۰
گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_30

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_30
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : دو شعله - مدل : ونوس V_30 - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : شیشه - طول : 50 میلیمتر - عرض : 35 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : چپ - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : چدن

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_29

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_29
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : دو شعله - مدل : ونوس V_29 - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : شیشه - طول : 50 میلیمتر - عرض : 35 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : چپ - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : چدن

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_28

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_28
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : چهار شعله - مدل : ونوس V_28 - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : شیشه - طول : 60 میلیمتر - عرض : 51 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : چپ - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : چدن - سایر ویژگی ها : کاهش زمان پخت کاهش مصرف گاز و آلایندگی کمترراندمان احتراق ۲۵ درصد بالا تر از حد استاندارد جوش آمدن سریعتر آب بطور قابل ملاحظه

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_27

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_27
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : چهار شعله - مدل : ونوس V_27 - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : استیل - رنگ : استیل - طول : 58 میلیمتر - عرض : 50 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : چپ - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : چدن

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_26

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_26
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : چهار شعله - مدل : ونوس V_26 - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : شیشه - طول : 62 میلیمتر - عرض : 51.5 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : چپ - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : چدن - سایر ویژگی ها : کاهش زمان پخت کاهش مصرف گاز و آلایندگی کمترراندمان احتراق ۲۵ درصد بالا تر از حد استاندارد جوش آمدن سریعتر آب بطور قابل ملاحظه

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_20_B

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_20_B
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : ونوس V_20_B - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : شیشه - طول : 86 میلیمتر - عرض : 51 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : چدن - سایر ویژگی ها : کاهش زمان پخت کاهش مصرف گاز و آلایندگی کمترراندمان احتراق ۲۵ درصد بالا تر از حد استاندارد جوش آمدن سریعتر آب بطور قابل ملاحظه

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_20

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_20
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : ونوسV_20 - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : شیشه - طول : 86 میلیمتر - عرض : 50 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : چدن - سایر ویژگی ها : کاهش زمان پخت کاهش مصرف گاز و آلایندگی کمترراندمان احتراق ۲۵ درصد بالا تر از حد استاندارد جوش آمدن سریعتر آب بطور قابل ملاحظه

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_19

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_19
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : ونوس V_19 - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : شیشه - طول : 86 میلیمتر - عرض : 50 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : چدن - سایر ویژگی ها : راندمان احتراق ۲۵ درصد بالا تر از حد استاندارد جوش آمدن سریعتر آب بطور قابل ملاحظه

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_18

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_18
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : ونوس V_18 - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : استیل و شیشه - رنگ : شیشه و استیل - طول : 86 میلیمتر - عرض : 50 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : چدن - سایر ویژگی ها : راندمان احتراق ۲۵ درصد بالا تر از حد استاندارد جوش آمدن سریعتر آب بطور قابل ملاحظه

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_17

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_17
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : ونوس V_17 - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : استیل و شیشه - رنگ : شیشه و استیل - طول : 86 میلیمتر - عرض : 50 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : چدن - سایر ویژگی ها : راندمان احتراق ۲۵ درصد بالا تر از حد استاندارد جوش آمدن سریعتر آب بطور قابل ملاحظه

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_16

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_16
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : ونوس V_15 - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : شیشه - طول : 86 میلیمتر - عرض : 50 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : راست - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : چدن - سایر ویژگی ها : راندمان احتراق ۲۵ درصد بالا تر از حد استاندارد جوش آمدن سریعتر آب بطور قابل ملاحظه

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_15

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_15
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : ونوس V_15 - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : شیشه - طول : 86 میلیمتر - عرض : 50 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : راست - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : چدن

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_13

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_13
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : ونوس V_13 - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : شیشه - طول : 86 میلیمتر - عرض : 50 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : چپ - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : چدن

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_11

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_11
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : چهار شعله - مدل : ونوس V_11 - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : استیل - رنگ : استیل - طول : 68 میلیمتر - عرض : 50 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : چپ - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : چدن

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_10

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_10
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : ونوس V_9 - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : استیل و شیشه - رنگ : استیل و شیشه - طول : 86 میلیمتر - عرض : 50 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : چدن

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_9

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_9
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : ونوس V_9 - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : شیشه - طول : 86 میلیمتر - عرض : 50 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : راست و وسط - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : چدن

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان مدل V_8_S

گاز صفحه ای اخوان مدل V_8_S
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : ونوس V_8_S - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : شیشه - طول : 86 میلیمتر - عرض : 50 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : راست - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : چدن

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_7_S

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_7_S
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : ونوس V_7_S - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : شیشه - طول : 86 میلیمتر - عرض : 50 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : راست - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : چدن

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_7

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_7
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : ونوس V_7 - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : شیشه - طول : 86 میلیمتر - عرض : 50 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : چدن

