۰

آسانسور

آسانسور دستگاهی است كه پس از نصب در جلب يا عدم رضايت مالكين و ساكنين یک ســاختمان نقش بسزايی دارد. انتخاب درست يک شركت و نيز انتخاب مشخصات فنی متناسب با نـــــوع كاربری، موقيعت و نیز تعداد افراد ساكن در مجموعه يک موقيعت مهم برای سازندگان ساختمان محسوب می شود. متاسفانه در مواردی مشاهده می شود سازندگان ساختمان، حتی برخی مهندسين مشاور ديد اصولی و درستی از آسانسور و انواع آن نداشته و همين عامل موجب انتخاب نادرست آسانسور می شود. تمامی آسانسورها در داشتن خصوصیاتی مانند داشتن کابین، حرکت عمودی و توقف در سطوح مختلف با هم مشابه‌اند. اما از لحاظ نحوه اعمال نیروی محرکه به کابین متفاوت بوده و به چهار دسته آسانسورهای کششی، هیدرولیک، وینچی و مغناطیسی تقسیم می‌شوند. البته امروزه تکنولوژی‌های جدیدی مانند آسانسورهای پنوماتیک در دسته پنجم نیز قرار می‌گیرند. 

پله‌برقی‌ها بیشترین ظرفیت جابه‌جایی عمودی را در بین دستگاه‌ای مشابه نظیر آسانسور دارا می‌باشند. استفاده از این وسیله در اماکن عمومی متروها، پایانه‌های مسافری، فروشگاه‌ها و مراکز تجاری مزیت‌های رقابتی و ارزش افزوده بسیاری را به دنبال دارد. در مرکز تجاری می‌توان هدایت جمعیت به سمت طبقات بالاتر یا پایین‌تر از همکف را در دو حالت با پله‌ برقی و بدون پله‌ برقی به راحتی مقایسه نمود. مشخصات فنی و قیمت پله برقی‌ها بر حسب کاربری متفاوت می‌باشد. انتخاب پله‌ برقی مناسب برای هر نوع مصرف از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا باید در انتخاب نوع مناسب برای هر کاربری دقت نمود، به طوری که نه کیفیت فدای قیمت شود و نه به خاطر قیمت، کیفیت را از دست داد. از آنجایی که پله‌ برقی پس از نصب قابل تغییر یا جابه‌جایی نیست این دقت چند برابر می‌شود. فروشگاه ها و اماکن تجاری مانند پاساژها، برای جذب بیشتر مشتری و هدایت آن ها به سایر طبقات معمولا پله برقی را انتخاب و نصب می نمایند، تا بدین وسیله ایجاد انگیزه نموده و تعداد بیشتری مشتری به سایر طبقات مراجعه نمایند. برخی از عوامل تاثيرگذار در طراحی پله برقی عبارتند از : نيازهای فيزيکی پروژه، محل نصب، الگوهای ترافيکی، ملاحظات ايمنی و هماهنگی سيستم با دکوراسيون محل نصب. بديهی است عوامل فيزيکی نظير فاصله عمودی و افقی که بايد پله برقی را در آن مستقر نمود در درجه نخست اهميت می باشند.