۰

اتصالات لوله های آب و فاضلاب

لوله کشی اتصالات مختلفی دارد که هر کدام برای منظوری استفاده می شوند. بدون اتصالات به هیچ عنوان نمی توان لوله را به مسیر دلخواه هدایت کرد. هم چنین استفاده از اتصالات باعث می شود که در صورت خراب شدن هر بخش از لوله، تنها همان بخش تعویض شده و در نتیجه فرآیند تعمیر و نگهداری بسیار آسان می گردد. در لوله کشی برای اتصال لوله ها به یکدیگر، تغییر جهت دادن لوله ها، انشعاب گیری و ... از قطعاتی استفاده می نمایند که به آنها اتصالات لوله می گویند که به دو صورت پیچی یا جوشی ساخته می شوند. اتصالات لوله های آب عبارتند از زانویی، سه راهی، تبدیل، بوشن، مغزی، کمربندی، مهره و ماسوره و فلنچ. 

  • از
    الی