۰

آبگرمکن های خورشیدی

آب گرمکن های خورشیدی یکی از موثرترین طرح های استفاده عمومی و آسان از انرژی خورشید برای تامین آبگرم مصرفی در بخش خانگی و صنعتی است، بطوریکه دمای سطح کولکتورهای جاذب انرژی خورشیدی تاحدود صد درجه سانتی گراد و دمای آبگرم تولیدی در مدلهای با راندمان بالا تا حدود نقطه جوش آب افزایش می یابد. آبگرمکن خورشیدی به ساختمان در تامین بخشی از انرژی مورد نیاز استقلال می بخشد، از اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از سوخت های فسیلی جلوگیری می کند، هزینه های انرژی ساختمان را کاهش می دهد و همچنین آبگرمکن های خورشیدی عموما دارای عمر مفیدی بیش از ۲۰ سال هستند که در مقایسه با سایر تجهیزات تولید آبگرم و آبگرمکن ها مزیت بالایی به حساب می آید.