۰
شیلنگ تراوا "1/2 کلابر 25 متری

شیلنگ تراوا "1/2 کلابر 25 متری
کلابر

مشخصات فنی ابعاد : 13x38x38 سانتیمتر - وزن : 800 - بسته بندی - سایر ویژگی ها : امکان تراوش تدریجی آب از سوراخهای ریز تعبیه شده در تمام طول لوله را با سرعت کم

۸ %
۵۰۸,۰۰۰ تومان

۴۶۷,۳۶۰ تومان

شیلنگ تراوا "1/4 کلابر ۱۵متری

شیلنگ تراوا "1/4 کلابر ۱۵متری
کلابر

مشخصات فنی وزن : 800 - بسته بندی - سایر ویژگی ها : امکان تراوش تدریجی آب از سوراخهای ریز تعبیه شده در تمام طول لوله را با سرعت کم

۸ %
۱۷۱,۴۵۰ تومان

۱۵۷,۷۳۴ تومان

نازل آبپاش فشار قوی توربو کلابر بدون کوبلینگ "3/4

نازل آبپاش فشار قوی توربو کلابر بدون کوبلینگ "3/4
کلابر

مشخصات فنی ابعاد : 40x40x180 میلیمتر - وزن : 400 - مناسب برای : نصب به پمپ آب - سایر ویژگی ها : قابلیت قطع و وصل جریان آب تغییر حالت پاشش پرتاب آب تا 20 متر

۸ %
۲۶۲,۸۹۰ تومان

۲۴۱,۸۵۹ تومان

نازل آبپاش فشار قوی توربو کلابر بدون کوبلینگ "1

نازل آبپاش فشار قوی توربو کلابر بدون کوبلینگ "1
کلابر

مشخصات فنی ابعاد : 40x40x180 میلیمتر - وزن : 400 - مناسب برای : نصب به پمپ آب - سایر ویژگی ها : قابلیت قطع و وصل جریان آب تغییر حالت پاشش پرتاب آب تا 20 متر

۸ %
۲۶۲,۸۹۰ تومان

۲۴۱,۸۵۹ تومان

سر شیر فشار قوی توربو "1

سر شیر فشار قوی توربو "1
کلابر

مشخصات فنی ابعاد : 40x40x60 میلیمتر - وزن : 200

۸ %
۳۹,۳۷۰ تومان

۳۶,۲۲۰ تومان

کوپلینگ فشار قوی "3/4 کلابر

کوپلینگ فشار قوی "3/4 کلابر
کلابر

مشخصات فنی ابعاد : 40x40x60 میلیمتر

۸ %
۱۰۷,۹۵۰ تومان

۹۹,۳۱۴ تومان

کوپلینگ فشار قوی "1 کلابر

کوپلینگ فشار قوی "1 کلابر
کلابر

مشخصات فنی ابعاد : 40x40x60 میلیمتر

۱۰۷,۹۵۰ تومان

دوش سیار دو حالته کلابر

دوش سیار دو حالته کلابر
کلابر

مشخصات فنی بسته بندی - مناسب برای : کنار استخر

۸ %
۶۸۵,۸۰۰ تومان

۶۳۰,۹۳۶ تومان

نازل الگانت دووال جت دسته بلند کلابر

نازل الگانت دووال جت دسته بلند کلابر
کلابر

مشخصات فنی بسته بندی - مناسب برای : مصرف خانگی و پرورش قارچ

۸ %
۳۴۲,۹۰۰ تومان

۳۱۵,۴۶۸ تومان

شلنگ آبفشان کلابر 15 متر

شلنگ آبفشان کلابر 15 متر
کلابر

مشخصات فنی وزن : 2000 - بسته بندی - سایر ویژگی ها : 15 متر

۸ %
۵۰۸,۰۰۰ تومان

۴۶۷,۳۶۰ تومان

شلنگ آبفشان کلابر

شلنگ آبفشان کلابر
کلابر

مشخصات فنی وزن : 2000 - بسته بندی - سایر ویژگی ها : 7.5 متر

۸ %
۳۰۴,۸۰۰ تومان

۲۸۰,۴۱۶ تومان

دوش سیار کلابر

دوش سیار کلابر
کلابر

مشخصات فنی وزن : 3000 - بسته بندی - مناسب برای : باغ، بالکن، کنار استخر و داخل حمام - سایر ویژگی ها : پایه آلومینیومی ضد زنگ قابلیت تنظیم ارتفاع تا 2 متر قابلیت نصب به انواع شیلنگ توسط کوپلینگ

