۰
کمپرسور 250 لیتری ایتالیایی صفوی 8bar

کمپرسور 250 لیتری ایتالیایی صفوی 8bar
صفوی

مشخصات فنی نوع : صنعتی - حجم منبع : 250 لیتر - وزن : 22 کیلوگرم - حداکثر فشار خروجی : 8 بار - گارانتی : بله - کشور سازنده : چین - سایر ویژگی ها : الکتروموتور 2 HP - 1.5kw . دارای شیار برای عبور خار فلزی شفت الکتروموتور . حجم مخزن 250 لیتر . جوش تمام اتوماتیک . سرعت پر کردن مخزن: 250 لیتر بر دقیقه.. دارای شیر تخلیه آب برای زیر مخزن

۱۲,۵۸۹,۰۰۰ تومان

کمپرسور 250 لیتری چینی صفوی 8bar

کمپرسور 250 لیتری چینی صفوی 8bar
صفوی

مشخصات فنی نوع : صنعتی - حجم منبع : 250 لیتر - وزن : 22 کیلوگرم - حداکثر فشار خروجی : 8 بار - گارانتی : بله - کشور سازنده : چین - سایر ویژگی ها : الکتروموتور 2 HP - 1.5kw . دارای شیار برای عبور خار فلزی شفت الکتروموتور . حجم مخزن 250 لیتر . جوش تمام اتوماتیک . سرعت پر کردن مخزن: 250 لیتر بر دقیقه.. دارای شیر تخلیه آب برای زیر مخزن

۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کمپرسور 350 لیتری چینی صفوی

کمپرسور 350 لیتری چینی صفوی
صفوی

مشخصات فنی نوع : صنعتی - حجم منبع : 300 لیتر - وزن : 22 کیلوگرم - حداکثر فشار خروجی : 8 بار - گارانتی : بله - کشور سازنده : چین - سایر ویژگی ها : الکتروموتور 3 HP - 2.2kw دارای شیار برای عبور خار فلزی شفت الکتروموتور . حجم مخزن 350 لیتر . جوش تمام اتوماتیک . سرعت پر کردن مخزن: 500 لیتر بر دقیقه

۱۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

کمپرسور 350 لیتری ایتالیایی صفوی

کمپرسور 350 لیتری ایتالیایی صفوی
صفوی

مشخصات فنی نوع : صنعتی - حجم منبع : 500 لیتر - وزن : 22 کیلوگرم - حداکثر فشار خروجی : 8 بار - گارانتی : بله - کشور سازنده : ایتالیا - سایر ویژگی ها : الکتروموتور 5.5 HP - 4kw . دارای شیار برای عبور خار فلزی شفت الکتروموتور . حجم مخزن 500 لیتر . جوش تمام اتوماتیک . سرعت پر کردن مخزن: 500 لیتر بر دقیقه

۱۵,۷۸۰,۰۰۰ تومان

کمپرسور 500 لیتری چینی صفوی 8 بار

کمپرسور 500 لیتری چینی صفوی 8 بار
صفوی

مشخصات فنی نوع : صنعتی - حجم منبع : 500 لیتر - وزن : 22 کیلوگرم - حداکثر فشار خروجی : 8 بار - گارانتی : بله - کشور سازنده : چینی - سایر ویژگی ها : الکتروموتور 5.5 HP - 4kw . دارای شیار برای عبور خار فلزی شفت الکتروموتور . حجم مخزن 500 لیتر . جوش تمام اتوماتیک . سرعت پر کردن مخزن: 500 لیتر بر دقیقه

۱۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان

کمپرسور 500 لیتری ایتالیایی صفوی 10 بار

کمپرسور 500 لیتری ایتالیایی صفوی 10 بار
صفوی

مشخصات فنی نوع : صنعتی - حجم منبع : 500 لیتر - وزن : 22 کیلوگرم - حداکثر فشار خروجی : 10 بار - گارانتی : بله - کشور سازنده : ایتالیا - سایر ویژگی ها : الکتروموتور 5.5 HP - 4kw . دارای شیار برای عبور خار فلزی شفت الکتروموتور . حجم مخزن 500 لیتر . جوش تمام اتوماتیک . سرعت پر کردن مخزن: 650 لیتر بر دقیقه

۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کمپرسور 650 لیتری ایتالیایی صفوی 10 بار

