۰
آجر هلندی آتریسا پوست پیازی

آجر هلندی آتریسا پوست پیازی

مشخصات فنی نوع : هلندی - ابعاد : ۲*۲۰*۵٫۵ - رنگ : قرمز -گلبهی-پوست پیازی-تیره

ناموجود

آجر هلندی آتریسا تیره

آجر هلندی آتریسا تیره

مشخصات فنی نوع : هلندی - ابعاد : ۲*۲۰*۵٫۵ - رنگ : قرمز -گلبهی-پوست پیازی-تیره

ناموجود

آجر هلندی آتریسا قرمز

آجر هلندی آتریسا قرمز

مشخصات فنی نوع : هلندی - ابعاد : ۲*۲۰*۵٫۵ - رنگ : قرمز -گلبهی-پوست پیازی-تیره

ناموجود

آجر دکوراتیو قهوه ای سوخته آتریساbh265

آجر دکوراتیو قهوه ای سوخته آتریساbh265

مشخصات فنی نوع : دکوراتیو - ابعاد : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵ - رنگ : قهوه ای سوخته

ناموجود

آجر دکوراتیو مشکی آتریسا bh20

آجر دکوراتیو مشکی آتریسا bh20

مشخصات فنی نوع : دکوراتیو - ابعاد : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵ - رنگ : مشکی

ناموجود

آجر دکوراتیو آتریساbh3004

آجر دکوراتیو آتریساbh3004

مشخصات فنی نوع : دکوراتیو - ابعاد : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵

ناموجود

آجر دکوراتیوسفید کرم آتریساbh84

آجر دکوراتیوسفید کرم آتریساbh84

مشخصات فنی نوع : دکوراتیو - ابعاد : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵ - رنگ : سفید و کرم

ناموجود

آجر قزاقی آتریسا گلبهی G2020

آجر قزاقی آتریسا گلبهی G2020

مشخصات فنی نوع : نسوز - ابعاد : ۲*۲۴*۵٫۵ - رنگ : قرمز +

ناموجود

آجر قزاقی آتریسا قرمز G2020

آجر قزاقی آتریسا قرمز G2020

مشخصات فنی نوع : نسوز - ابعاد : ۲*۲۴*۵٫۵ - رنگ : قرمز +

ناموجود

آجر آنتیک نسوز رندوم آتریسا

آجر آنتیک نسوز رندوم آتریسا

مشخصات فنی نوع : نسوز - ابعاد : ۲*۲۴*۵٫۵ - رنگ : رندوم

ناموجود

آجر هلندی آتریسا گلبهی

آجر هلندی آتریسا گلبهی

مشخصات فنی نوع : هلندی - ابعاد : ۲*۲۰*۵٫۵ - رنگ : قرمز -گلبهی-پوست پیازی-تیره

ناموجود

آجر دکوراتیو سفید طوسی آتریسا bh12

آجر دکوراتیو سفید طوسی آتریسا bh12

مشخصات فنی نوع : دکوراتیو - ابعاد : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵ - رنگ : سفید طوسی

ناموجود

آجر دکوراتیو قهوه ای آتریسا bh745

آجر دکوراتیو قهوه ای آتریسا bh745

مشخصات فنی نوع : دکوراتیو - ابعاد : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵ - رنگ : قهوه ای

ناموجود

آجر دکوراتیو قهوه ای آتریسا bh40

آجر دکوراتیو قهوه ای آتریسا bh40

مشخصات فنی نوع : دکوراتیو - ابعاد : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵ - رنگ : قهوه ای

ناموجود

آجر دکوراتیو کرم آتریسا bh37

آجر دکوراتیو کرم آتریسا bh37

مشخصات فنی نوع : دکوراتیو - ابعاد : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵ - رنگ : کرم

ناموجود

آجر دکوراتیو سفید آتریسا bh10

آجر دکوراتیو سفید آتریسا bh10

مشخصات فنی نوع : دکوراتیو - ابعاد : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵ - رنگ : سفید

ناموجود

آجرL گلبهی/گندمی شیل تینا L P T(R 7)

آجرL گلبهی/گندمی شیل تینا L P T(R 7)

مشخصات فنی نوع : نسوز - تعداد در هر بسته/کارتن : 18 - ابعاد : 15/5*15/5*7 - وزن : 18 کیلوگرم

