۰
گاز رومیزی برقی داتیس المنتی 250

گاز رومیزی برقی داتیس المنتی 250
داتیس

مشخصات عمومی نوع : برقی - تعداد شعله : دو شعله - مدل : 250 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری رنگ : مشکی - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - سایر ویژگی ها : دارای توان 9 مرحله ای- کنترل تمام لمسی

۱۰ %
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان

۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان

گاز رومیزی برقی داتیس لعابی 251

گاز رومیزی برقی داتیس لعابی 251
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : دو شعله - مدل : 251 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : استیل - رنگ : مشکی - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - سایر ویژگی ها : دارای توان 9 مرحله ای - کنترل تمام لمسی

۱۰ %
۱,۹۹۷,۰۰۰ تومان

۱,۷۹۷,۳۰۰ تومان

گاز رومیزی داتیس مدل 402

گاز رومیزی داتیس مدل 402
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : چهار شعله - مدل : 402 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : مشکی - قطر : 8 میلیمتر - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - رده مصرف انرژی : A - سایر ویژگی ها : دوال sabaf -مجهز به میکروسوییچ نسوز- مجهز بهسیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی

۱۰ %
۱,۹۵۴,۰۰۰ تومان

۱,۷۵۸,۶۰۰ تومان

گاز رومیزی داتیس مدل 302

گاز رومیزی داتیس مدل 302
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : سه شعله - مدل : 302 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : مشکی - قطر : 8 میلیمتر - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - رده مصرف انرژی : A - سایر ویژگی ها : دوال sabaf -مجهز به میکروسوییچ نسوز- مجهز بهسیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی

۱۰ %
۱,۶۹۷,۰۰۰ تومان

۱,۵۲۷,۳۰۰ تومان

گاز رومیزی داتیس مدل 576

گاز رومیزی داتیس مدل 576
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : 576 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : لعابی - رنگ : مشکی - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : دارای گریل شبکه چدنی لعاب کاری شده - رده مصرف انرژی : A - سایر ویژگی ها : دوال sabaf -مجهز به میکروسوییچ نسوز- مجهز بهسیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی

۱۰ %
۲,۳۰۹,۰۰۰ تومان

۲,۰۷۸,۱۰۰ تومان

گاز رومیزی داتیس مدل 534

گاز رومیزی داتیس مدل 534
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : 534 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : مشکی - قطر : 8 میلیمتر - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - رده مصرف انرژی : A - سایر ویژگی ها : دوال sabaf -مجهز به میکروسوییچ نسوز- مجهز بهسیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی

۱۰ %
۲,۲۹۱,۰۰۰ تومان

۲,۰۶۱,۹۰۰ تومان

گاز رومیزی داتیس مدل 533

گاز رومیزی داتیس مدل 533
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : 533 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : مشکی - قطر : 8 میلیمتر - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - رده مصرف انرژی : A - سایر ویژگی ها : دوال sabaf -مجهز به میکروسوییچ نسوز- مجهز بهسیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی

۱۰ %
۲,۲۹۱,۰۰۰ تومان

۲,۰۶۱,۹۰۰ تومان

گاز رومیزی داتیس مدل 593

گاز رومیزی داتیس مدل 593
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : 593 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : مشکی - قطر : 8 میلیمتر - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - رده مصرف انرژی : A - سایر ویژگی ها : دوال sabaf -مجهز به میکروسوییچ نسوز- مجهز بهسیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی

۱۰ %
۲,۲۹۱,۰۰۰ تومان

۲,۰۶۱,۹۰۰ تومان

گاز رومیزی داتیس مدل 532

گاز رومیزی داتیس مدل 532
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : 532 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : مشکی - قطر : 8 میلیمتر - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - رده مصرف انرژی : A - سایر ویژگی ها : دوال sabaf -مجهز به میکروسوییچ نسوز- مجهز بهسیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی- مجهز به تایمر لمسی دیجیتال برای شعله پلوپز

