۰
ماله فوم

ماله فوم

۲,۵۰۰ تومان

کمچه معمولی

کمچه معمولی

مشخصات فنی جنس دسته : پلاستیک

۶,۵۰۰ تومان

تخته ماله پلاستیکی شفاف

تخته ماله پلاستیکی شفاف

۷,۵۰۰ تومان

لیسه شانه ای 2 میل شماره 30 پارس روور

لیسه شانه ای 2 میل شماره 30 پارس روور

مشخصات فنی سایز : 31 - جنس تیغه : فنر 0.2 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ،بتونه کشی و درزگیری

۱۰ %
۱۱,۴۱۰ تومان

۱۰,۲۶۹ تومان

لیسه های گچکاری در 5سایز متفاوت پارس روور

لیسه های گچکاری در 5سایز متفاوت پارس روور

مشخصات فنی جنس دسته : تمام پلاستیک pp - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : در پنج سایز 5-11-14-16-18 سانتی در یک پکیج- مناسب برای زاویه سازی- گچ کاری و هم سطح کردن

۱۰ %
۷,۴۲۰ تومان

۶,۶۷۸ تومان

لیسه شانه ای همه کاره پارس روور

لیسه شانه ای همه کاره پارس روور

مشخصات فنی جنس دسته : تمام پلاستیک pp - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : دو محصول در یک پکیج - دارای هشت سرشانه ای مختلف - مناسب برای زیرسازی کف- دیوار و چسب کاری

۱۰ %
۴,۹۰۰ تومان

۴,۴۱۰ تومان

لیسه سایز 20 دندانه دار یا شانه ای پارس روور

لیسه سایز 20 دندانه دار یا شانه ای پارس روور

مشخصات فنی جنس دسته : تمام پلاستیک pp - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای زیرسازی کاشی ، سرامیک

۱۰ %
۵,۶۰۰ تومان

۵,۰۴۰ تومان

لیسه سایز 20 پلاستیک پارس روور

لیسه سایز 20 پلاستیک پارس روور

مشخصات فنی جنس دسته : تمام پلاستیک pp - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای گچ کاری، چسب کاری و درزگیری

۱۰ %
۵,۶۰۰ تومان

۵,۰۴۰ تومان

لیسه مخصوص کاغذ دیواری(بزرگ) پارس روور

لیسه مخصوص کاغذ دیواری(بزرگ) پارس روور

مشخصات فنی جنس دسته : تمام پلاستیک pp - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۱۰ %
۹,۵۲۰ تومان

۸,۵۶۸ تومان

همزن رنگ کوچک پارس روور

همزن رنگ کوچک پارس روور

مشخصات فنی سایز : ارتفاع 8 سانت و پهنای 4 سانت - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل با تیغه بلند - جنس دسته : تمام پلاستیک pp - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای همزدن گالن یا سطل رنگ

۱۰ %
۳,۱۵۰ تومان

۲,۸۳۵ تومان

همزن رنگ بزرگ پارس روور

همزن رنگ بزرگ پارس روور

مشخصات فنی سایز : ارتفاع 23 سانت و پهنای 4 سانت - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل با تیغه بلند - جنس دسته : تمام پلاستیک pp - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای همزدن گالن یا سطل رنگ

۱۰ %
۷,۲۸۰ تومان

۶,۵۵۲ تومان

زاویه ساز بومرنگی پارس روور

زاویه ساز بومرنگی پارس روور

مشخصات فنی جنس دسته : تمام پلاستیک pp - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : دو محصول در یک پکیج - مناسب جهت انواع بندکشی و زاویه سازی

۱۰ %
۳,۶۴۰ تومان

۳,۲۷۶ تومان

شیشه پاک کن با تیغ ثابت (کوچک) پارس روور

شیشه پاک کن با تیغ ثابت (کوچک) پارس روور

مشخصات فنی جنس دسته : تمام پلاستیک pp - تعداد در کارتن : 400 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع تراشیدن سیمان ، گچ ، قیر و ...

۱۰ %
۸۴۰ تومان

۷۵۶ تومان

شیشه پاک کن با تیغ ثابت (بزرگ) پارس روور

شیشه پاک کن با تیغ ثابت (بزرگ) پارس روور

مشخصات فنی جنس دسته : تمام پلاستیک pp - تعداد در کارتن : 400 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع تراشیدن سیمان ، گچ ، قیر و ...

۱۰ %
۱,۶۸۰ تومان

۱,۵۱۲ تومان

شیشه پاک کن با قابلیت تعویض تیغ پارس روور

شیشه پاک کن با قابلیت تعویض تیغ پارس روور

مشخصات فنی جنس دسته : تمام پلاستیک pp - تعداد در کارتن : 72 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع تراشیدن سیمان ، گچ ، قیر و ...

۱۰ %
۷,۰۰۰ تومان

۶,۳۰۰ تومان

کف ساب پارس روور

کف ساب پارس روور

مشخصات فنی جنس تیغه : فنر 0.3 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تمام پلاستیک pp - تعداد در کارتن : 50 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع تراشیدن سیمان ، گچ ، قیر و ...

رایگان

لیسه فنری چهارعددی پارس روور

لیسه فنری چهارعددی پارس روور

مشخصات فنی جنس تیغه : فنر 0.3 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تمام پلاستیک pp - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : در چهار سایز مختلف 4-6-8-10 سانتی در یک پکیج

۱۰ %
۹,۵۲۰ تومان

۸,۵۶۸ تومان

کاردک دسته تلفیقی شماره 16 پارس روور

کاردک دسته تلفیقی شماره 16 پارس روور

مشخصات فنی سایز : 16 - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۱۰ %
۱۷,۵۰۰ تومان

۱۵,۷۵۰ تومان

کاردک دسته چوبی شماره 12 پارس روور

کاردک دسته چوبی شماره 12 پارس روور

مشخصات فنی سایز : 12 - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۱۰ %
۱۳,۲۳۰ تومان

۱۱,۹۰۷ تومان

کاردک دسته چوبی شماره 10 پارس روور

کاردک دسته چوبی شماره 10 پارس روور

مشخصات فنی سایز : 10 - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۱۰ %
۱۳,۳۰۰ تومان

۱۱,۹۷۰ تومان

کاردک دسته تلفیقی شماره 16 پارس روور

کاردک دسته تلفیقی شماره 16 پارس روور

مشخصات فنی سایز : 16 - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۱۰ %
۱۴,۰۰۰ تومان

۱۲,۶۰۰ تومان

کاردک دسته تلفیقی شماره 14 پارس روور

کاردک دسته تلفیقی شماره 14 پارس روور

مشخصات فنی سایز : 14 - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۱۰ %
۱۲,۸۸۰ تومان

۱۱,۵۹۲ تومان

کاردک دسته تلفیقی شماره 12 پارس روور

کاردک دسته تلفیقی شماره 12 پارس روور

مشخصات فنی سایز : 12 - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۱۰ %
۱۱,۴۸۰ تومان

۱۰,۳۳۲ تومان

کاردک دسته تلفیقی شماره 10 پارس روور

کاردک دسته تلفیقی شماره 10 پارس روور

مشخصات فنی سایز : 10 - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۱۰ %
۹,۸۰۰ تومان

۸,۸۲۰ تومان