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_4

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_4
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : ونوس V_4 - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : استیل - رنگ : استیل - طول : 86 میلیمتر - عرض : 50 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : چپ - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : چدن

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_3

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_3
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : ونوس V_3 - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : استیل - رنگ : استیل - طول : 86 میلیمتر - عرض : 50 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : چپ - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : چدن

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_2

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V_2
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : شش شعله - مدل : ونوس V_2 - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : استیل - رنگ : استیل - طول : 97 میلیمتر - عرض : 50 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : چپ و راست - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک

ناموجود

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V-1

گاز صفحه ای اخوان سری ونوس مدل V-1
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : ونوس V_1 - گارانتی : دارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات ظاهری جنس صفحه : استیل - رنگ : استیل - طول : 97 میلیمتر - عرض : 50 میلیمتر - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک

ناموجود

سینک اخوان کد 314

سینک اخوان کد 314
اخوان

مشخصات عمومی نوع : یک لگنه - مدل : 314 - گارانتی : 10
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن وسط - نوع نصب : توکار - ابعاد : 50*80 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 20 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : همراه با قطعات پلاستیکی جانبی

ناموجود

سینک اخوان کد 300

سینک اخوان کد 300
اخوان

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 300 - گارانتی : 10
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن وسط - نوع نصب : توکار - ابعاد : 50*120 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 20 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : همراه با جا مایع و تخته ساطوری شفاف خروجی تخلیه لباسشویی سوراخ نصب شیر

ناموجود

سینک اخوان کد 158

سینک اخوان کد 158
اخوان

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 158 - گارانتی : 10
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن وسط - نوع نصب : توکار - ابعاد : 50*100 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 18 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : همراه با قطعات پلاستیکی جانبی / همراه با نوار PU جهت آب بندی بهتر/ همراه با سیفون و زیرآب / دارای لگن عمیق ۱۸ سانتی متر/ دارای بست فلزی

ناموجود

سینک اخوان کد 157

سینک اخوان کد 157
اخوان

مشخصات عمومی نوع : یک لگنه - مدل : 157 - گارانتی : 10
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن وسط - نوع نصب : توکار - ابعاد : 50*100 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 18 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : همراه با قطعات پلاستیکی جانبی همراه با نوار PU جهت آب بندی بهتر همراه با سیفون و زیرآب دارای لگن عمیق ۱۸ سانتی متر دارای بست فلزی

ناموجود

سینک اخوان کد 156

سینک اخوان کد 156
اخوان

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 156 - گارانتی : 10
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن سمت چپ - نوع نصب : توکار - ابعاد : 50*120 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 18 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : همراه با قطعات پلاستیکی جانبی همراه با نوار PU جهت آب بندی بهتر همراه با سیفون و زیرآب دارای لگن عمیق ۱۸ سانتی متر دارای بست فلزی

ناموجود

سینک اخوان کد 410

سینک اخوان کد 410
اخوان

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 410 - گارانتی : 10سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن سمت چپ - نوع نصب : توکار - ابعاد : 40*71 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 22 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : همراه با قطعات پلاستیکی جانبی

ناموجود

سینک اخوان کد 402

سینک اخوان کد 402
اخوان

مشخصات عمومی نوع : یک لگنه - مدل : 402 - گارانتی : 10سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن وسط - نوع نصب : توکار - ابعاد : 40*60 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 20 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : همراه با قطعات پلاستیکی جانبی-

ناموجود

سینک اخوان کد 400

سینک اخوان کد 400
اخوان

مشخصات عمومی نوع : یک لگنه - مدل : 400 - گارانتی : 10
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن وسط - نوع نصب : توکار - ابعاد : 40*47/5 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 20 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : همراه با سیفون و زیرآب همراه با قطعات پلاستیکی جانبی همراه با نوار PU جهت آب بندی بهتر دارای بست فلزی

ناموجود

سینک اخوان کد 16

سینک اخوان کد 16
اخوان

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 16 - گارانتی : 10سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن سمت چپ, لگن وسط - نوع نصب : توکار - ابعاد : 50*138 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 18 سانتی متر - رنگ : استیل - نوع سیفون : معمولی - سایر ویژگی ها : همراه با سیفون و زیرآب همراه با قطعات پلاستیکی جانبی همراه با نوار PU جهت آب بندی بهتر دارای بست فلزی

ناموجود

سینک اخوان کد 14

سینک اخوان کد 14
اخوان

مشخصات عمومی نوع : یک لگنه - مدل : 14 - گارانتی : 10
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت چپ - نوع نصب : توکار - ابعاد : 50*80 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 18 سانتی متر - سایر ویژگی ها : همراه با سیفون و زیرآب همراه با قطعات پلاستیکی جانبی همراه با 10 سال گارانتی از تاریخ فاکتور فروش دارای لگن عمیق همراه با نوار PU جهت آب بندی بهتر دارای بست فلزی