۱۰ %
۲,۵۳۵,۰۰۰ تومان

۲,۲۸۱,۵۰۰ تومان

گاز رومیزی داتیس مدل 551

گاز رومیزی داتیس مدل 551
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : 551 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : مشکی - قطر : 8 میلیمتر - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - رده مصرف انرژی : A - سایر ویژگی ها : دوال sabaf -مجهز به میکروسوییچ نسوز- مجهز بهسیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی

۱۰ %
۲,۲۹۱,۰۰۰ تومان

۲,۰۶۱,۹۰۰ تومان

گاز رومیزی داتیس مدل 512

گاز رومیزی داتیس مدل 512
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : 512 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : مشکی - قطر : 8 میلیمتر - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - رده مصرف انرژی : A - سایر ویژگی ها : دوال sabaf -مجهز به میکروسوییچ نسوز- مجهز بهسیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی

۱۰ %
۳,۰۱۵,۰۰۰ تومان

۲,۷۱۳,۵۰۰ تومان

گاز رومیزی داتیس مدل 561

گاز رومیزی داتیس مدل 561
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : 561 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : مشکی - قطر : 8 میلیمتر - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - رده مصرف انرژی : A - سایر ویژگی ها : دوال sabaf -مجهز به میکروسوییچ نسوز- مجهز بهسیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی

۱۰ %
۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان

۲,۹۵۶,۵۰۰ تومان

گاز رومیزی داتیس مدل 535

گاز رومیزی داتیس مدل 535
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : 535 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : مشکی - قطر : 8 میلیمتر - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - رده مصرف انرژی : A - سایر ویژگی ها : دوال sabaf -مجهز به میکروسوییچ نسوز- مجهز بهسیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی

۱۰ %
۳,۳۸۷,۰۰۰ تومان

۳,۰۴۸,۳۰۰ تومان

گاز رومیزی داتیس مدل 542

گاز رومیزی داتیس مدل 542
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : 542 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : مشکی - قطر : 8 میلیمتر - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - رده مصرف انرژی : A - سایر ویژگی ها : دوال sabaf -مجهز به میکروسوییچ نسوز- مجهز بهسیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی

۱۰ %
۳,۳۸۷,۰۰۰ تومان

۳,۰۴۸,۳۰۰ تومان

گاز رومیزی داتیس مدل 542 ultra

گاز رومیزی داتیس مدل 542 ultra
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : 542 اولترا - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : سفید - قطر : 8 میلیمتر - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - رده مصرف انرژی : A - سایر ویژگی ها : دوال sabaf -مجهز به میکروسوییچ نسوز- مجهز بهسیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی

۱۰ %
۳,۶۲۹,۰۰۰ تومان

۳,۲۶۶,۱۰۰ تومان

گاز رومیزی داتیس مدل 591

گاز رومیزی داتیس مدل 591
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : 591 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : مشکی - قطر : 8 میلیمتر - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - رده مصرف انرژی : A - سایر ویژگی ها : دوال sabaf -مجهز به میکروسوییچ نسوز- مجهز بهسیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی

۱۰ %
۳,۰۰۱,۰۰۰ تومان

۲,۷۰۰,۹۰۰ تومان

گاز رومیزی داتیس مدل 541

گاز رومیزی داتیس مدل 541
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : 541 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : مشکی - قطر : 8 میلیمتر - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - رده مصرف انرژی : A - سایر ویژگی ها : دوال sabaf -مجهز به میکروسوییچ نسوز- مجهز بهسیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی

۱۰ %
۳,۳۱۷,۰۰۰ تومان

۲,۹۸۵,۳۰۰ تومان

کاز رومیزی داتیس مدل 546

کاز رومیزی داتیس مدل 546
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : 546 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : مشکی - قطر : 8 میلیمتر - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - رده مصرف انرژی : A - سایر ویژگی ها : دوال sabaf -مجهز به میکروسوییچ نسوز- مجهز بهسیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی

