۰
شیر خودکار فنری رهانه 1

شیر خودکار فنری رهانه 1
رهانه

مشخصات فنی نوع : خودکار - سایز : 1

به زودی

شیر خودکار فنری رهانه 3/4

شیر خودکار فنری رهانه 3/4
رهانه

مشخصات فنی نوع : خودکار - سایز : 3/4

به زودی

شیر خودکار فنری رهانه 1/2

شیر خودکار فنری رهانه 1/2
رهانه

مشخصات فنی نوع : خودکار - سایز : 1/2

به زودی

 سه راهی شیر دار فیلتر دار رهانه 3/4

سه راهی شیر دار فیلتر دار رهانه 3/4
رهانه

مشخصات فنی نوع : سه راهی فیلتردار - سایز : 3/4

به زودی

شیر سه راهی فیلتر دار رهانه 3/4

شیر سه راهی فیلتر دار رهانه 3/4
رهانه

مشخصات فنی نوع : سه راهی فیلتردار - سایز : 3/4

به زودی

شیر سه راهی فیلتر دار رهانه 1/2

شیر سه راهی فیلتر دار رهانه 1/2
رهانه

مشخصات فنی نوع : سه راهی فیلتردار - سایز : 1/2

به زودی

شیر پکیچ روپیج توپیچ دسته پروانه ای رهانه 3/4

شیر پکیچ روپیج توپیچ دسته پروانه ای رهانه 3/4
رهانه

مشخصات فنی نوع : غیر گازی - سایز : 3/4

به زودی

شیر پکیچ روپیج توپیچ رهانه دسته پروانه ای 1/2

شیر پکیچ روپیج توپیچ رهانه دسته پروانه ای 1/2
رهانه

مشخصات فنی نوع : غیر گازی - سایز : 1/2

به زودی

 غیر گازی برنجی 3/4 رهانه بامهر استاندارد

غیر گازی برنجی 3/4 رهانه بامهر استاندارد
رهانه

مشخصات فنی نوع : غیر گازی - سایز : 3/4

به زودی

 غیر گازی برنجی 1/2 رهانه بامهر استاندارد

غیر گازی برنجی 1/2 رهانه بامهر استاندارد
رهانه

مشخصات فنی نوع : غیر گازی - سایز : 1/2

به زودی

 شیر لباسشویی برنجی رهانه بامهر استاندارد

شیر لباسشویی برنجی رهانه بامهر استاندارد
رهانه

مشخصات فنی نوع : تکضرب برنجی - سایز : 3/4

به زودی

شیر خودکار 3/4 رهانه بامهر استاندارد

شیر خودکار 3/4 رهانه بامهر استاندارد
رهانه

مشخصات فنی نوع : خودکار - سایز : 3/4

به زودی

شیر خودکار 1/2 رهانه بامهر استاندارد

شیر خودکار 1/2 رهانه بامهر استاندارد
رهانه

مشخصات فنی نوع : خودکار - سایز : 1/2

به زودی

پیسوالو فیلتر دار 1/2 و3/8 رهانه بامهر استاندارد

پیسوالو فیلتر دار 1/2 و3/8 رهانه بامهر استاندارد
رهانه

مشخصات فنی نوع : پیسوار - سایز : 3/8و 1/2

به زودی

پیسوالو 1/2 و 3/8 رهانه معمولی بامهر استاندارد

پیسوالو 1/2 و 3/8 رهانه معمولی بامهر استاندارد
رهانه

مشخصات فنی نوع : پیسوار - سایز : 3/8و 1/2

به زودی

 شیر شلنگی زرد رهانه بامهر استاندارد

شیر شلنگی زرد رهانه بامهر استاندارد
رهانه

مشخصات فنی نوع : تکضرب برنجی - سایز : 1/2

به زودی

 تکضرب برنجی 3/4 رهانه قفلی بامهر استاندارد

تکضرب برنجی 3/4 رهانه قفلی بامهر استاندارد
رهانه

مشخصات فنی نوع : تکضرب برنجی - سایز : 3/4 - سایر ویژگی ها : این نوع شیراطمینان، فشار را با عمل وزن دیسک تنظیم می کند (با افزایش فشار، دیسک بالا می رود و شیر فشار اضافی را تخلیه می کند)

به زودی

 تکضرب برنجی 1/2 رهانه قفلی بامهر استاندارد

تکضرب برنجی 1/2 رهانه قفلی بامهر استاندارد
رهانه

مشخصات فنی نوع : تکضرب برنجی - سایز : 1/2 - سایر ویژگی ها : این نوع شیراطمینان، فشار را با عمل وزن دیسک تنظیم می کند (با افزایش فشار، دیسک بالا می رود و شیر فشار اضافی را تخلیه می کند)

به زودی

 فلوتر 3/4  اینچ رهانه با مهر استاندارد

فلوتر 3/4 اینچ رهانه با مهر استاندارد
رهانه

مشخصات فنی نوع : اطمینان - سایز : 3/4 - سایر ویژگی ها : این نوع شیراطمینان، فشار را با عمل وزن دیسک تنظیم می کند (با افزایش فشار، دیسک بالا می رود و شیر فشار اضافی را تخلیه می کند)

به زودی

 شیر اطمینان رهانه با مهر استاندارد

شیر اطمینان رهانه با مهر استاندارد
رهانه

مشخصات فنی نوع : اطمینان - سایز : 1/2 - سایر ویژگی ها : این نوع شیراطمینان، فشار را با عمل وزن دیسک تنظیم می کند (با افزایش فشار، دیسک بالا می رود و شیر فشار اضافی را تخلیه می کند)

به زودی

فلوتر 1/2 رهانه با مهر استاندارد

فلوتر 1/2 رهانه با مهر استاندارد
رهانه

مشخصات فنی نوع : ساختمانی - سایز : 1/2 - سایر ویژگی ها : فلوتر یا شناور آب در سیستم های آبرسانی که پمپ آب وجود دارد، برای قطع و وصل کردن پمپاژ آب استفاده می‌شود و کارکرد ساده ای دارد / قطعه شناوری بر سر فلوتر متصل شده است که معمولا مانند توپ پلاستیکی است و به قدری سبک است (چگالی کمتری از آب دارد) که با بالا آمدن سطح آب بر روی آن شناور مانده و موجب قطع شدن جریان میگردد، به همین دلیل اصطلاح شناور یا فلوتر به این شیر ها اطلاق می شود /در برخی دیگر از فلوتر ها با پیچ تنظیم میتوان سطح آب و زمان بسته شدن آب راتنظیم نمود.

ناموجود