۰

آجر

آجر

آجر نقش بسیار مهمی در زمینه ساخت و ساز دارد و به عنوان جایگزینی از سنگ در ساخت و ساز استفاده می شود. در تاریخ فعالیت های ساختمانی، آجر یکی از قدیمی ترین مصالح پایه بوده و از آنجا که دیوارهای آجری، پایه ها، ستون ها و سطوح جاده ای که هزاران سال پیش ساخته شده اند هنوز هم دست نخورده باقی مانده اند بطور یقین می توان گفت که  آجر جزو پایدار ترین مصالح ساختمانی بوده است. شایع ترین نوع آجر از خاک رسی که بیش از هزار درجه سانتیگراد حرارت دیده ساخته می شود. آجر ها در انواع مختلف برای مقاصد مختلف ساخته می شوند، برای مثال آجرهایی که به طور خاص برای تحمل درجه حرارت زیاد  در شومینه ها طراحی شده اند.