۰
مقایسه
لامپ LED استوانه ای 50 وات مهتابی پارسه شید پایه E27

لامپ LED استوانه ای 50 وات مهتابی پارسه شید پایه E27
پارسه شید

مشخصات فنی نوع : ال ای دی - رنگ نور : مهتابی - نوع سر پیچ : معمولی E.27 - توان : 50 وات - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : رده انرژی : A / میزان روشنایی : 1700 لومن /

۳ %
۱۷۵,۸۹۰ تومان

۱۷۰,۶۱۳ تومان

مقایسه
لامپ LED استوانه ای 40 وات آفتابی پارسه شید پایه E27

لامپ LED استوانه ای 40 وات آفتابی پارسه شید پایه E27
پارسه شید

مشخصات فنی نوع : ال ای دی - رنگ نور : آفتابی - نوع سر پیچ : معمولی E.27 - توان : 40 وات - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : رده انرژی : A / میزان روشنایی : 1500 لومن /

۳ %
۱۳۸,۳۸۰ تومان

۱۳۴,۲۲۹ تومان

مقایسه
لامپ LED استوانه ای 40 وات مهتابی پارسه شید پایه E27

لامپ LED استوانه ای 40 وات مهتابی پارسه شید پایه E27
پارسه شید

مشخصات فنی نوع : ال ای دی - رنگ نور : مهتابی - نوع سر پیچ : معمولی E.27 - توان : 40 وات - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : رده انرژی : A / میزان روشنایی : 1700 لومن /

۳ %
۱۳۸,۳۸۰ تومان

۱۳۴,۲۲۹ تومان

مقایسه
لامپ LED استوانه ای 30 وات آفتابی پارسه شید پایه E27

لامپ LED استوانه ای 30 وات آفتابی پارسه شید پایه E27
پارسه شید

مشخصات فنی نوع : ال ای دی - رنگ نور : آفتابی - نوع سر پیچ : معمولی E.27 - توان : 30 وات - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : رده انرژی : A / میزان روشنایی : 1500 لومن /

۳ %
۹۷,۳۵۰ تومان

۹۴,۴۳۰ تومان

مقایسه
لامپ LED استوانه ای 30 وات مهتابی پارسه شید پایه E27

لامپ LED استوانه ای 30 وات مهتابی پارسه شید پایه E27
پارسه شید

مشخصات فنی نوع : ال ای دی - رنگ نور : مهتابی - نوع سر پیچ : معمولی E.27 - توان : 30 وات - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : رده انرژی : A / میزان روشنایی : 1700 لومن /

۳ %
۹۷,۳۵۰ تومان

۹۴,۴۳۰ تومان

مقایسه
لامپ LED استوانه ای 20 وات آفتابی پارسه شید پایه E27

لامپ LED استوانه ای 20 وات آفتابی پارسه شید پایه E27
پارسه شید

مشخصات فنی نوع : ال ای دی - رنگ نور : آفتابی - نوع سر پیچ : معمولی E.27 - توان : 20 وات - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : رده انرژی : A / میزان روشنایی : 1500 لومن /

۳ %
۶۳,۵۸۰ تومان

۶۱,۶۷۳ تومان

مقایسه
لامپ LED استوانه ای 20 وات مهتابی پارسه شید پایه E27

لامپ LED استوانه ای 20 وات مهتابی پارسه شید پایه E27
پارسه شید

مشخصات فنی نوع : ال ای دی - رنگ نور : مهتابی - نوع سر پیچ : معمولی E.27 - توان : 18 وات - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : رده انرژی : A / میزان روشنایی : 1700 لومن /

۳ %
۶۳,۵۸۰ تومان

۶۱,۶۷۳ تومان

مقایسه
لامپ LED حبابی 18 وات آفتابی پارسه شید پایه E27

لامپ LED حبابی 18 وات آفتابی پارسه شید پایه E27
پارسه شید

مشخصات فنی نوع : ال ای دی - رنگ نور : آفتابی - نوع سر پیچ : معمولی E.27 - توان : 18 وات - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : رده انرژی : A / میزان روشنایی : 1900 لومن /

