۸,۰۰۰ تومان

جانانی سه پارچه لوکس 2 طرحدار رزگلد کد 4300

جانانی سه پارچه لوکس 2 طرحدار رزگلد کد 4300
رزگلد

ویژگیهای فنی ابعاد : 17*24*35 - جنس : پلاستیک - سایر ویژگیها : سبک و قابل شستشو / کیفیت برتر در شکل و دوام کالای نهایی

۱۰۸,۰۰۰ تومان

چهارپایه پیانو 4 رزگلد کد 0240

چهارپایه پیانو 4 رزگلد کد 0240
رزگلد

ویژگیهای فنی ابعاد : 93*39*47 - جنس : پلاستیک

۱۳۸,۰۰۰ تومان

چهارپایه پیانو 4 رزگلد کد 0240

چهارپایه پیانو 4 رزگلد کد 0240
رزگلد

ویژگیهای فنی ابعاد : 93*39*47 - جنس : پلاستیک

۱۳۸,۰۰۰ تومان

چهارپایه پیانو 4 رزگلد کد 0240 گلبهی

چهارپایه پیانو 4 رزگلد کد 0240 گلبهی
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : گلبهی - ابعاد : 93*39*47 - جنس : پلاستیک

۱۳۸,۰۰۰ تومان

چهارپایه پیانو 4 رزگلد کد 0240 سبز

چهارپایه پیانو 4 رزگلد کد 0240 سبز
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : سبز - ابعاد : 93*39*47 - جنس : پلاستیک

۱۳۸,۰۰۰ تومان

سینی تخت کوچک لیزنی رزگلد کد 2377 گلبهی

سینی تخت کوچک لیزنی رزگلد کد 2377 گلبهی
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : گلبهی - ابعاد : 3*27*37 - جنس : پلاستیک - سایر ویژگیها : سینی طرحدار رنگی درطرح های متفاوت می تواند زینت بخش آشپزخانه شما باشد / وزن کم سینی پلاستیکی را به محصولی رایج برای مصارف روزمره تبدیل کرده است

۶۶,۰۰۰ تومان

سینی تخت کوچک لیزنی رزگلد کد 2377 سبز

سینی تخت کوچک لیزنی رزگلد کد 2377 سبز
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : سبز - ابعاد : 3*27*37 - جنس : پلاستیک - سایر ویژگیها : سینی طرحدار رنگی درطرح های متفاوت می تواند زینت بخش آشپزخانه شما باشد / وزن کم سینی پلاستیکی را به محصولی رایج برای مصارف روزمره تبدیل کرده است

۶۶,۰۰۰ تومان

سینی تخت کوچک لیزنی رزگلد کد 2377 طوسی

سینی تخت کوچک لیزنی رزگلد کد 2377 طوسی
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : طوسی - ابعاد : 3*27*37 - جنس : پلاستیک - سایر ویژگیها : سینی طرحدار رنگی درطرح های متفاوت می تواند زینت بخش آشپزخانه شما باشد / وزن کم سینی پلاستیکی را به محصولی رایج برای مصارف روزمره تبدیل کرده است

۶۶,۰۰۰ تومان

سینی تخت بزرگ لیزنی رزگلد کد 2372 طوسی

سینی تخت بزرگ لیزنی رزگلد کد 2372 طوسی
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : طوسی - ابعاد : 3*36*46 - جنس : پلاستیک - سایر ویژگیها : سینی طرحدار رنگی درطرح های متفاوت می تواند زینت بخش آشپزخانه شما باشد / وزن کم سینی پلاستیکی را به محصولی رایج برای مصارف روزمره تبدیل کرده است

۹۹,۰۰۰ تومان

سینی رولت خوری طرحدار رزگلد کد 2310

سینی رولت خوری طرحدار رزگلد کد 2310
رزگلد

ویژگیهای فنی ابعاد : 2*19*36 - جنس : پلاستیک - سایر ویژگیها : وزن کم سینی پلاستیکی را به محصولی رایج برای مصارف روزمره تبدیل کرده است