۸ %
۵۰۸,۰۰۰ تومان

۴۶۷,۳۶۰ تومان

شلنگ جمع کن چرخدار متال پروفی کلابر

شلنگ جمع کن چرخدار متال پروفی کلابر
کلابر

مشخصات فنی وزن : 7000 - بسته بندی - سایر ویژگی ها : قابلیت جمع کردن 165 متر شیلنگ "1/2 یا 130 متر شیلنگ "5.8 و یا 75 تر "3/4 به همراه 2 عدد کوپلینگ "3/4به همراه سرشیر قابل تبدیل "1/2 و "3/4 و کوپلینگ

۸ %
۲,۰۵۷,۴۰۰ تومان

۱,۸۹۲,۸۰۸ تومان

شلنگ جمع کن فلزی جمینی کلابر

شلنگ جمع کن فلزی جمینی کلابر
کلابر

مشخصات فنی وزن : 6000 - بسته بندی - سایر ویژگی ها : قابلیت جمع کردن 130 متر شیلنگ "1/2 یا 60 متر شیلنگ "3/4 به همراه 2 عدد کوپلینگ "3/4

۸ %
۱,۷۵۵,۰۰۰ تومان

۱,۶۱۴,۶۰۰ تومان

شلنگ جمع کن چرخدار کلابر

شلنگ جمع کن چرخدار کلابر
کلابر

مشخصات فنی وزن : 5000 - بسته بندی - سایر ویژگی ها : دارای 30 متر شلنگ "1/2، 2 عدد کوپلینگ "1/2، 1 عدد سرشیر قابل تبدیل "1/2 و "3/4 و آبپاش

۸ %
۱,۷۱۴,۵۰۰ تومان

۱,۵۷۷,۳۴۰ تومان

اتو ست کامل شستشو کلابر

اتو ست کامل شستشو کلابر
کلابر

مشخصات فنی وزن : 700 - بسته بندی - مناسب برای : مصرف خانگی - سایر ویژگی ها : دارای شیر قطع و وصل آب

۸ %
۴۱۱,۴۸۰ تومان

۳۷۸,۵۶۲ تومان

فرچه ماشین شور کلابر

فرچه ماشین شور کلابر
کلابر

مشخصات فنی وزن : 700 - بسته بندی - سایر ویژگی ها : دارای شیر قطع و وصل آب

۸ %
۱۹۵,۵۸۰ تومان

۱۷۹,۹۳۴ تومان

شامپو فرچه شستشو کلابر

شامپو فرچه شستشو کلابر
کلابر

مشخصات فنی وزن : 200 - بسته بندی - مناسب برای : فرچه ماشین شور کلابر

۸ %
۵۰,۸۰۰ تومان

۴۶,۷۳۶ تومان

آبپاش بادبزنی کلابر 20 سوراخ

آبپاش بادبزنی کلابر 20 سوراخ
کلابر

مشخصات فنی وزن : 900 - بسته بندی - سایر ویژگی ها : 20 سوراخ

۸ %
۳۶۵,۷۶۰ تومان

۳۳۶,۴۹۹ تومان

آبپاش بادبزنی کلابر سوپر متال

آبپاش بادبزنی کلابر سوپر متال
کلابر

مشخصات فنی وزن : 800 - بسته بندی - سایر ویژگی ها : 16 سوراخ

۴۲۷,۹۹۰ تومان

آبپاش بادبزنی کلابر 14 سوراخ

آبپاش بادبزنی کلابر 14 سوراخ
کلابر

مشخصات فنی وزن : 800 - بسته بندی

۸ %
۱۷۱,۴۵۰ تومان

۱۵۷,۷۳۴ تومان

آبپاش چرخشی زمینی کلابر ( دو بازو )

آبپاش چرخشی زمینی کلابر ( دو بازو )
کلابر

مشخصات فنی وزن : 500

۸ %
۳۲۰,۰۴۰ تومان

۲۹۴,۴۳۷ تومان

آبپاش توربو اسپیک کلابر

آبپاش توربو اسپیک کلابر
کلابر

مشخصات فنی وزن : 500

۸ %
۱۰۲,۸۷۰ تومان

۹۴,۶۴۰ تومان

آبپاش رولینا کلابر

آبپاش رولینا کلابر
کلابر

مشخصات فنی وزن : 500

۸ %
۱۰۲,۸۷۰ تومان

۹۴,۶۴۰ تومان