۳ %
۵۱,۱۵۰ تومان

۴۹,۶۱۶ تومان

مقایسه
لامپ LED حبابی 18 وات مهتابی پارسه شید پایه E27

لامپ LED حبابی 18 وات مهتابی پارسه شید پایه E27
پارسه شید

مشخصات فنی نوع : ال ای دی - رنگ نور : مهتابی - نوع سر پیچ : معمولی E.27 - توان : 18 وات - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : رده انرژی : A / میزان روشنایی : 2100 لومن /

۳ %
۵۱,۱۵۰ تومان

۴۹,۶۱۶ تومان

مقایسه
لامپ LED حبابی 15 وات آفتابی پارسه شید پایه E27

لامپ LED حبابی 15 وات آفتابی پارسه شید پایه E27
پارسه شید

مشخصات فنی نوع : ال ای دی - رنگ نور : آفتابی - نوع سر پیچ : معمولی E.27 - توان : 15 وات - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : رده انرژی : A / میزان روشنایی : 1900 لومن /

۳ %
۳۹,۳۸۰ تومان

۳۸,۱۹۹ تومان

مقایسه
لامپ LED حبابی 15 وات مهتابی پارسه شید پایه E27

لامپ LED حبابی 15 وات مهتابی پارسه شید پایه E27
پارسه شید

مشخصات فنی نوع : ال ای دی - رنگ نور : مهتابی - نوع سر پیچ : معمولی E.27 - توان : 15 وات - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : رده انرژی : A / میزان روشنایی : 2100 لومن /

۳ %
۳۹,۳۸۰ تومان

۳۸,۱۹۹ تومان

مقایسه
لامپ LED حبابی 12 وات آفتابی پارسه شید پایه E27

لامپ LED حبابی 12 وات آفتابی پارسه شید پایه E27
پارسه شید

مشخصات فنی نوع : ال ای دی - رنگ نور : آفتابی - نوع سر پیچ : معمولی E.27 - توان : 12 وات - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : رده انرژی : A / میزان روشنایی : 2100 لومن /

۳ %
۲۷,۳۹۰ تومان

۲۶,۵۶۸ تومان

مقایسه
لامپ LED حبابی 12 وات مهتابی پارسه شید پایه E27

لامپ LED حبابی 12 وات مهتابی پارسه شید پایه E27
پارسه شید

مشخصات فنی نوع : ال ای دی - رنگ نور : مهتابی - نوع سر پیچ : معمولی E.27 - توان : 12 وات - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : رده انرژی : A / میزان روشنایی : 2100 لومن /

۳ %
۲۷,۳۹۰ تومان

۲۶,۵۶۸ تومان

مقایسه
لامپ LED حبابی 9 وات آفتابی پارسه شید پایه E27

لامپ LED حبابی 9 وات آفتابی پارسه شید پایه E27
پارسه شید

مشخصات فنی نوع : ال ای دی - رنگ نور : آفتابی - نوع سر پیچ : معمولی E.27 - توان : 9 وات - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : رده انرژی : A / میزان روشنایی : 1900 لومن /

۳ %
۲۳,۶۵۰ تومان

۲۲,۹۴۰ تومان

مقایسه
لامپ LED حبابی 9 وات مهتابی پارسه شید پایه E27

لامپ LED حبابی 9 وات مهتابی پارسه شید پایه E27
پارسه شید

مشخصات فنی نوع : ال ای دی - رنگ نور : مهتابی - نوع سر پیچ : معمولی E.27 - توان : 7 وات - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : رده انرژی : A / میزان روشنایی : 2100 لومن /

۳ %
۲۳,۶۵۰ تومان

۲۲,۹۴۰ تومان

مقایسه
لامپ LED هالوژنی 7 وات آفتابی پارسه شید پایه (GU10)

لامپ LED هالوژنی 7 وات آفتابی پارسه شید پایه (GU10)
پارسه شید

مشخصات فنی نوع : ال ای دی - رنگ نور : آفتابی - نوع سر پیچ : هالوژنی GU.10 - توان : 7 وات - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : رده انرژی : A / میزان روشنایی : 330 لومن /