ناموجود

آجرL یاقوت (قرمز تیره) شیل تینا L R T(27)

آجرL یاقوت (قرمز تیره) شیل تینا L R T(27)

مشخصات فنی نوع : نسوز - تعداد در هر بسته/کارتن : 18 - ابعاد : 15/5*15/5*7 - وزن : 20 کیلوگرم

ناموجود

آجرL یاقوت (قرمز تیره) شیل تینا L R T(255)

آجرL یاقوت (قرمز تیره) شیل تینا L R T(255)

مشخصات فنی نوع : نسوز - تعداد در هر بسته/کارتن : 30 - ابعاد : 10*22*5/5 - وزن : 20.5 کیلوگرم

ناموجود

آجر لفتون قهوه ای (تیره) شیل تینا X B T(155)

آجر لفتون قهوه ای (تیره) شیل تینا X B T(155)

مشخصات فنی نوع : نسوز - تعداد در هر بسته/کارتن : 14 - ابعاد : 10*21*5/5 - وزن : 22 کیلوگرم

ناموجود

آجر لفتون قزاقی گلبهی شیل تینا Y P T(R55)

آجر لفتون قزاقی گلبهی شیل تینا Y P T(R55)

مشخصات فنی نوع : نسوز - تعداد در هر بسته/کارتن : 8 - ابعاد : 11*23*5/5 - وزن : 27.5 کیلوگرم

ناموجود

آجر لفتون نیمه یاقوت (قرمز تیره) شیل تینا N R T(255)

آجر لفتون نیمه یاقوت (قرمز تیره) شیل تینا N R T(255)

مشخصات فنی نوع : نسوز - تعداد در هر بسته/کارتن : 21 - ابعاد : 6*21*5/5 - وزن : 22.5 کیلوگرم

ناموجود

آجر لفتون یاقوت (قرمز تیره) شیل تینا X R T(255)

آجر لفتون یاقوت (قرمز تیره) شیل تینا X R T(255)

مشخصات فنی نوع : نسوز - تعداد در هر بسته/کارتن : 14 - ابعاد : 10*21*5/5 - وزن : 22.5 کیلوگرم

ناموجود

آجر پلاک (کف فرش) قهوه ای شیل تینا B T(R10)

آجر پلاک (کف فرش) قهوه ای شیل تینا B T(R10)

مشخصات فنی نوع : نسوز - تعداد در هر بسته/کارتن : 56 - ابعاد : 2/7*10*10 - وزن : 31.8 کیلوگرم

ناموجود

آجر پلاک (کف فرش) گلبهی شیل تینا P T(R10)

آجر پلاک (کف فرش) گلبهی شیل تینا P T(R10)

مشخصات فنی نوع : نسوز - تعداد در هر بسته/کارتن : 56 - ابعاد : 2/7*10*10 - وزن : 28.1 کیلوگرم

ناموجود

آجر پلاک (کف فرش) قرمز شیل تینا R T(R10)

آجر پلاک (کف فرش) قرمز شیل تینا R T(R10)

مشخصات فنی نوع : نسوز - تعداد در هر بسته/کارتن : 56 - ابعاد : 2/7*10*10 - وزن : 30.4 کیلوگرم

ناموجود

آجرپلاک کرکره ای گلبهی شیل تینا P T(R35)

آجرپلاک کرکره ای گلبهی شیل تینا P T(R35)

مشخصات فنی نوع : نسوز - تعداد در هر بسته/کارتن : 48 - ابعاد : 2/7*31*3/5 - وزن : 24.5 کیلوگرم

ناموجود

آجر تایل قرمز شیل تینا R T(R40)

آجر تایل قرمز شیل تینا R T(R40)

مشخصات فنی نوع : نسوز - تعداد در هر بسته/کارتن : 7 - ابعاد : 2/7*40*20 - وزن : 26 کیلوگرم

ناموجود

آجر تایل قهوه ای شیل تینا B T(R40)

آجر تایل قهوه ای شیل تینا B T(R40)

مشخصات فنی نوع : نسوز - تعداد در هر بسته/کارتن : 7 - ابعاد : 2/7*40*20 - وزن : 24 کیلوگرم

ناموجود

آجر تایل قهوه ای(روشن) شیل تینا B T(260)