۲۴,۰۰۰ تومان

سینی رولت خوری طرحدار رزگلد کد 2310

سینی رولت خوری طرحدار رزگلد کد 2310
رزگلد

ویژگیهای فنی ابعاد : 2*19*36 - جنس : پلاستیک - سایر ویژگیها : وزن کم سینی پلاستیکی را به محصولی رایج برای مصارف روزمره تبدیل کرده است

۲۴,۰۰۰ تومان

سینی رولت خوری طرحدار رزگلد کد 2310

سینی رولت خوری طرحدار رزگلد کد 2310
رزگلد

ویژگیهای فنی ابعاد : 2*19*36 - جنس : پلاستیک - سایر ویژگیها : وزن کم سینی پلاستیکی را به محصولی رایج برای مصارف روزمره تبدیل کرده است

۲۴,۰۰۰ تومان

سینی رولت خوری طرحدار رزگلد کد 2310

سینی رولت خوری طرحدار رزگلد کد 2310
رزگلد

ویژگیهای فنی ابعاد : 2*19*36 - جنس : پلاستیک - سایر ویژگیها : وزن کم سینی پلاستیکی را به محصولی رایج برای مصارف روزمره تبدیل کرده است

۲۴,۰۰۰ تومان

سینی رولت خوری طرحدار رزگلد کد 2310

سینی رولت خوری طرحدار رزگلد کد 2310
رزگلد

ویژگیهای فنی ابعاد : 2*19*36 - جنس : پلاستیک - سایر ویژگیها : وزن کم سینی پلاستیکی را به محصولی رایج برای مصارف روزمره تبدیل کرده است

۲۴,۰۰۰ تومان

سینی رولت خوری طرحدار رزگلد کد 2310

سینی رولت خوری طرحدار رزگلد کد 2310
رزگلد

ویژگیهای فنی ابعاد : 2*19*36 - جنس : پلاستیک - سایر ویژگیها : وزن کم سینی پلاستیکی را به محصولی رایج برای مصارف روزمره تبدیل کرده است

۲۴,۰۰۰ تومان

سینی رولت خوری طرحدار رزگلد کد 2310

سینی رولت خوری طرحدار رزگلد کد 2310
رزگلد

ویژگیهای فنی ابعاد : 2*19*36 - جنس : پلاستیک - سایر ویژگیها : وزن کم سینی پلاستیکی را به محصولی رایج برای مصارف روزمره تبدیل کرده است

۲۴,۰۰۰ تومان

سینی تخت گرد طرحدار رزگلد کد 2359

سینی تخت گرد طرحدار رزگلد کد 2359
رزگلد

ویژگیهای فنی ابعاد : 2*36*36 - جنس : پلاستیک - سایر ویژگیها : وزن کم سینی پلاستیکی را به محصولی رایج برای مصارف روزمره تبدیل کرده است

۴۰,۰۰۰ تومان

سینی تخت گرد طرحدار رزگلد کد 2359

سینی تخت گرد طرحدار رزگلد کد 2359
رزگلد

ویژگیهای فنی ابعاد : 2*36*36 - جنس : پلاستیک - سایر ویژگیها : وزن کم سینی پلاستیکی را به محصولی رایج برای مصارف روزمره تبدیل کرده است

۴۰,۰۰۰ تومان

سینی تخت گرد طرحدار رزگلد کد 2359

سینی تخت گرد طرحدار رزگلد کد 2359
رزگلد

ویژگیهای فنی ابعاد : 2*36*36 - جنس : پلاستیک - سایر ویژگیها : وزن کم سینی پلاستیکی را به محصولی رایج برای مصارف روزمره تبدیل کرده است