کمپرسور 650 لیتری ایتالیایی صفوی 10 بار
صفوی

مشخصات فنی نوع : صنعتی - حجم منبع : 500 لیتر - وزن : 22 کیلوگرم - حداکثر فشار خروجی : 10 بار - گارانتی : بله - کشور سازنده : ایتالیا - سایر ویژگی ها : الکتروموتور 5.5 HP - 4kw . دارای شیار برای عبور خار فلزی شفت الکتروموتور . حجم مخزن 500 لیتر . جوش تمام اتوماتیک . سرعت پر کردن مخزن: 650 لیتر بر دقیقه

۲۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان

کمپرسور 830 لیتری صفوی 10bar هواساز ایتالیایی

کمپرسور 830 لیتری صفوی 10bar هواساز ایتالیایی
صفوی

مشخصات فنی نوع : صنعتی - حجم منبع : 500 لیتر - ابعاد : قطر عدسی : 80 سانتیمتر - طول مخزن : 182 سانتیمتر - وزن : 22 کیلوگرم - حداکثر فشار خروجی : 10 بار - گارانتی : بله - کشور سازنده : ایتالیا - سایر ویژگی ها : سرعت پر کردن مخزن: 830 لیتر بر دقیقه . دارای شیار برای عبور خار فلزی شفت الکتروموتور فولی الکتروموتور. جوش تمام اتوماتیک حجم مخزن 500 لیتر

۳۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان

کمپرسور 1250 لیتری ایتالیایی صفوی 10bar

کمپرسور 1250 لیتری ایتالیایی صفوی 10bar
صفوی

مشخصات فنی نوع : صنعتی - حجم منبع : 1000 لیتر - ابعاد : قطر عدسی : 80 سانتیمتر - طول مخزن : 182 سانتیمتر - وزن : 22 کیلوگرم - حداکثر فشار خروجی : 12 بار - گارانتی : بله - کشور سازنده : ایتالیا - سایر ویژگی ها : سرعت پر کردن مخزن: 1250 لیتر بر دقیقه . فشار کاری : 10 بار حداکثر فشار: 12 بار ABAC مارک واحد ساز . دارای شیار برای عبور خار فلزی شفت الکتروموتور. شیر تخلیه آب : دارد

۴۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان

کمپرسور 2000 لیتری ایتالیایی صفوی 10bar

کمپرسور 2000 لیتری ایتالیایی صفوی 10bar
صفوی

مشخصات فنی نوع : صنعتی - حجم منبع : 2000 لیتر - توان موتور : 745 وات - ابعاد : قطر عدسی : 80 سانتیمتر - طول مخزن : 182 سانتیمتر - وزن : 22 کیلوگرم - حداکثر فشار خروجی : 8 بار - گارانتی : بله - کشور سازنده : چین - سایر ویژگی ها : دارای دو الکتروموتور 10 اسب درمجموع 20 اسب الکتروژن . فشار کاری : 10 بار . سرعت پر کردن مخزن: 2000 لیتر بر دقیقه

۶۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کمپرسور 1000 لیتر چینی صفوی 8bar

کمپرسور 1000 لیتر چینی صفوی 8bar
صفوی

مشخصات فنی نوع : صنعتی - حجم منبع : 1000 لیتر - توان موتور : 745 وات - ابعاد : قطر عدسی : 80 سانتیمتر - طول مخزن : 182 سانتیمتر - وزن : 22 کیلوگرم - حداکثر فشار خروجی : 8 بار - گارانتی : بله - کشور سازنده : چین - سایر ویژگی ها : دارای شیار برای عبور خار فلزی شفت الکتروموتور

۲۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان

کمپرسور 1000 لیتری ایتالیایی صفوی 10bar

کمپرسور 1000 لیتری ایتالیایی صفوی 10bar
صفوی

مشخصات فنی نوع : صنعتی - حجم منبع : 1000 لیتر - توان موتور : 745 وات - ابعاد : قطر عدسی : 80 سانتیمتر - طول مخزن : 182 سانتیمتر - وزن : 22 کیلوگرم - حداکثر فشار خروجی : 12 بار - گارانتی : بله - کشور سازنده : ایتالیا - سایر ویژگی ها : مهمترین عامل در تعیین کیفیت کمپرسور هوا ۱۰۰۰ لیتری ، واحد هواساز یا بلوک سیلندر کمپرسور می باشد. در مجموع دو گروه هواساز وجود دارد هواساز ( بلوک سیلندر ) ایتالیایی و چینی کمپرسور با هواساز های ابتالیایی از کیفیت و طول عمر بسیار بالایی برخوردار هستند.

۳۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان