۰

اتصالات آتش نشانی

اتصالاتی هستند که در مسیر خطوط لوله های آتش نشانی برای انتقال جریان آب به کار می روند. از انواع اتصالات آتش نشانی از هیدرانت، کوپلینگ، شیر فلکه، درپوش، نازل و تبدیل را نام برد.