۰

آچار فرانسه

آچار فرانسه نوعی آچار تنظیم با دهانه متغیر است. این آچار به مهره چهار گوش و شش گوش می خورد. از این نوع آچار برای پیچ و مهره های گرد نمی توان استفاده کرد.آچار فرانسه دارای دو فک است، یک فک ثابت و دیگری فک متحرک که فک متحرک آن با چرخاندن یک پیچ حلزونی شکل در وسط آچار به حرکت در می آید، سپس بر روی شیار تعبیه شده روی بدنه جابجا می شود. زبانه متحرک آچار فرانسه نسبت به زبانه ثابت آن مقاومت بیشتری در برابر فشار دارد.