۰

الماس شیشه بر

الماس شیشه بر یک ابزار مرسوم برای برش شیشه می باشد. این ابزار به شکل مدادی و پیستولی متداول می باشد. الماس شیشه بر مدادی دارای دسته از جنس چوب می باشد به همراه تعدادی تیغه الماسه که برای برش شیشه از آن استفاده می شود. الماس شیشه بر شیشه را نمی برد بلکه یک خط و شیار روی سطح ایجاد می کند و دو قسمت شیشه از هم جدا می شوند.