۰
لیسه شانه ای 2 میل شماره 30 پارس روور

لیسه شانه ای 2 میل شماره 30 پارس روور

مشخصات فنی سایز : 31 - جنس تیغه : فنر 0.2 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ،بتونه کشی و درزگیری

۱۰ %
۱۱,۴۱۰ تومان

۱۰,۲۶۹ تومان

لیسه های گچکاری در 5سایز متفاوت پارس روور

لیسه های گچکاری در 5سایز متفاوت پارس روور

مشخصات فنی جنس دسته : تمام پلاستیک pp - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : در پنج سایز 5-11-14-16-18 سانتی در یک پکیج- مناسب برای زاویه سازی- گچ کاری و هم سطح کردن

۱۰ %
۷,۴۲۰ تومان

۶,۶۷۸ تومان

لیسه شانه ای همه کاره پارس روور

لیسه شانه ای همه کاره پارس روور

مشخصات فنی جنس دسته : تمام پلاستیک pp - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : دو محصول در یک پکیج - دارای هشت سرشانه ای مختلف - مناسب برای زیرسازی کف- دیوار و چسب کاری

۱۰ %
۴,۹۰۰ تومان

۴,۴۱۰ تومان

لیسه سایز 20 دندانه دار یا شانه ای پارس روور

لیسه سایز 20 دندانه دار یا شانه ای پارس روور

مشخصات فنی جنس دسته : تمام پلاستیک pp - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای زیرسازی کاشی ، سرامیک

۱۰ %
۵,۶۰۰ تومان

۵,۰۴۰ تومان

لیسه سایز 20 پلاستیک پارس روور

لیسه سایز 20 پلاستیک پارس روور

مشخصات فنی جنس دسته : تمام پلاستیک pp - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای گچ کاری، چسب کاری و درزگیری

۱۰ %
۵,۶۰۰ تومان

۵,۰۴۰ تومان

لیسه مخصوص کاغذ دیواری(بزرگ) پارس روور

لیسه مخصوص کاغذ دیواری(بزرگ) پارس روور

مشخصات فنی جنس دسته : تمام پلاستیک pp - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۱۰ %
۹,۵۲۰ تومان

۸,۵۶۸ تومان

همزن رنگ کوچک پارس روور

همزن رنگ کوچک پارس روور

مشخصات فنی سایز : ارتفاع 8 سانت و پهنای 4 سانت - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل با تیغه بلند - جنس دسته : تمام پلاستیک pp - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای همزدن گالن یا سطل رنگ

۱۰ %
۳,۱۵۰ تومان

۲,۸۳۵ تومان

همزن رنگ بزرگ پارس روور

همزن رنگ بزرگ پارس روور

مشخصات فنی سایز : ارتفاع 23 سانت و پهنای 4 سانت - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل با تیغه بلند - جنس دسته : تمام پلاستیک pp - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای همزدن گالن یا سطل رنگ

۱۰ %
۷,۲۸۰ تومان

۶,۵۵۲ تومان

زاویه ساز بومرنگی پارس روور

زاویه ساز بومرنگی پارس روور

مشخصات فنی جنس دسته : تمام پلاستیک pp - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : دو محصول در یک پکیج - مناسب جهت انواع بندکشی و زاویه سازی

۱۰ %
۳,۶۴۰ تومان

۳,۲۷۶ تومان

شیشه پاک کن با تیغ ثابت (کوچک) پارس روور

شیشه پاک کن با تیغ ثابت (کوچک) پارس روور

مشخصات فنی جنس دسته : تمام پلاستیک pp - تعداد در کارتن : 400 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع تراشیدن سیمان ، گچ ، قیر و ...

۱۰ %
۸۴۰ تومان

۷۵۶ تومان

شیشه پاک کن با تیغ ثابت (بزرگ) پارس روور

شیشه پاک کن با تیغ ثابت (بزرگ) پارس روور

مشخصات فنی جنس دسته : تمام پلاستیک pp - تعداد در کارتن : 400 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع تراشیدن سیمان ، گچ ، قیر و ...

۱۰ %
۱,۶۸۰ تومان

۱,۵۱۲ تومان

شیشه پاک کن با قابلیت تعویض تیغ پارس روور

شیشه پاک کن با قابلیت تعویض تیغ پارس روور

مشخصات فنی جنس دسته : تمام پلاستیک pp - تعداد در کارتن : 72 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع تراشیدن سیمان ، گچ ، قیر و ...

