۰

آبنما

آبنما را بصورت کلی به دو دسته ی آبنما داخلی و آبنما خارجی میتوان تقسیم کرد. آبنما را با توجه به محیط و فضای موجود انتخاب می کنند. یکی از دسته بندی های  آبنما، آبنمای پیش ساخته می باشد که انواع گوناگونی را شامل می شود. آبنمای پیش ساخته اصولا فضای کمتری را در بر گرفته و در برخی موارد قابلیت جابه جایی را داراست. یکی  از مزایای آبنما پیش ساخته زمان ساخت و نصب آن می باشد که در کمتر از چند ساعت و بدون هیچگونه مواد و وسایلی در هر جای مورد نظر آنرا قرار میدهیم. آبنما پیش ساخته انواع مختلفی دارند نظیر: آبنما خانگی، آبنما شیشه ای، آبنما دیواری و... اینگونه آبنما (آبنما پیش ساخته) هر چند ظاهری کوچکتر به سایر آبنما ها دارند اما جلوه های بسیار زیبایی را برای بینندگان آن فراهم می کنند.