آجر تایل قهوه ای(روشن) شیل تینا B T(260)

مشخصات فنی نوع : نسوز - تعداد در هر بسته/کارتن : 8 - ابعاد : 2/7*60*10 - وزن : 25.5 کیلوگرم

ناموجود

آجر تایل قهوه ای(تیره) شیل تینا B T(160)

آجر تایل قهوه ای(تیره) شیل تینا B T(160)

مشخصات فنی نوع : نسوز - تعداد در هر بسته/کارتن : 8 - ابعاد : 2/7*60*10 - وزن : 25.5 کیلوگرم

ناموجود

آجر تایل گلبهی(تیره) شیل تینا P T(160)

آجر تایل گلبهی(تیره) شیل تینا P T(160)

مشخصات فنی نوع : نسوز - تعداد در هر بسته/کارتن : 8 - ابعاد : 2/7*60*10 - وزن : 20.7 کیلوگرم

ناموجود

آجر تایل یاقوت(قرمز تیره) شیل تینا R T(260)

آجر تایل یاقوت(قرمز تیره) شیل تینا R T(260)

مشخصات فنی نوع : نسوز - تعداد در هر بسته/کارتن : 8 - ابعاد : 2/7*60*10 - وزن : 24.2 کیلوگرم

ناموجود

آجر پلاک نسوز نما قهوه ای (روشن) شیل تینا B T(27)

آجر پلاک نسوز نما قهوه ای (روشن) شیل تینا B T(27)

مشخصات فنی نوع : نسوز - تعداد در هر بسته/کارتن : 24 - ابعاد : 2/7*31*7 - وزن : 26 کیلوگرم

ناموجود

آجر پلاک نسوز نما گندمی (گلبهی زرد) شیل تینا P T(37)

آجر پلاک نسوز نما گندمی (گلبهی زرد) شیل تینا P T(37)

مشخصات فنی نوع : نسوز - تعداد در هر بسته/کارتن : 24 - ابعاد : 2/7*31*7 - وزن : 23.3 کیلوگرم

ناموجود

آجر پلاک نسوز نما گلبهی(روشن) شیل تینا P T(27)

آجر پلاک نسوز نما گلبهی(روشن) شیل تینا P T(27)

مشخصات فنی نوع : نسوز - تعداد در هر بسته/کارتن : 24 - ابعاد : 2/7*31*7 - وزن : 23.3 کیلوگرم

ناموجود

آجر پلاک نسوز نما گلبهی(تیره) شیل تینا P T(17)

آجر پلاک نسوز نما گلبهی(تیره) شیل تینا P T(17)

مشخصات فنی نوع : نسوز - تعداد در هر بسته/کارتن : 24 - ابعاد : 2/7*31*7 - وزن : 23.3 کیلوگرم

ناموجود

آجر پلاک نسوز نما یاقوت(قرمز تیره) شیل تینا R T(27)

آجر پلاک نسوز نما یاقوت(قرمز تیره) شیل تینا R T(27)

مشخصات فنی نوع : نسوز - تعداد در هر بسته/کارتن : 24 - ابعاد : 2/7*31*7 - وزن : 26.2 کیلوگرم

ناموجود

آجر پلاک (کف فرش) قرمز شیل تینا R T(R20)

آجر پلاک (کف فرش) قرمز شیل تینا R T(R20)

مشخصات فنی نوع : نسوز - تعداد در هر بسته/کارتن : 14 - ابعاد : 2/7*20*20 - وزن : 28 کیلوگرم

ناموجود

آجر پلاک نسوز نما یاقوت(قرمز تیره) شیل تینا R T(255)

آجر پلاک نسوز نما یاقوت(قرمز تیره) شیل تینا R T(255)

مشخصات فنی نوع : نسوز - تعداد در هر بسته/کارتن : 45 - ابعاد : 2/7*22*5/5 - وزن : 26 کیلوگرم

ناموجود

آجر پلاک کرکره ای مشکی دانیال (KD(R35

آجر پلاک کرکره ای مشکی دانیال (KD(R35

مشخصات فنی نوع : نسوز - تعداد در هر بسته/کارتن : 42 - ابعاد : 2/7*31*3.5 - رنگ : مشکی - وزن : 25 کیلوگرم