۳ %
۲۹,۱۵۰ تومان

۲۸,۲۷۶ تومان

مقایسه
لامپ LED هالوژنی 7 وات مهتابی پارسه شید پایه (GU10)

لامپ LED هالوژنی 7 وات مهتابی پارسه شید پایه (GU10)
پارسه شید

مشخصات فنی نوع : ال ای دی - رنگ نور : مهتابی - نوع سر پیچ : هالوژنی GU.10 - توان : 7 وات - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : رده انرژی : A / میزان روشنایی : 350 لومن /

۳ %
۲۹,۱۵۰ تومان

۲۸,۲۷۶ تومان

مقایسه
لامپ LED شمعی اشکی 7 وات آفتابی پارسه شید پایه E14

لامپ LED شمعی اشکی 7 وات آفتابی پارسه شید پایه E14
پارسه شید

مشخصات فنی نوع : ال ای دی - رنگ نور : آفتابی - نوع سر پیچ : شمعی E.14 - توان : 7 وات - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : رده انرژی : A / میزان روشنایی : 460 لومن /

۳ %
۲۴,۰۹۰ تومان

۲۳,۳۶۷ تومان

مقایسه
لامپ LED شمعی اشکی 7 وات مهتابی پارسه شید پایه E14

لامپ LED شمعی اشکی 7 وات مهتابی پارسه شید پایه E14
پارسه شید

مشخصات فنی نوع : ال ای دی - رنگ نور : مهتابی - نوع سر پیچ : شمعی E.14 - توان : 7 وات - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : رده انرژی : A / میزان روشنایی : 460 لومن /

۳ %
۲۴,۰۹۰ تومان

۲۳,۳۶۷ تومان

مقایسه
لامپ LED شمعی 7 وات آفتابی پارسه شید پایه E14

لامپ LED شمعی 7 وات آفتابی پارسه شید پایه E14
پارسه شید

مشخصات فنی نوع : ال ای دی - رنگ نور : آفتابی - نوع سر پیچ : شمعی E.14 - توان : 7 وات - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : رده انرژی : A / میزان روشنایی : 460 لومن /

۳ %
۲۴,۰۹۰ تومان

۲۳,۳۶۷ تومان

مقایسه
لامپ LED شمعی 7 وات مهتابی پارسه شید پایه E14

لامپ LED شمعی 7 وات مهتابی پارسه شید پایه E14
پارسه شید

مشخصات فنی نوع : ال ای دی - رنگ نور : مهتابی - نوع سر پیچ : شمعی E.14 - توان : 7 وات - ولتاژ مصرفی : 280 ولت - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : رده انرژی : A / میزان روشنایی : 460 لومن /

۳ %
۲۴,۰۹۰ تومان

۲۳,۳۶۷ تومان

مقایسه
لامپ LED هالوژنی لنزدار پارس پریا 7 وات مهتابی

لامپ LED هالوژنی لنزدار پارس پریا 7 وات مهتابی
پارس پریا

مشخصات فنی نوع : ال ای دی - رنگ نور : مهتابی - توان : 7 وات - ولتاژ مصرفی : 230 ولت - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : رده انرژی : A / میزان روشنایی : 560 لومن / سرپیچ : MR16

۲۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
لامپ LED هالوژنی لنزدار پارس پریا 7 وات آفتابی

لامپ LED هالوژنی لنزدار پارس پریا 7 وات آفتابی
پارس پریا

مشخصات فنی نوع : ال ای دی - رنگ نور : آفتابی - توان : 7 وات - ولتاژ مصرفی : 230 ولت - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : رده انرژی : A / میزان روشنایی : 560 لومن / سرپیچ : MR16

۲۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
لامپ LED هالوژنی لنزدار پارس پریا 5 وات مهتابی

لامپ LED هالوژنی لنزدار پارس پریا 5 وات مهتابی
پارس پریا

مشخصات فنی نوع : ال ای دی - رنگ نور : مهتابی - توان : 5 وات - ولتاژ مصرفی : 230 ولت - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : رده انرژی : A / میزان روشنایی : 360 لومن / سرپیچ : GU.5.3

