۰

اتاق کابین

کابین همان اطاقک متحرک و محل استقرار مسافرین و بار است. قسمتي از آسانسور است كه داراي درب كاملا ايمن بوده و مسافران يا بار داخل آن قرار مي گيرد و كنترل حركت از داخل براي افراد امكان پذير مي باشد. تزئينات داخل كابين با توجه به نوع كاربري آسانسور متفاوت بوده و ممكن است از نوع ورق رنگ شده كوره اي، روكش فورميكا، روكش استيل و با از جنس شيشه كه اين نوع كابين اصطلاحا شيشه اي (پانوراميك) ناميده مي شود، انتخاب گردد. بدنه کابین آسانسور معمولا به وسیله ضربه گیرهایی به اسکلت اصلی (یوک) متصل می گردد.