۰

اتصالات لوله های گاز

اتصالاتی هستند که در مسیر خطوط لوله های انتقال گاز برای انتقال جریان گاز به کار می روند. جنس اتصالات عمدتا از فولاد می باشد. اتصالات لوله های گاز شامل سه راهی، زانویی، سربنده، کپ، بست و تبدیل می باشد.

  • از
    الی