۰
دستگیره پلاک درب فارا صنعت مدل 5700 زیتونی

دستگیره پلاک درب فارا صنعت مدل 5700 زیتونی
فارا صنعت

مشخصات فنی نوع : قفل دار - نوع قفل : کلیدی - جهت باز شدن درب : راست باز شو - جنس : آلومینیوم - رنگ : زیتونی - گارانتی : بله دارای 3 سال گارانتی - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : نوع قفل : سوئیچی ( توجه : قفل و توپی هر درب به صورت جداگانه باید تهیه شود )- کاربرد : در اتاق خواب – در ورودی – در دستشویی و حمام جهت باز شدن در : راست بازشو چپ بازشو - الیاژ به کار رفته شده در تولید دستگیرهها ترکیبی از اهن و المینیوم میباشد ... توجه : قفل و سیلندر همراه دستگیره نمیباشد و باید به صورت جداگانه تهیه شود

۱۱۶,۰۰۰ تومان

دستگیره پلاک درب فارا صنعت مدل 5700 کروم

دستگیره پلاک درب فارا صنعت مدل 5700 کروم
فارا صنعت

مشخصات فنی نوع : قفل دار - نوع قفل : کلیدی - جهت باز شدن درب : راست باز شو - جنس : آلومینیوم - رنگ : کروم - گارانتی : بله دارای 3 سال گارانتی - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : نوع قفل : سوئیچی ( توجه : قفل و توپی هر درب به صورت جداگانه باید تهیه شود )- کاربرد : در اتاق خواب – در ورودی – در دستشویی و حمام جهت باز شدن در : راست بازشو چپ بازشو - الیاژ به کار رفته شده در تولید دستگیرهها ترکیبی از اهن و المینیوم میباشد ... توجه : قفل و سیلندر همراه دستگیره نمیباشد و باید به صورت جداگانه تهیه شود

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دستگیره پلاک درب فارا صنعت مدل 4700 کروم خشدار

دستگیره پلاک درب فارا صنعت مدل 4700 کروم خشدار
فارا صنعت

مشخصات فنی نوع : قفل دار - نوع قفل : کلیدی - جهت باز شدن درب : راست باز شو - جنس : آلومینیوم - رنگ : کروم خشدار - گارانتی : بله دارای 3 سال گارانتی - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : نوع قفل : سوئیچی ( توجه : قفل و توپی هر درب به صورت جداگانه باید تهیه شود )- کاربرد : در اتاق خواب – در ورودی – در دستشویی و حمام جهت باز شدن در : راست بازشو چپ بازشو - الیاژ به کار رفته شده در تولید دستگیرهها ترکیبی از اهن و المینیوم میباشد ... توجه : قفل و سیلندر همراه دستگیره نمیباشد و باید به صورت جداگانه تهیه شود

۱۲۶,۰۰۰ تومان

دستگیره روزت رب فارا صنعت مدل روزت 500 طلایی

دستگیره روزت رب فارا صنعت مدل روزت 500 طلایی
فارا صنعت

مشخصات فنی نوع : قفل دار - نوع قفل : کلیدی - جهت باز شدن درب : راست باز شو - جنس : آلومینیوم - رنگ : طلایی - گارانتی : بله دارای 3 سال گارانتی - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : نوع قفل : سوئیچی ( توجه : قفل و توپی هر درب به صورت جداگانه باید تهیه شود )- کاربرد : در اتاق خواب – در ورودی – در دستشویی و حمام جهت باز شدن در : راست بازشو چپ بازشو - الیاژ به کار رفته شده در تولید دستگیرهها ترکیبی از اهن و المینیوم میباشد ... توجه : قفل و سیلندر همراه دستگیره نمیباشد و باید به صورت جداگانه تهیه شود

۱۶,۰۰۰ تومان

دستگیره پلاک درب فارا صنعت مدل 4700 کروم طلایی

دستگیره پلاک درب فارا صنعت مدل 4700 کروم طلایی
فارا صنعت

مشخصات فنی نوع : قفل دار - نوع قفل : کلیدی - جهت باز شدن درب : راست باز شو - جنس : آلومینیوم - رنگ : کروم طلایی - گارانتی : بله دارای 3 سال گارانتی - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : نوع قفل : سوئیچی ( توجه : قفل و توپی هر درب به صورت جداگانه باید تهیه شود )- کاربرد : در اتاق خواب – در ورودی – در دستشویی و حمام جهت باز شدن در : راست بازشو چپ بازشو - الیاژ به کار رفته شده در تولید دستگیرهها ترکیبی از اهن و المینیوم میباشد ... توجه : قفل و سیلندر همراه دستگیره نمیباشد و باید به صورت جداگانه تهیه شود

۱۳۶,۰۰۰ تومان