۱۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
لامپ LED هالوژنی لنزدار پارس پریا 5 وات آفتابی

لامپ LED هالوژنی لنزدار پارس پریا 5 وات آفتابی
پارس پریا

مشخصات فنی نوع : ال ای دی - رنگ نور : آفتابی - توان : 5 وات - ولتاژ مصرفی : 230 ولت - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : رده انرژی : A / میزان روشنایی : 360 لومن / سرپیچ : GU.5.3

۱۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
لامپ LED استوانه ای پارس پریا 100 وات مهتابی

لامپ LED استوانه ای پارس پریا 100 وات مهتابی
پارس پریا

مشخصات فنی نوع : ال ای دی - رنگ نور : مهتابی - نوع سر پیچ : سرپیچ بزرگ E.40 - توان : 100 وات - ولتاژ مصرفی : 230 ولت - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : رده انرژی : A / میزان روشنایی : 3000 لومن

۴۱۶,۰۰۰ تومان

مقایسه
لامپ LED استوانه ای پارس پریا 50 وات مهتابی

لامپ LED استوانه ای پارس پریا 50 وات مهتابی
پارس پریا

مشخصات فنی نوع : ال ای دی - رنگ نور : مهتابی - نوع سر پیچ : معمولی E.27 - توان : 50 وات - ولتاژ مصرفی : 230 ولت - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : رده انرژی : A / میزان روشنایی : 3000 لومن

۱۶۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
لامپ LED استوانه ای پارس پریا 30 وات مهتابی

لامپ LED استوانه ای پارس پریا 30 وات مهتابی
پارس پریا

مشخصات فنی نوع : ال ای دی - رنگ نور : مهتابی - نوع سر پیچ : معمولی E.27 - توان : 30 وات - ولتاژ مصرفی : 230 ولت - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : رده انرژی : A / میزان روشنایی : 3000 لومن

۹۳,۰۰۰ تومان

مقایسه
لامپ LED حبابی پارس پریا 20 وات مهتابی

لامپ LED حبابی پارس پریا 20 وات مهتابی
پارس پریا

مشخصات فنی نوع : ال ای دی - رنگ نور : مهتابی - نوع سر پیچ : معمولی E.27 - توان : 20 وات - ولتاژ مصرفی : 230 ولت - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : رده انرژی : A / میزان روشنایی : 1900 لومن

۵۲,۰۰۰ تومان

مقایسه
لامپ LED حبابی پارس پریا 15 وات مهتابی

لامپ LED حبابی پارس پریا 15 وات مهتابی
پارس پریا

مشخصات فنی نوع : ال ای دی - رنگ نور : مهتابی - نوع سر پیچ : معمولی E.27 - توان : 15 وات - ولتاژ مصرفی : 230 ولت - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : رده انرژی : A / میزان روشنایی : 1400 لومن

۳۶,۰۰۰ تومان

مقایسه
لامپ LED حبابی پارس پریا 10 وات مهتابی

لامپ LED حبابی پارس پریا 10 وات مهتابی
پارس پریا

مشخصات فنی نوع : ال ای دی - رنگ نور : مهتابی - نوع سر پیچ : معمولی E.27 - توان : 10 وات - ولتاژ مصرفی : 230 ولت - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : رده انرژی : A / میزان روشنایی : 810 لومن

۲۱,۰۰۰ تومان

مقایسه
لامپ LED حبابی پارس پریا 10 وات آفتابی

لامپ LED حبابی پارس پریا 10 وات آفتابی
پارس پریا

مشخصات فنی نوع : ال ای دی - رنگ نور : آفتابی - نوع سر پیچ : معمولی E.27 - توان : 10 وات - ولتاژ مصرفی : 230 ولت - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : رده انرژی : A / میزان روشنایی : 810 لومن

۲۱,۰۰۰ تومان

مقایسه
لامپ LED اشکی مات پارس پریا 7 وات مهتابی

لامپ LED اشکی مات پارس پریا 7 وات مهتابی
پارس پریا

مشخصات فنی نوع : ال ای دی - رنگ نور : مهتابی - نوع سر پیچ : شمعی E.14 - توان : 7 وات - ولتاژ مصرفی : 230 ولت - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : رده انرژی : A / میزان روشنایی : 520 لومن

