۰
گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_30

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_30
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : دو شعله - مدل : ونوس V_30 - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : شیشه - طول : 50 میلیمتر - عرض : 35 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : چپ - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : چدن

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_29

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_29
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : دو شعله - مدل : ونوس V_29 - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : شیشه - طول : 50 میلیمتر - عرض : 35 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : چپ - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : چدن

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_28

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_28
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : چهار شعله - مدل : ونوس V_28 - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : شیشه - طول : 60 میلیمتر - عرض : 51 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : چپ - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : چدن - سایر ویژگی ها : کاهش زمان پخت کاهش مصرف گاز و آلایندگی کمترراندمان احتراق ۲۵ درصد بالا تر از حد استاندارد جوش آمدن سریعتر آب بطور قابل ملاحظه

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_27

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_27
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : چهار شعله - مدل : ونوس V_27 - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : استیل - رنگ : استیل - طول : 58 میلیمتر - عرض : 50 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : چپ - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : چدن

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_26

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_26
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : چهار شعله - مدل : ونوس V_26 - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : شیشه - طول : 62 میلیمتر - عرض : 51.5 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : چپ - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : چدن - سایر ویژگی ها : کاهش زمان پخت کاهش مصرف گاز و آلایندگی کمترراندمان احتراق ۲۵ درصد بالا تر از حد استاندارد جوش آمدن سریعتر آب بطور قابل ملاحظه

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_20_B

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_20_B
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : ونوس V_20_B - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : شیشه - طول : 86 میلیمتر - عرض : 51 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : چدن - سایر ویژگی ها : کاهش زمان پخت کاهش مصرف گاز و آلایندگی کمترراندمان احتراق ۲۵ درصد بالا تر از حد استاندارد جوش آمدن سریعتر آب بطور قابل ملاحظه

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_20

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_20
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : ونوسV_20 - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : شیشه - طول : 86 میلیمتر - عرض : 50 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : چدن - سایر ویژگی ها : کاهش زمان پخت کاهش مصرف گاز و آلایندگی کمترراندمان احتراق ۲۵ درصد بالا تر از حد استاندارد جوش آمدن سریعتر آب بطور قابل ملاحظه

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_19

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_19
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : ونوس V_19 - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : شیشه - طول : 86 میلیمتر - عرض : 50 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : چدن - سایر ویژگی ها : راندمان احتراق ۲۵ درصد بالا تر از حد استاندارد جوش آمدن سریعتر آب بطور قابل ملاحظه

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_18

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_18
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : ونوس V_18 - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : استیل و شیشه - رنگ : شیشه و استیل - طول : 86 میلیمتر - عرض : 50 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : چدن - سایر ویژگی ها : راندمان احتراق ۲۵ درصد بالا تر از حد استاندارد جوش آمدن سریعتر آب بطور قابل ملاحظه

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_17

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_17
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : ونوس V_17 - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : استیل و شیشه - رنگ : شیشه و استیل - طول : 86 میلیمتر - عرض : 50 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : چدن - سایر ویژگی ها : راندمان احتراق ۲۵ درصد بالا تر از حد استاندارد جوش آمدن سریعتر آب بطور قابل ملاحظه

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_16

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_16
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : ونوس V_15 - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : شیشه - طول : 86 میلیمتر - عرض : 50 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : راست - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : چدن - سایر ویژگی ها : راندمان احتراق ۲۵ درصد بالا تر از حد استاندارد جوش آمدن سریعتر آب بطور قابل ملاحظه

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_15

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_15
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : ونوس V_15 - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : شیشه - طول : 86 میلیمتر - عرض : 50 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : راست - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : چدن

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_13

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_13
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : ونوس V_13 - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : شیشه - طول : 86 میلیمتر - عرض : 50 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : چپ - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : چدن

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_11

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_11
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : چهار شعله - مدل : ونوس V_11 - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : استیل - رنگ : استیل - طول : 68 میلیمتر - عرض : 50 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : چپ - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : چدن

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_10

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_10
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : ونوس V_9 - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : استیل و شیشه - رنگ : استیل و شیشه - طول : 86 میلیمتر - عرض : 50 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : چدن

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_9

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_9
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : ونوس V_9 - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : شیشه - طول : 86 میلیمتر - عرض : 50 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : راست و وسط - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : چدن

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان مدل V_8_S

گاز صفحه ای اخوان مدل V_8_S
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : ونوس V_8_S - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : شیشه - طول : 86 میلیمتر - عرض : 50 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : راست - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : چدن

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_7_S

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_7_S
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : ونوس V_7_S - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : شیشه - طول : 86 میلیمتر - عرض : 50 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : راست - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : چدن

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_7

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_7
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : ونوس V_7 - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : شیشه - طول : 86 میلیمتر - عرض : 50 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : چدن

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_4

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_4
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : ونوس V_4 - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : استیل - رنگ : استیل - طول : 86 میلیمتر - عرض : 50 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : چپ - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : چدن

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_3

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_3
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : ونوس V_3 - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : استیل - رنگ : استیل - طول : 86 میلیمتر - عرض : 50 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : چپ - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : چدن

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_2

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_2
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : شش شعله - مدل : ونوس V_2 - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : استیل - رنگ : استیل - طول : 97 میلیمتر - عرض : 50 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : چپ و راست - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V-1

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V-1
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : ونوس V_1 - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : استیل - رنگ : استیل - طول : 97 میلیمتر - عرض : 50 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک

ناموجود

سینک اخوان کد 314

سینک اخوان کد 314
اخوان

مشخصات عمومی نوع : یک لگنه - مدل : 314 - گارانتی : 10
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن وسط - نوع نصب : توکار - ابعاد : 50*80 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 20 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : همراه با قطعات پلاستیکی جانبی

ناموجود