۰

استرچ متال

استرچ متال پانل هایی از جنس استیل، آلومینیوم، آهن، مس و برنج است که در طی فرایند تولید برش داده می شوند و بعد از تحت کشش قرار گیری، پنل هایی با نام استرچ متال یا اکسپندد متال تولید می گردد. نوع ورق مصرفی می تواند آهن، آلو مينيوم، برنج، مس و استيل باشد. پانل های استرچ متال با ضخامت های مختلف در رنگ های سفارشی و با قطر چشمه های متنوع به صورت آماده برای نصب در كارگاه های ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد. نمای اکسپندد متال بدون شک تنها متریالی است که از همان ابتدا کیفیت سه بعدی بودن نما را تامین می نماید و تنوع بالایی را به نمای ساختمان می بخشد. با استفاده از نورپردازی های مختلف در پشت تایل های استرچ متال  در شب نمایی درخشان و چشمگیری ایجاد می شود از این رو  به این نما، نمای شب هم گفته شود.