۴۰,۰۰۰ تومان

سینی تخت گرد طرحدار رزگلد کد 2359

سینی تخت گرد طرحدار رزگلد کد 2359
رزگلد

ویژگیهای فنی ابعاد : 2*36*36 - جنس : پلاستیک - سایر ویژگیها : وزن کم سینی پلاستیکی را به محصولی رایج برای مصارف روزمره تبدیل کرده است

۴۰,۰۰۰ تومان

سینی تخت گرد طرحدار رزگلد کد 2359

سینی تخت گرد طرحدار رزگلد کد 2359
رزگلد

ویژگیهای فنی ابعاد : 2*36*36 - جنس : پلاستیک - سایر ویژگیها : وزن کم سینی پلاستیکی را به محصولی رایج برای مصارف روزمره تبدیل کرده است

۴۰,۰۰۰ تومان

سینی تخت فست فود طرحدار رزگلد کد 2325

سینی تخت فست فود طرحدار رزگلد کد 2325
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : آبی - جنس : پلاستیک - سایر ویژگیها : وزن کم سینی پلاستیکی را به محصولی رایج برای مصارف روزمره تبدیل کرده است

۶۰,۰۰۰ تومان

سینی تخت فست فود طرحدار رزگلد کد 2325

سینی تخت فست فود طرحدار رزگلد کد 2325
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : آبی - جنس : پلاستیک - سایر ویژگیها : وزن کم سینی پلاستیکی را به محصولی رایج برای مصارف روزمره تبدیل کرده است

۶۰,۰۰۰ تومان

سینی تخت فست فود طرحدار رزگلد کد 2325

سینی تخت فست فود طرحدار رزگلد کد 2325
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : آبی - جنس : پلاستیک - سایر ویژگیها : وزن کم سینی پلاستیکی را به محصولی رایج برای مصارف روزمره تبدیل کرده است

۶۰,۰۰۰ تومان

سینی تخت فست فود طرحدار رزگلد کد 2325

سینی تخت فست فود طرحدار رزگلد کد 2325
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : آبی - جنس : پلاستیک - سایر ویژگیها : وزن کم سینی پلاستیکی را به محصولی رایج برای مصارف روزمره تبدیل کرده است

۶۰,۰۰۰ تومان

سینی تخت فست فود طرحدار رزگلد کد 2325

سینی تخت فست فود طرحدار رزگلد کد 2325
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : آبی - جنس : پلاستیک - سایر ویژگیها : وزن کم سینی پلاستیکی را به محصولی رایج برای مصارف روزمره تبدیل کرده است

۶۰,۰۰۰ تومان

سینی تخت فست فود طرحدار رزگلد کد 2325

سینی تخت فست فود طرحدار رزگلد کد 2325
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : آبی - جنس : پلاستیک - سایر ویژگیها : وزن کم سینی پلاستیکی را به محصولی رایج برای مصارف روزمره تبدیل کرده است

۶۰,۰۰۰ تومان

سینی تخت فست فود طرحدار رزگلد کد 2325

سینی تخت فست فود طرحدار رزگلد کد 2325
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : آبی - جنس : پلاستیک - سایر ویژگیها : وزن کم سینی پلاستیکی را به محصولی رایج برای مصارف روزمره تبدیل کرده است

۶۰,۰۰۰ تومان

سبد پیک نیک طرحدار رزگلد مدل رز کد 2060 کرم

سبد پیک نیک طرحدار رزگلد مدل رز کد 2060 کرم
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : کرم - ابعاد : 25.5*33.5*44 - جنس : پلاستیک

۲۲۲,۰۰۰ تومان

قصری کودک رزگلد کد 3000 قرمز

قصری کودک رزگلد کد 3000 قرمز
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : قرمز - ابعاد : 86 × 46 × 29 - جنس : پلاستیک

۷۹,۰۰۰ تومان

قصری کودک رزگلد کد 3000 صورتی

قصری کودک رزگلد کد 3000 صورتی
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : صورتی - ابعاد : 86 × 46 × 29 - جنس : پلاستیک

