۰

بالابر

بالابر مخصوص صنعت ساختمان یکی از اساسی ترین ابزارآلات پایه ای فعالیت های ساختمانی است. این بالابر ها عموما برای انتقال سایر مصالح و اشیاء مورد نیاز در طبقات استفاده می شود. امروزه با توجه به نیاز ساختمان سازان انواع مختلفی از بالابر در توان های مختلف و اضافه شدن قابلیت هایی مانند کنترل از راه دور موجود می باشد.