۰
ماشین ماتیس قرمز ارابه

ماشین ماتیس قرمز ارابه
ارابه

ویژگی های فنی نوع : ماشین بازی کودک - ابعاد : 72 × 72 × 85 سانتی‌متر - وزن : 4.5 کیلوگرم - گروه سنی : 18 الی 48 ماه - ظرفیت وزنی : مناسب برای کودکان با وزن کمتر از 15 کیلوگرم - تعداد چرخ : 4 عدد - اهرم هدایت فرمان : دارد - محافظ صندلی - جاپایی قابل جداشدن - سبد - سایر توضیحات : با قابلیت سرهم بندی آسان / طول اهرم هدایت فرمان 40 سانتی متر / فاصله ی نشیمن گاه تا زمین 28 سانتی متر /

۶ %
۳۰۸,۰۰۰ تومان

۲۸۹,۵۲۰ تومان

ماشین ماتیس زرد ارابه

ماشین ماتیس زرد ارابه
ارابه

ویژگی های فنی نوع : ماشین بازی کودک - ابعاد : 72 × 72 × 85 سانتی‌متر - وزن : 4.5 کیلوگرم - گروه سنی : 18 الی 48 ماه - ظرفیت وزنی : مناسب برای کودکان با وزن کمتر از 15 کیلوگرم - تعداد چرخ : 4 عدد - اهرم هدایت فرمان : دارد - محافظ صندلی - جاپایی قابل جداشدن - سبد - سایر توضیحات : با قابلیت سرهم بندی آسان / طول اهرم هدایت فرمان 40 سانتی متر / فاصله ی نشیمن گاه تا زمین 28 سانتی متر /

۶ %
۳۰۸,۰۰۰ تومان

۲۸۹,۵۲۰ تومان

ماشین ماتیس صورتی ارابه

ماشین ماتیس صورتی ارابه
ارابه

ویژگی های فنی نوع : ماشین بازی کودک - ابعاد : 72 × 72 × 85 سانتی‌متر - وزن : 4.5 کیلوگرم - گروه سنی : 18 الی 48 ماه - ظرفیت وزنی : مناسب برای کودکان با وزن کمتر از 15 کیلوگرم - تعداد چرخ : 4 عدد - اهرم هدایت فرمان : دارد - محافظ صندلی - جاپایی قابل جداشدن - سبد - سایر توضیحات : با قابلیت سرهم بندی آسان / طول اهرم هدایت فرمان 40 سانتی متر / فاصله ی نشیمن گاه تا زمین 28 سانتی متر /

۶ %
۳۰۸,۰۰۰ تومان

۲۸۹,۵۲۰ تومان