۱۰ %
۷,۰۰۰ تومان

۶,۳۰۰ تومان

کف ساب پارس روور

کف ساب پارس روور

مشخصات فنی جنس تیغه : فنر 0.3 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تمام پلاستیک pp - تعداد در کارتن : 50 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع تراشیدن سیمان ، گچ ، قیر و ...

رایگان

لیسه فنری چهارعددی پارس روور

لیسه فنری چهارعددی پارس روور

مشخصات فنی جنس تیغه : فنر 0.3 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تمام پلاستیک pp - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : در چهار سایز مختلف 4-6-8-10 سانتی در یک پکیج

۱۰ %
۹,۵۲۰ تومان

۸,۵۶۸ تومان

کاردک دسته تلفیقی شماره 16 پارس روور

کاردک دسته تلفیقی شماره 16 پارس روور

مشخصات فنی سایز : 16 - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۱۰ %
۱۷,۵۰۰ تومان

۱۵,۷۵۰ تومان

کاردک دسته چوبی شماره 12 پارس روور

کاردک دسته چوبی شماره 12 پارس روور

مشخصات فنی سایز : 12 - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۱۰ %
۱۳,۲۳۰ تومان

۱۱,۹۰۷ تومان

کاردک دسته چوبی شماره 10 پارس روور

کاردک دسته چوبی شماره 10 پارس روور

مشخصات فنی سایز : 10 - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۱۰ %
۱۳,۳۰۰ تومان

۱۱,۹۷۰ تومان

کاردک دسته تلفیقی شماره 16 پارس روور

کاردک دسته تلفیقی شماره 16 پارس روور

مشخصات فنی سایز : 16 - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۱۰ %
۱۴,۰۰۰ تومان

۱۲,۶۰۰ تومان

کاردک دسته تلفیقی شماره 14 پارس روور

کاردک دسته تلفیقی شماره 14 پارس روور

مشخصات فنی سایز : 14 - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۱۰ %
۱۲,۸۸۰ تومان

۱۱,۵۹۲ تومان

کاردک دسته تلفیقی شماره 12 پارس روور

کاردک دسته تلفیقی شماره 12 پارس روور

مشخصات فنی سایز : 12 - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۱۰ %
۱۱,۴۸۰ تومان

۱۰,۳۳۲ تومان

کاردک دسته تلفیقی شماره 10 پارس روور

کاردک دسته تلفیقی شماره 10 پارس روور

مشخصات فنی سایز : 10 - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۱۰ %
۹,۸۰۰ تومان

۸,۸۲۰ تومان

کاردک دسته تلفیقی شماره 8 پارس روور

کاردک دسته تلفیقی شماره 8 پارس روور

مشخصات فنی سایز : 8 - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۱۰ %
۶,۱۶۰ تومان

۵,۵۴۴ تومان

کاردک دسته تلفیقی شماره 6 پارس روور

کاردک دسته تلفیقی شماره 6 پارس روور

مشخصات فنی سایز : 6 - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۱۰ %
۵,۶۰۰ تومان

۵,۰۴۰ تومان

کاردک دسته تلفیقی شماره 4 پارس روور

کاردک دسته تلفیقی شماره 4 پارس روور

مشخصات فنی سایز : 4 - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۱۰ %
۴,۴۱۰ تومان

۳,۹۶۹ تومان

ابزار آلات

همانطور که برای همه ما واضح است در زندگی روزمره خود حتی برای نصب یک قاب عکس به دیوار به ابزارهایی نیازمندیم. ابزار وسیله‌ای است که انجام کار را برای ما آسان می‌کند. وجود ابزار ساختمانی مناسب در هر پروژه برای رسیدن به نتیجه مطلوب الزامی است. برخی از این ابزارآلات دستی هستند و برخی دیگر جزو ابزارآلات برقی به شمار می‌آیند. ابزارآلات در کارهایی مانند خرد کردن چوب، تراشکاری و اره کردن و .‎.‎. همیشه کاربرد داشته‌اند. اما برخی دیگر به مرور زمان  بر اساس نیاز روز به وجود آمده و با پیشرفت علم و تکنولوژی همراه بوده است. کلیه‌ی رشته‌ها از قبیل نجاری، آهنگری و ساختمانی و … هرکدام ابزآلات خاص خود را دارند. تمامی ابزارآلات مورد استفاده در تمامی مراحل ساخت و تکمیل ساختمان ها اعم از برقی و مکانیکی و یا ملزومات استفاده یا تجهیز این ابزار که کاربرد های بسیار زیادی در تمامی مراحل عملیات های ساختمانی دارند اعم از ابزار تخریب و تجهیزات ابتدایی کارگاه تا ابزار ماشینی و پیشرفته در این زمینه در این دسته از کالا ها جای می گیرند.