ناموجود

آجر پلاک کرکره ای سفیدصدفی دانیال (WT(R35

آجر پلاک کرکره ای سفیدصدفی دانیال (WT(R35

مشخصات فنی نوع : نسوز - تعداد در هر بسته/کارتن : 42 - ابعاد : 2/7*31*3.5 - رنگ : سفید صدفی - وزن : 25 کیلوگرم

ناموجود

آجر پلاک کرکره ای شاموتی دانیال (CD(R35

آجر پلاک کرکره ای شاموتی دانیال (CD(R35

مشخصات فنی نوع : نسوز - تعداد در هر بسته/کارتن : 42 - ابعاد : 2/7*31*3.5 - رنگ : شاموتی - وزن : 25 کیلوگرم

ناموجود

آجر ال مشکی دانیال (LKD(R7

آجر ال مشکی دانیال (LKD(R7

مشخصات فنی نوع : نسوز - تعداد در هر بسته/کارتن : 16 - ابعاد : 20*10*7 - رنگ : مشکی - وزن : 16 کیلوگرم

ناموجود

آجر نسوز و نما

اگر پای حرف معماران و طراحان ساختمان بنشینید از علاقه ی زیادشان به آجر نسوز نما برایتان خواهند گفت. آجر یک متریال قدیمی و تاریخی است که ویژگی ها و مزیت های خاص خود را دارد. امروزه با تکنولوژی ها جدید ساخته  وپخت انواع آجر نسوز نما به بازار عرضه شده است. این آجرها به رنگ های مختلف و بافت های مختلف موجود هستند. به جرات می توان گفت که نماهای آجری زیباترین نماها برای انواع کاربری های مسکونی و اداری می باشد. برای ساخت آجر نسوز نما، خاک چینی به کار می رود. مواد این خاک قابلیت آجر را در برابر حرارت های بالا، بالا می برند در کنار اینها نما در برابر شرایط جوی مقاومت کافی را دارد.

آجر نسوز نما

 انواع آجر نسوز نما را می توان به دسته های زیر تقسیم بندی کرد:

 • آجر نسوز قلیایی
 • آجر نسوز آلومینیومی
 • آجر نسوز سیلیسی
 • آجر نسوز اکسید کروم کوروندوم
 • آجر نسوز زیرکونیوم
 • آجر نسوز سنتی
 • آجر نسوز دستی
 • آجر نسوز صنعتی
 • آجر نسوز اکسید کروم

مزیت های آجر نسوز نما چیست؟

و اما چه مزیت هایی در به کار بردن آجر نسوز در نمای ساختمان ها وجود دارد. از جمله این مزیت ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تنوع رنگ در این نوع آجر بالاست و این دست طراح را در پروسه ی طراحی باز نگه می دارد. 
 • در برابر شرایط جوی مختلف، آجر نسوز مقاومت بالایی دارد
 • طول عمر آجرهای نسوز بالاست.
 • آجرهای نسوز از اتلاف انرژی از داخل ساختمان به بیرون جلوگیری  می کنند. چرا که ساختار آنها مانند عایق حرارتی عمل می کند. همین سبب می شود که میزان مصرف سوخت های فسیلی کاهش یابد.
 • آجر نسوز نما سبک است و نیازی به سازه نگهدارنده و پشتیبان ندارد. به همین خاطر، برای پوسته ی ساختمان یک انتخاب بسیار مناسب است
 • دوام آجرهای نسوز نما بالاست. بدین معنی که در طول زمان کمترین تغیی رنگ در آنها ایجاد می شود. 
 • آجرهای نسوز ضدشوره و ضد جلبک هستند. 
 • جذب آب آجر نسوز نما بسیار کم است.
 • از نام این نوع آجرها پیداست که مقاومت بسیار زیادی در برابر حریق و حرارت دارند. 
 • نصب آنها سریع است و به تکنیک و ابزار خاصی نیاز ندارد و این خود یک مزیت محسوب می شود. 
 • ماندگاری آجر نسوز نما بالاست.
 • هزینه ی نگهداری این نوع نما پایین است چون طول عمر زیادی دارد و ماندگاری آن بالاست. 
 • برای نمای ساختمان های ایرانی انتخاب مناسبی است چون از دیرباز در ساختمان ها آن را به کار می برده اند.