۷۹,۰۰۰ تومان

صندلی کودک هانی طرحدار رزگلد کد 365 گلبهی

صندلی کودک هانی طرحدار رزگلد کد 365 گلبهی
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : گلبهی - ابعاد : 38 × 36 × 64 - جنس : پلاستیک

۱۴۵,۰۰۰ تومان

صندلی کودک هانی طرحدار رزگلد کد 365 سبز

صندلی کودک هانی طرحدار رزگلد کد 365 سبز
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : سبز - ابعاد : 38 × 36 × 64 - جنس : پلاستیک

۱۴۵,۰۰۰ تومان

صندلی کودک هانی طرحدار رزگلد کد 365 قرمز

صندلی کودک هانی طرحدار رزگلد کد 365 قرمز
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : قرمز - ابعاد : 38 × 36 × 64 - جنس : پلاستیک

۱۴۵,۰۰۰ تومان

صندلی کودک هانی طرحدار رزگلد کد 365 آبی

صندلی کودک هانی طرحدار رزگلد کد 365 آبی
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : آبی - ابعاد : 38 × 36 × 64 - جنس : پلاستیک

۱۴۵,۰۰۰ تومان

صندلی کودک هانی طرحدار رزگلد کد 365 صورتی

صندلی کودک هانی طرحدار رزگلد کد 365 صورتی
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : صورتی - ابعاد : 38 × 36 × 64 - جنس : پلاستیک

۱۴۵,۰۰۰ تومان

صندلی کودک هانی طرحدار رزگلد کد 365 سفید

صندلی کودک هانی طرحدار رزگلد کد 365 سفید
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : سفید - ابعاد : 38 × 36 × 64 - جنس : پلاستیک

۱۴۵,۰۰۰ تومان

صندلی کودک هانی رزگلد کد 360 سفید

صندلی کودک هانی رزگلد کد 360 سفید
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : سفید - ابعاد : 38 × 36 × 64 - جنس : پلاستیک

۱۳۰,۰۰۰ تومان

صندلی کودک هانی رزگلد کد 360 صورتی

صندلی کودک هانی رزگلد کد 360 صورتی
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : صورتی - ابعاد : 38 × 36 × 64 - جنس : پلاستیک

۱۳۰,۰۰۰ تومان

صندلی کودک هانی رزگلد کد 360 آبی

صندلی کودک هانی رزگلد کد 360 آبی
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : آبی - ابعاد : 38 × 36 × 64 - جنس : پلاستیک

۱۳۰,۰۰۰ تومان

صندلی کودک هانی رزگلد کد 360 قرمز

صندلی کودک هانی رزگلد کد 360 قرمز
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : قرمز - ابعاد : 38 × 36 × 64 - جنس : پلاستیک

۱۳۰,۰۰۰ تومان

صندلی کودک هانی رزگلد کد 360 گلبهی

صندلی کودک هانی رزگلد کد 360 گلبهی
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : گلبهی - ابعاد : 38 × 36 × 64 - جنس : پلاستیک

۱۳۰,۰۰۰ تومان

صندلی کودک هانی رزگلد کد 360 سبز

صندلی کودک هانی رزگلد کد 360 سبز
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : سبز - ابعاد : 38 × 36 × 64 - جنس : پلاستیک

۱۳۰,۰۰۰ تومان

سطل و زمین شوی چرخشی استیل ساده رزگلد کد 8105 قرمز

سطل و زمین شوی چرخشی استیل ساده رزگلد کد 8105 قرمز
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : قرمز - ابعاد : 47 × 38 × 93 - جنس : پلاستیک

۵۹۸,۰۰۰ تومان

سطل و زمین شوی چرخشی استیل ساده رزگلد کد 8105 گلبهی

سطل و زمین شوی چرخشی استیل ساده رزگلد کد 8105 گلبهی
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : گلبهی - ابعاد : 47 × 38 × 93 - جنس : پلاستیک