۲۲,۵۰۰ تومان

مقایسه
لامپ حبابی LED افراتاب 18 وات مهتابی

لامپ حبابی LED افراتاب 18 وات مهتابی

مشخصات فنی نوع : ال ای دی - رنگ نور : مهتابی - توان : 18 وات - کشور سازنده : ایران

۵ %
۵۳,۹۰۰ تومان

۵۱,۲۰۵ تومان

مقایسه
لامپ حبابی LED افراتاب 18 وات آفتابی

لامپ حبابی LED افراتاب 18 وات آفتابی

مشخصات فنی نوع : ال ای دی - رنگ نور : مهتابی - توان : 18 وات - کشور سازنده : ایران

۵ %
۵۳,۹۰۰ تومان

۵۱,۲۰۵ تومان

مقایسه
لامپ حبابی LED بروکس 10 وات مهتابی

لامپ حبابی LED بروکس 10 وات مهتابی

مشخصات فنی نوع : ال ای دی - رنگ نور : مهتابی, آفتابی - توان : 10 وات - ولتاژ مصرفی : 220 ولت - گارانتی : 18 ماهه(شرکت تجهیزات روشنایی پایدار برند بروکس) - کشور سازنده : ایران

۲۰ %
۲۷,۰۰۰ تومان

۲۱,۶۰۰ تومان

مقایسه
لامپ حبابی LED بروکس7وات آفتابی

لامپ حبابی LED بروکس7وات آفتابی

مشخصات فنی نوع : ال ای دی - رنگ نور : مهتابی, آفتابی - توان : 7 وات - ولتاژ مصرفی : 220 ولت - گارانتی : 18 ماهه(شرکت تجهیزات روشنایی پایدار برند بروکس) - کشور سازنده : ایران

۲۰ %
۲۴,۸۰۰ تومان

۱۹,۸۴۰ تومان

مقایسه
لامپ شمعی LED ساده افراتاب 7وات آفتابی

لامپ شمعی LED ساده افراتاب 7وات آفتابی

مشخصات فنی نوع : ال ای دی - رنگ نور : آفتابی - نوع سر پیچ : شمعی - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۵ %
۲۴,۹۰۰ تومان

۲۳,۶۵۵ تومان

مقایسه
لامپ شمعی LED ساده افراتاب 7وات مهتابی

لامپ شمعی LED ساده افراتاب 7وات مهتابی

مشخصات فنی نوع : ال ای دی - رنگ نور : مهتابی - نوع سر پیچ : شمعی - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۵ %
۲۴,۹۰۰ تومان

۲۳,۶۵۵ تومان

مقایسه
چراغ LED پی ال 22 وات 54cm پارس شهاب مهتابی

چراغ LED پی ال 22 وات 54cm پارس شهاب مهتابی
پارس شهاب

مشخصات فنی نوع : ال ای دی - رنگ نور : مهتابی - توان : 22 وات - ولتاژ مصرفی : 230 ولت - گارانتی : 24 ماه گارانتی تعویض - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : 24 ماه گارانتی تعویض • بازده نوری و ضریب حفظ شارنوری بالا • طول عمر بسیار بالا • روشن شدن سریع و آنی • طراحی جذاب و کاربردی • دارای عملکرد بسیار مطلوب در هوای سرد و دماهای پایین • داشتن استحکام مکانیکی و آسیب‌پذیری کم

۸۶,۳۹۹ تومان

مقایسه
بسته 25 عددی لامپ فلورسنت 40 وات پارس شهاب مهتابی

بسته 25 عددی لامپ فلورسنت 40 وات پارس شهاب مهتابی
پارس شهاب

مشخصات فنی نوع : ال ای دی - رنگ نور : مهتابی - توان : 40 وات - ولتاژ مصرفی : 230 ولت - گارانتی : 24 ماه گارانتی تعویض - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : لامپ‌های فلورسنت، لامپ‌های تخلیه الکتریکی همراه با جیوه در فشار کم هستند که با پوشش فسفر باعث تبدیل اشعه فرابنفش (حاصل از عمل تخلیه الکتریکی) به نور مرئی می‌گردند / لامپ‌های فلورسنت درمقایسه با لامپ‌های رشته‌ای دارای بهره نوری و عمر بیشتری می‌باشند.

