۰
مقایسه
ایزوگام بدون فویل دانا پلاست خرده فروشی

ایزوگام بدون فویل دانا پلاست خرده فروشی

مشخصات کلی نوع روکش : ساده - تعداد لایه : دو لایه - نحوه ی فروش : خرده - ابعاد : 1*10 - ضخامت : 4 میلیمتر - وزن : 41 کیلوگرم

به زودی

مقایسه
ایزوگام فویل دار دانا پلاست خرده فروشی

ایزوگام فویل دار دانا پلاست خرده فروشی

مشخصات کلی نوع روکش : فویل دار - تعداد لایه : دو لایه - نحوه ی فروش : خرده - ابعاد : 1*10 - ضخامت : 4 میلیمتر - وزن : 41 کیلوگرم

به زودی

مقایسه
ایزوگام بدون فویل دانا شیله خرده فروشی

ایزوگام بدون فویل دانا شیله خرده فروشی

مشخصات کلی نوع روکش : ساده - تعداد لایه : دو لایه - نحوه ی فروش : خرده - ابعاد : 1*10 - ضخامت : 4 میلیمتر - وزن : 41 کیلوگرم

به زودی

مقایسه
ایزوگام فویل دار دانا شیله خرده فروشی

ایزوگام فویل دار دانا شیله خرده فروشی

مشخصات کلی نوع روکش : فویل دار - تعداد لایه : دو لایه - نحوه ی فروش : خرده - ابعاد : 1*10 - ضخامت : 4 میلیمتر - وزن : 41 کیلوگرم

به زودی

مقایسه
ایزوگام بدون فویل دانا گام خرده فروشی

ایزوگام بدون فویل دانا گام خرده فروشی

مشخصات کلی نوع روکش : ساده - تعداد لایه : دو لایه - نحوه ی فروش : خرده - ابعاد : 1*10 - ضخامت : 4 میلیمتر - وزن : 41 کیلوگرم

به زودی

مقایسه
ایزوگام فویل دار دانا گام خرده فروشی

ایزوگام فویل دار دانا گام خرده فروشی

مشخصات کلی نوع روکش : فویل دار - تعداد لایه : دو لایه - نحوه ی فروش : خرده - ابعاد : 1*10 - ضخامت : 4 میلیمتر - وزن : 41 کیلوگرم

به زودی

مقایسه
ایزوگام فویل دار باهر پوش شرق خرده فروشی

ایزوگام فویل دار باهر پوش شرق خرده فروشی

مشخصات کلی نوع روکش : ساده - تعداد لایه : تک لایه - نحوه ی فروش : خرده - ابعاد : 1*10 - ضخامت : 4 میلیمتر - وزن : 41 کیلوگرم

به زودی

مقایسه
ایزوگام بدون فویل آرام گستر دلیجان خرده فروشی

ایزوگام بدون فویل آرام گستر دلیجان خرده فروشی

مشخصات کلی نوع روکش : ساده - تعداد لایه : دو لایه - نحوه ی فروش : خرده - ابعاد : 1*10 - ضخامت : 3.5 میلیمتر - وزن : 39 کیلوگرم

به زودی

مقایسه
ایزوگام فویل دار آرام گستر دلیجان خرده فروشی

ایزوگام فویل دار آرام گستر دلیجان خرده فروشی

مشخصات کلی نوع روکش : فویل دار - تعداد لایه : دو لایه - نحوه ی فروش : خرده - ابعاد : 1*10 - ضخامت : 3.5 میلیمتر - وزن : 39 کیلوگرم

به زودی

مقایسه
ایزوگام بدون فویل بام پوش ایران خرده فروشی

ایزوگام بدون فویل بام پوش ایران خرده فروشی

مشخصات کلی نوع روکش : ساده - تعداد لایه : دو لایه - نحوه ی فروش : خرده - ابعاد : 1*10 - ضخامت : 4 میلیمتر - وزن : 41 کیلوگرم