ناموجود

سینک اخوان کد 10

سینک اخوان کد 10
اخوان

مشخصات عمومی نوع : یک لگنه - مدل : 10 - گارانتی : 10
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت چپ, لگن وسط - نوع نصب : توکار - ابعاد : 50*100 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 18 سانتی متر - رنگ : استیل

ناموجود

سینک اخوان کد 8

سینک اخوان کد 8
اخوان

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 8 - گارانتی : 10
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن سمت چپ, لگن وسط - نوع نصب : روکار - ابعاد : 50*100 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 18 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : همراه با سیفون و زیرآب همراه با قطعات پلاستیکی جانبی همراه با 10 سال گارانتی از تاریخ فاکتور فروش دارای لگن عمیق همراه با نوار PU جهت آب بندی بهتر دارای بست فلزی

ناموجود

سینک توکار اخوان کد 6

سینک توکار اخوان کد 6
اخوان

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 6
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت چپ, لگن وسط - نوع نصب : توکار - ابعاد : 50*116 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 18 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : همراه با سیفون و زیرآب همراه با قطعات پلاستیکی جانبی همراه با 10 سال گارانتی از تاریخ فاکتور دارای لگن چپ و راست همراه با نوار PU جهت آب بندی بهتر دارای بست فلزی

ناموجود

سینک توکار اخوان کد 4

سینک توکار اخوان کد 4
اخوان

مشخصات عمومی نوع : یک لگنه - مدل : 4 - گارانتی : 1سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت چپ - نوع نصب : توکار - ابعاد : 50*100 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 18 سانتی متر - رنگ : استیل

ناموجود

گاز رومیزی اخوان مدل V24-25

گاز رومیزی اخوان مدل V24-25
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : V24-25 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : مشکی - شعله پلوپز - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - رده مصرف انرژی : A

ناموجود

گاز رومیزی اخوان مدل G-23

گاز رومیزی اخوان مدل G-23
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : دو شعله - مدل : GI23 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : مشکی - شعله پلوپز - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک

ناموجود

گاز رومیزی اخوان مدل V8

گاز رومیزی اخوان مدل V8
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : V8 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : مشکی - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - سایر ویژگی ها : دارای قطعات ایتالیایی- دارای قفل و بست

ناموجود

گاز رومیزی اخوان مدل V13

گاز رومیزی اخوان مدل V13
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : V13 - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایتالیا
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : مشکی - شعله پلوپز - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - رده مصرف انرژی : A - سایر ویژگی ها : شعله پخش کن دارای قفل و بست - لبه تراش خورده-راندمان احتراق بالا

ناموجود

گاز رومیزی اخوان مدل V5

گاز رومیزی اخوان مدل V5
اخوان

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : V5 - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایتالیا
مشخصات ظاهری جنس صفحه : استیل - رنگ : استیل - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - رده مصرف انرژی : A

ناموجود

هود اخوان مدل H16

هود اخوان مدل H16
اخوان

مشخصات عمومی نوع : زیرکابینتی - مدل : h16 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری سایز : 60 سانتیمتر - رنگ : سفید - نوع پنل : مکانیکی
مشخصات فنی نوع فیلتر : آلومینیومی - روشنایی

ناموجود

هود اخوان مدل H-64-TS

هود اخوان مدل H-64-TS
اخوان

مشخصات عمومی نوع : مخفی - مدل : H64-TS - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری سایز : 70 سانتیمتر - رنگ : استیل - جنس بدنه : استیل
مشخصات فنی تعداد موتور : 4 عدد - نوع فیلتر : آلومینیومی - روشنایی

ناموجود

هود اخوان مدل H64-TCS

هود اخوان مدل H64-TCS
اخوان

مشخصات عمومی نوع : مخفی - مدل : H64-TC - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری سایز : 70 سانتیمتر - جنس بدنه : استیل
مشخصات فنی تعداد موتور : 4 عدد - نوع فیلتر : آلومینیومی - کنترل از راه دور - روشنایی

ناموجود

هود اخوان مدل H64-TG

هود اخوان مدل H64-TG
اخوان

مشخصات عمومی نوع : مخفی - مدل : H64 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری سایز : 70 سانتیمتر - رنگ : مشکی - جنس بدنه : استیل
مشخصات فنی تعداد موتور : 4 عدد - نوع فیلتر : آلومینیومی - کنترل از راه دور - روشنایی