۵۹۸,۰۰۰ تومان

سینی تخت بزرگ لیزنی رزگلد کد 2372 سبز

سینی تخت بزرگ لیزنی رزگلد کد 2372 سبز
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : سبز - ابعاد : 3*36*46 - جنس : پلاستیک - سایر ویژگیها : سینی طرحدار رنگی درطرح های متفاوت می تواند زینت بخش آشپزخانه شما باشد / وزن کم سینی پلاستیکی را به محصولی رایج برای مصارف روزمره تبدیل کرده است

۹۹,۰۰۰ تومان

سینی دو رنگ بزرگ لیزنی رزگلد کد 2372 گلبهی

سینی دو رنگ بزرگ لیزنی رزگلد کد 2372 گلبهی
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : گلبهی - ابعاد : 3*36*46 - جنس : پلاستیک - سایر ویژگیها : سینی طرحدار رنگی درطرح های متفاوت می تواند زینت بخش آشپزخانه شما باشد / وزن کم سینی پلاستیکی را به محصولی رایج برای مصارف روزمره تبدیل کرده است

۹۹,۰۰۰ تومان

سینی دو رنگ دسته دار رزگلد کد 2375 سفید

سینی دو رنگ دسته دار رزگلد کد 2375 سفید
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : سفید - ابعاد : 42 × 29 × 4 - جنس : پلاستیک

۷۸,۰۰۰ تومان

سینی دو رنگ دسته دار رزگلد کد 2375 گلبهی

سینی دو رنگ دسته دار رزگلد کد 2375 گلبهی
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : گلبهی - ابعاد : 42 × 29 × 4 - جنس : پلاستیک

۷۸,۰۰۰ تومان

سینی دسته دار طرح موج لیزنی رزگلدکد 2370 گلبهی

سینی دسته دار طرح موج لیزنی رزگلدکد 2370 گلبهی
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : گلبهی - ابعاد : 40 × 28 × 5 - جنس : پلاستیک

۸۸,۵۰۰ تومان

سینی دسته دار طرح موج لیزنی رزگلد کد 2370 سفید

سینی دسته دار طرح موج لیزنی رزگلد کد 2370 سفید
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : سفید - ابعاد : 40 × 28 × 5 - جنس : پلاستیک

۸۸,۵۰۰ تومان

چهارپایه گلسا 2 رزگلد کد 285 سبز

چهارپایه گلسا 2 رزگلد کد 285 سبز
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : سبز - ابعاد : 26 × 22 × 21 - جنس : پلاستیک

۵۴,۵۰۰ تومان

چهارپایه گلسا 2 رزگلد کد 285 گلبهی

چهارپایه گلسا 2 رزگلد کد 285 گلبهی
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : گلبهی - ابعاد : 26 × 22 × 21 - جنس : پلاستیک

۵۴,۵۰۰ تومان

چهارپایه گلسا 2 رزگلد کد 285 کرم

چهارپایه گلسا 2 رزگلد کد 285 کرم
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : کرم - ابعاد : 26 × 22 × 21 - جنس : پلاستیک

۵۴,۵۰۰ تومان

چهارپایه مشبک رزگلد کد 240 سبز

چهارپایه مشبک رزگلد کد 240 سبز
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : سبز - ابعاد : 47 × 38 × 93 - جنس : پلاستیک

۱۳۸,۰۰۰ تومان

چهارپایه مشبک رزگلد کد 250 سبز

چهارپایه مشبک رزگلد کد 250 سبز
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : سبز - ابعاد : 41 × 36 × 48 - جنس : پلاستیک

۱۰۰,۰۰۰ تومان

چهارپایه مشبک رزگلد کد 250 بنفش

چهارپایه مشبک رزگلد کد 250 بنفش
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : بنفش - ابعاد : 41 × 36 × 48 - جنس : پلاستیک

۱۰۰,۰۰۰ تومان