به زودی

مقایسه
ایزوگام فویل دار بام پوش ایران خرده فروشی

ایزوگام فویل دار بام پوش ایران خرده فروشی

مشخصات کلی نوع روکش : فویل دار - تعداد لایه : دو لایه - نحوه ی فروش : خرده - ابعاد : 1*10 - ضخامت : 4 میلیمتر - وزن : 41 کیلوگرم

به زودی

مقایسه
ایزوگام بدون فویل پشم شیشه ایران خرده فروشی

ایزوگام بدون فویل پشم شیشه ایران خرده فروشی

مشخصات کلی نوع روکش : ساده - تعداد لایه : دو لایه - نحوه ی فروش : خرده - ابعاد : 1*10 - ضخامت : 4 میلیمتر - وزن : 41 کیلوگرم

به زودی

مقایسه
ایزوگام فویل دار پشم شیشه ایران خرده فروشی

ایزوگام فویل دار پشم شیشه ایران خرده فروشی

مشخصات کلی نوع روکش : فویل دار - تعداد لایه : دو لایه - نحوه ی فروش : خرده - ابعاد : 1*10 - ضخامت : 4 میلیمتر - وزن : 41 کیلوگرم

به زودی

مقایسه
ایزوگام بدون فویل سامان دلیجان خرده فروشی

ایزوگام بدون فویل سامان دلیجان خرده فروشی

مشخصات کلی نوع روکش : ساده - تعداد لایه : دو لایه - نحوه ی فروش : خرده - ابعاد : 1*10 - ضخامت : 4 میلیمتر - وزن : 41 کیلوگرم

به زودی

مقایسه
ایزوگام فویل دار سامان دلیجان خرده فروشی

ایزوگام فویل دار سامان دلیجان خرده فروشی

مشخصات کلی نوع روکش : فویل دار - تعداد لایه : دو لایه - نحوه ی فروش : خرده - ابعاد : 1*10 - ضخامت : 4 میلیمتر - وزن : 41 کیلوگرم

به زودی

مقایسه
ایزوگام بدون فویل 117 دلیجان خرده فروشی

ایزوگام بدون فویل 117 دلیجان خرده فروشی

مشخصات کلی نوع روکش : ساده - تعداد لایه : تک لایه - نحوه ی فروش : خرده - ابعاد : 1*10 - ضخامت : 4 میلیمتر - وزن : 41 کیلوگرم

به زودی

مقایسه
ایزوگام فویل دار 117 دلیجان خرده فروشی

ایزوگام فویل دار 117 دلیجان خرده فروشی

مشخصات کلی نوع روکش : فویل دار - تعداد لایه : دو لایه - نحوه ی فروش : خرده - ابعاد : 1*10 - ضخامت : 4 میلیمتر - وزن : 41 کیلوگرم

به زودی

مقایسه
ایزوگام فویل دار سایه بان دلیجان خرده فروشی

ایزوگام فویل دار سایه بان دلیجان خرده فروشی

مشخصات کلی نوع روکش : فویل دار - تعداد لایه : تک لایه - نحوه ی فروش : خرده - ابعاد : 10*1 متر - ضخامت : 4 میلیمتر - وزن : 41 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی مقاومت در برابر گرما : 120 سانتیگراد - مقاومت در برابر سرما : 50 سانتیگراد - نقطه اشتعال : 250 سانتیگراد

به زودی

ایزوگام

سیستم های ایزوگام برای حفاظت از ساختمان ها طراحی شده اند. ایزوگام در ساختمان ها، برای ایجاد یک مانع ضد آب یا مقاوم در برابر آب در سطوح پایه ها، سقف ها، دیوارها، کف استخر ها و دیگر اجزای سازه برای جلوگیری از نفوذ آب یا رطوبت استفاده می شود. ایزوگام از قیر، مواد آلی و الیاف مصنوعی ساخته شده است که به ورقه های نازکِ فشرده تبدیل شده اند و در برخی از موارد دارای پوششی خارجی از جنس آلومینیوم هستند.