۱۰ %
۳,۶۱۲,۰۰۰ تومان

۳,۲۵۰,۸۰۰ تومان

گاز رومیزی داتیس مدل ultra 550

گاز رومیزی داتیس مدل ultra 550
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : 550 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : سفید - قطر : 8 میلیمتر - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - رده مصرف انرژی : A - سایر ویژگی ها : دوال sabaf -مجهز به میکروسوییچ نسوز- مجهز بهسیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی

۱۰ %
۴,۴۵۴,۰۰۰ تومان

۴,۰۰۸,۶۰۰ تومان

گاز رومیزی داتیس مدل 597

گاز رومیزی داتیس مدل 597
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : 597 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : مشکی - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - رده مصرف انرژی : ََA - سایر ویژگی ها : سر شعله دوال -مجهز به میکروسوییچ نسوز- مجهز بهسیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی

۱۰ %
۴,۱۱۷,۰۰۰ تومان

۳,۷۰۵,۳۰۰ تومان

گاز رومیزی داتیس مدل 550

گاز رومیزی داتیس مدل 550
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : 550 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : مشکی - قطر : 8 میلیمتر - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - سایر ویژگی ها : دوال sabaf -مجهز به میکروسوییچ نسوز- مجهز بهسیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی

۱۰ %
۴,۱۷۲,۰۰۰ تومان

۳,۷۵۴,۸۰۰ تومان

گاز رومیزی داتیس مدل 595

گاز رومیزی داتیس مدل 595
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : 595 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : مشکی - قطر : 8 میلیمتر - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - سایر ویژگی ها : دوال 3 ژیگلور -مجهز به میکروسوییچ نسوز- مجهز بهسیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی

۱۰ %
۲,۶۹۹,۰۰۰ تومان

۲,۴۲۹,۱۰۰ تومان

گاز رومیزی داتیس مدل 526

گاز رومیزی داتیس مدل 526
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : 526 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : مشکی - قطر : 8 میلیمتر - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - سایر ویژگی ها : مجهز به میکروسوییچ نسوز - مجهز به سیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی

۱۰ %
۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان

۲,۳۲۲,۰۰۰ تومان

گاز رومیزی داتیس مدل 525

گاز رومیزی داتیس مدل 525
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : 525 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : مشکی - قطر : 8 میلیمتر - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - سایر ویژگی ها : دوال 3 ژیگلور -مجهز به میکروسوییچ نسوز- مجهز بهسیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی

۱۰ %
۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان

۲,۳۲۲,۰۰۰ تومان

آشپزخانه

آشپزخانه

آشپزخانه شامل یک اتاق یا بخشی از ساختمان می شود که بطور کل برای پخت و پز و تهیه غذا در یک خانه یا محل تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. آشپزخانه ها در طبقه متوسط جامعه، به طور معمول با اجاق گاز، یک سینک با آب گرم و سرد، یخچال و میز کار و کابینت مجهز شده اند و در سطح مدرن تر دارای مایکروویو، ماشین ظرفشویی و سایر وسایل الکتریکی هستند. وظایف اصلی یک آشپزخانه شامل نگه داری مواد خوراکی، تهیه و طبخ غذا، انجام کارهای مرتبط مانندِ شستن ظرف ها و لباس ها و در بعضی از موارد خوردنِ غذا نیز می شود.

معمولا در رستوران ها، هتل ها، بیمارستان ها، پادگان ها و موسسات مشابه از آشپزخانه های صنعتی استفاده می شود. این نوع آشپزخانه ها به طور کلی بزرگ تر و مجهز به تجهیزات بزرگ و سنگین تر از آشپزخانه مسکونی می باشند. در کشورهای توسعه یافته، آشپزخانه های صنعتی تحت قوانین بهداشت عمومی قرار دارند و به صورت دوره ای توسط مقامات بهداشت عمومی بازبینی می شوند.