۰

آبیاری گیاهان

آبیاری هوشمند سیستمی است که آبیاری زمین مورد نظر را با توجه به نیاز آن زمانبندی می کند و به صورت خودکار، در زمان های مختلف زمین را آبیاری می کند. با استفاده از امکانات خانه هوشمند می توان به صورت برنامه ریزی شده یا هوشمند آبیاری باغچه ها را انجام داد و در مصرف آب هم صرفه جویی کرد. اعلام شرایط محیط آکواریوم، گلخانه و باغچه به رشد و نمو بهتر گیاهان و سلامت آبزیان کمک شایانی می کند. برخلاف کنترل کننده های آبیاری قدیمی که بر اساس برنامه ها و تایمرهای از پیش تعیین شده عمل می کنند، کنترلرهای آبیاری هوشمند آب و هوا، شرایط خاک، تبخیر و میزان آب مورد نیاز گیاه را می سنجند و به شکل خودکار زمانبندی آبیاری را برای شرایط حال حاضر محل تنظیم می کنند. چند مورد از مزایای سیستم آبیاری هوشمند عبارتست از هم آبیاری می کند هم کوددهی، سیستم در زیر زمین کار گذاشته می شود، سیستم آبیاری هوشمند به صورت قطره ای عمل می کند، اگر باران ببارد آبیاری را متوقف می کند.