ناموجود

هود اخوان مدلH11

هود اخوان مدلH11
اخوان

مشخصات عمومی نوع : شومینه ای - مدل : H11 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری سایز : 90 سانتیمتر - جنس بدنه : شیشه و استیل - نوع پنل : دکمه ای
مشخصات فنی تعداد دور موتور : 700 - نوع فیلتر : آلومینیومی - روشنایی - سایر ویژگی ها : دود کش - جنس موتور و پروانه پلاستیک - باکالیت

ناموجود

فر توکار اخوان مدل F36

فر توکار اخوان مدل F36
اخوان

مشخصات عمومی نحوه عملکرد : برق - مدل : F36 - گنجایش : 60 لیتر - ابعاد بیرونی : 55*60*60 - جنس بدنه : استیل - رنگ : مشکی - گارانتی : 2سال
مشخصات فنی برنامه پخت - برنامه های پخت : 12 - شلنگ ایمنی - صفحه نمایش - قابلیت ماکروویو - یخ زدایی - موتور جوجه گردان - ریل تلسکوپی - شیر ترموستات - سایر ویژگی ها : سیخ جوجه گردان- توری و سینی-دارای لامپ-دارای 5 طبقه ریل دار

ناموجود

فر توکار اخوان مدل F30

فر توکار اخوان مدل F30
اخوان

مشخصات عمومی نحوه عملکرد : برق - مدل : F30 - گنجایش : 60 لیتر - ابعاد بیرونی : 55*60*60 - جنس بدنه : استیل - رنگ : مشکی - گارانتی : 2سال
مشخصات فنی برنامه پخت - برنامه های پخت : 8 - شلنگ ایمنی - یخ زدایی - موتور جوجه گردان - ریل تلسکوپی - شیر ترموستات - سایر ویژگی ها : سیخ جوجه گردان- توری و سینی-دارای لامپ-دارای 5 طبقه ریل دار

ناموجود

فر توکار اخوان مدل F3

فر توکار اخوان مدل F3
اخوان

مشخصات عمومی نحوه عملکرد : برق و گاز - مدل : F3 - گنجایش : 60 لیتر - ابعاد بیرونی : 55*60*60 - جنس بدنه : استیل - رنگ : استیل - گارانتی : 2سال
مشخصات فنی برنامه پخت - شلنگ ایمنی - موتور جوجه گردان - ریل تلسکوپی - شیر ترموستات - سایر ویژگی ها : سیخ جوجه گردان- توری و سینی-دارای لامپ-دارای 5 طبقه ریل دار

ناموجود

فر توکار اخوان مدل F24

فر توکار اخوان مدل F24
اخوان

مشخصات عمومی نحوه عملکرد : برق و گاز - مدل : F24 - گنجایش : 60 لیتر - ابعاد بیرونی : 55*60*60 - جنس بدنه : استیل - رنگ : استیل شیشه مشکی - گارانتی : 2سال
مشخصات فنی برنامه پخت - شلنگ ایمنی - صفحه نمایش - موتور جوجه گردان - شیر ترموستات - سایر ویژگی ها : سیخ جوجه گردان- توری و سینی-دارای لامپ

ناموجود

فر توکار اخوان مدل F23

فر توکار اخوان مدل F23
اخوان

مشخصات عمومی نحوه عملکرد : برق و گاز - مدل : F23 - گنجایش : 60 لیتر - ابعاد بیرونی : 55*60*60 - جنس بدنه : استیل - رنگ : مشکی - گارانتی : 2سال
مشخصات فنی برنامه پخت - شلنگ ایمنی - صفحه نمایش - موتور جوجه گردان - ریل تلسکوپی - شیر ترموستات - سایر ویژگی ها : سیخ جوجه گردان- توری و سینی-دارای لامپ

ناموجود

فرتوکار اخوان مدل F22

فرتوکار اخوان مدل F22
اخوان

مشخصات عمومی نحوه عملکرد : برق و گاز - مدل : F22 - گنجایش : 60 لیتر - ابعاد بیرونی : 54*58*59 - رنگ : مشکی - گارانتی : 2سال
مشخصات فنی برنامه پخت - شلنگ ایمنی - نوع شلنگ ایمنی : استنلس استیل - صفحه نمایش - موتور جوجه گردان - ریل تلسکوپی - شیر ترموستات

ناموجود

فر توکار اخوان مدل F20

فر توکار اخوان مدل F20
اخوان

مشخصات عمومی نحوه عملکرد : برق - مدل : F20 - گنجایش : 60 لیتر - ابعاد بیرونی : 55*60*60 - رنگ : مشکی - گارانتی : 20ماه
مشخصات فنی برنامه پخت - برنامه های پخت : 12 - صفحه نمایش - موتور جوجه گردان - فن داکتی

ناموجود