۳۰۲,۸۹۲ تومان

مقایسه
بسته60 عددی لامپ روشنایی 200 وات ساده پارس شهاب

بسته60 عددی لامپ روشنایی 200 وات ساده پارس شهاب
پارس شهاب

مشخصات فنی نوع : رشته ای - توان : 200 وات - ولتاژ مصرفی : 230 ولت - گارانتی : 24 ماه گارانتی تعویض - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : لامپ‌های رشته‌ای بوده‌اند که براساس تابش نور از رشته تنگستنی (فیلامنت) برافروخته کار می‌کنند. این لامپ‌ها از کیفیت نور بسیار بالایی (CRI 100) برخوردار می‌باشند / کیفیت نور، قیمت کم و عدم نیاز به راه‌‌انداز از دلایل محبوبیت این نوع لامپ‌هاست.

۷۵۳,۰۰۰ تومان

مقایسه
بسته 10 عددی لامپ روشنایی 100 وات ساده پارس شهاب

بسته 10 عددی لامپ روشنایی 100 وات ساده پارس شهاب
پارس شهاب

مشخصات فنی نوع : رشته ای - توان : 100 وات - ولتاژ مصرفی : 230 ولت - گارانتی : 24 ماه گارانتی تعویض - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : لامپ‌های رشته‌ای بوده‌اند که براساس تابش نور از رشته تنگستنی (فیلامنت) برافروخته کار می‌کنند. این لامپ‌ها از کیفیت نور بسیار بالایی (CRI 100) برخوردار می‌باشند / کیفیت نور، قیمت کم و عدم نیاز به راه‌‌انداز از دلایل محبوبیت این نوع لامپ‌هاست.

۵۸,۷۹۷ تومان

مقایسه
 لامپ روشنایی 60 وات ساده پارس شهاب بسته 10 عددی

لامپ روشنایی 60 وات ساده پارس شهاب بسته 10 عددی
پارس شهاب

مشخصات فنی نوع : رشته ای - توان : 60 وات - ولتاژ مصرفی : 230 ولت - گارانتی : 24 ماه گارانتی تعویض - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : لامپ‌های رشته‌ای بوده‌اند که براساس تابش نور از رشته تنگستنی (فیلامنت) برافروخته کار می‌کنند. این لامپ‌ها از کیفیت نور بسیار بالایی (CRI 100) برخوردار می‌باشند / کیفیت نور، قیمت کم و عدم نیاز به راه‌‌انداز از دلایل محبوبیت این نوع لامپ‌هاست.

۴۸,۹۹۸ تومان

انواع لامپ

لامپ های حبابی ساختار بسیار ساده ای دارند. دو میله فلزی که از یک طرف به مدار الکتریکی و از طرف دیگر به یک رشته فلزی (فیلامنت) متصل هستند، در داخل یک حباب شیشه ای قرار دارند که از یک گاز خنثی مثل آرگون پر شده است. زمانی که جریان الکتریکی برقرار شود، الکترون های آزاد در سیم (الکترون هایی که به سادگی از اتم های دیگر جدا شده اند) به شدت به اتم های رشته فلزی (فیلامنت) برخورد می کنند. این ارتعاشات در اتم ها ایجاد گرما می کنند و باعث برانگیخته شدن آنها می شوند. الکترون های اتم تحریک شده، به سطح بالاتر انرژی فرستاده می شوند. به هنگام برگشت الکترون ها به مدار قبلی، انرژی اضافی به صورت فوتون های نوری ساطع می شود. اتم های فلزی، نور را بیشتر به صورت فوتون های فروسرخ پخش می کنند که برای چشم انسان نامرئی هستند، ولی اگر سطح آنها به اندازه کافی گرم بشوند، میزان نور مرئی قابل قبولی پخش می کنند. فلز بکار رفته در لامپ ها از نوع تنگستن است.