۰

آهک

هزاران سال است که از آهک برای ساخت ملات و گچ استفاده می شود. از آنجایی که در اکثر سازه ها، مقاومت اولیه مورد نیاز است، مواد افزودنی مانند گچ، سیمان یا پوزولان ها با آهک مخلوط می شوند. با این حال، در زندگی امروزه ی ما از آهک استفاده های بی شماری می شود بطور مثال از آهک برای تهیه بتن یا به عنوان ماده اتصال دهنده در ملات استفاده می شود.