۰

آچار آلن

اسم آلن از روی یک شرکت آمریکایی که اولین بار سال ۱۹۱۰ میلادی چنین پیچ و آچاری را ساخت، گرفته شده است. پیچ‌های آلن در مدل‌های متریک با اندازه‌های استاندارد بر حسب میلی‌متر و مدل‌های غیرمتریک برحسب واحد اینچ ساخته می‌شوند. این پیچ و آچار آن مزایایی داشتند که باعث شد استفاده از آن گسترش بسیار پیدا کند و به یکی از مهم‌ترین ابزار‌ها تبدیل بشود. از جمله مزایای این پیچ این بود که، محل آچار خور پیچ داخل حفره بود و امکان ضربه خوردن و تغییر شکل دادن آن را کمتر می‌کرد. سطح تماس بین آچار و پیچ، یک سطح شش ضلعی است که باعث می شود امکان لیز خوردن آچار و همچنین خراب شدن دندانه‌ها به دلیل فشار زیاد کم‌تر بشود. چون آچار داخل پیچ می شود کار کردن با آن راحت‌تر است، به خاطر این مزیت برای وصل کردن یک پیچ، میتوان پیچ را داخل آچار گذاشت و سپس وارد سوراخ پیچ کرد. شکل متداول آچار آلن مشابه حرف L  انگلیسی است و دسته این آچار به خاطر طول بلندش باعث افزایش گشتاور می شود، در نتیجه نسبت به پیچ‌های معمولی با فشار دست کمتری باز و بسته خواهد شد. هر دو سر آچار آلن برای بازکردن و بستن پیچ قابل استفاده است. از سر بلند‌تر آن در فضاهای باریک‌تر و جاهایی که پیچ داخل یک سوراخ بلند قرار گرفته استفاده می شود.