۰

آژیر هشدار

آژیرها و زنگ ها به عنوان تجهیزات هشدار دهنده شنیداری سیستم های اعلام حریق باید دارای سطح و شدت صوتی مناسبی باشند تا ضمن مطلع نمودن کلیه ساکنین از بروز آتش سوزی، چندان گوش خراش و هراس انگیز نباشند. انواع آژیر ساده، آژیر فلاشر، آژیر سخنگو و انواع زنگهای اعلام خطر و بلندگوهای اعلام خطر برای محیطهای داخل ساختمان و بیرون ساختمان از دسته بندیهای آژیر هشدار است. آژیر اعلام حریق بایستی در راه پله ها، انباری ها و تمام محل های تحت حفاظت شنیده شود. آژیر اعلام حریق با توجه به نوع كاربری ،محل نصب سیستم اعلام حریق، از نظر سر و صدا، مسكونی یا صنعتی، آموزشی و چگونگی حضور پرسنل طراحی می گردد.