۰

اتوماتیک

درب اتوماتیک دربی است که با استفاده از چشمی های حساس به نور، حرکت و یا ریموت کنترل های الکترونیکی باز و بسته می شود. این درب ها از لحاظ ایمنی بسیار امن طراحی شده و در برابر فشار متقابل بسیار مستحکم است. این نوع درب ها در حوزه های امنیتی، رفاهی، بانکی، ساختمانی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند. ظاهر زیبای درب های اتوماتیک باعث شده تا کاربران بیش از پیش به دنبال استفاده از آنها در ساختمان های خود باشند. از سوی دیگر عملکرد هوشمند آنها باعث شده تا صرفه جویی در مصرف انرژی در فصل گرما و سرما صورت بگیرد که این موضوع نیز به نوبه خود مهم است.