۰
مقایسه
سطل زباله پدالدار 20 لیتری سفید براق در پلیمری بهاز

سطل زباله پدالدار 20 لیتری سفید براق در پلیمری بهاز
بهاز کالا

مشخصات کلی جنس : استیل - ابعاد : 46/30 - وزن : 3 کیلوگرم - پدال - در - سایر ویژگی ها : بازو بسته نمودن درب سطل با فشردن پدال به آرامی / امکان حمل زباله توسط سطل داخلی قابل تفکیک / استفاده از مواد اولیه مرغوب در تولید اجزاء ،جهت حفظ کیفیت محصول /

۳۷۶,۴۰۰ تومان

مقایسه
سطل زباله رنگی کروم اورمزد

سطل زباله رنگی کروم اورمزد
اورمزد

مشخصات کلی جنس : استیل - ابعاد : 255*410 - پدال - در - سایر ویژگی ها : قابلیت باز شدن درب تا ۱۰۰ درجه / ایست درب هنگام تخلیه زباله / نوار برای جلوگیری از ایجاد صدا / دارای مکنده جهت جلوگیری از سر خوردن

ناموجود

مقایسه
سطل زباله استیل کروم اورمزد

سطل زباله استیل کروم اورمزد
اورمزد

مشخصات کلی جنس : استیل - ابعاد : 255*410 - پدال - در - سایر ویژگی ها : قابلیت باز شدن درب تا ۱۰۰ درجه / ایست درب هنگام تخلیه زباله / نوار برای جلوگیری از ایجاد صدا / دارای مکنده جهت جلوگیری از سر خوردن

ناموجود

مقایسه
سطل زباله 14 لیتری پدالدار سفید براق بهاز

سطل زباله 14 لیتری پدالدار سفید براق بهاز
بهاز کالا

مشخصات کلی جنس : استیل - ابعاد : 410/280 - وزن : 2.59 کیلوگرم - پدال - در - سایر ویژگی ها : قابلیت باز شدن درب تا ۱۰۰ درجه / ایست درب هنگام تخلیه زباله / نوار برای جلوگیری از ایجاد صدا / دارای مکنده جهت جلوگیری از سر خوردن

ناموجود

مقایسه
سطل زباله روزنامه درب مشکی استیل بهاز

سطل زباله روزنامه درب مشکی استیل بهاز
بهاز کالا

مشخصات کلی جنس : استیل - ابعاد : 31.5cm - وزن : 0.75 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : استفاده از استیل نگیر 304 ضد زنگ برای ساخت محصولات استیل (باخاصیت ضد لک و اثر انگشت) / درای کفی محافظ جهت استقرار مناسب سطل بر روی سطح / استفاده از مواد اولیه بهداشتی و مرغوب جهت تولید اجزاِِ جهت حفظ کیفیت محصول / امکان حمل زباله توسط تویی قابل تفکیک / بازو بسته نمودن درب سطل با فشردن پدال به آرامی

ناموجود

مقایسه
سطل زباله پدالی 3 لیتری SILENT استیل مشکی بهاز

سطل زباله پدالی 3 لیتری SILENT استیل مشکی بهاز
بهاز کالا

مشخصات کلی جنس : استیل - ابعاد : 31cm - وزن : 6 کیلوگرم - پدال - در - سایر ویژگی ها : استفاده از استیل نگیر 304 ضد زنگ برای ساخت محصولات استیل (باخاصیت ضد لک و اثر انگشت) / درای کفی محافظ جهت استقرار مناسب سطل بر روی سطح / استفاده از مواد اولیه بهداشتی و مرغوب جهت تولید اجزاِِ جهت حفظ کیفیت محصول / امکان حمل زباله توسط تویی قابل تفکیک / بازو بسته نمودن درب سطل با فشردن پدال به آرامی

ناموجود

مقایسه
سطل زباله پدال دار 6 لیتری استیل در مشکی بهاز

سطل زباله پدال دار 6 لیتری استیل در مشکی بهاز
بهاز کالا

مشخصات کلی جنس : استیل - ابعاد : 31cm - وزن : 6 کیلوگرم - پدال - در - سایر ویژگی ها : استفاده از استیل نگیر 304 ضد زنگ برای ساخت محصولات استیل (باخاصیت ضد لک و اثر انگشت) / درای کفی محافظ جهت استقرار مناسب سطل بر روی سطح / استفاده از مواد اولیه بهداشتی و مرغوب جهت تولید اجزاِِ جهت حفظ کیفیت محصول / امکان حمل زباله توسط تویی قابل تفکیک / بازو بسته نمودن درب سطل با فشردن پدال به آرامی

ناموجود

مقایسه
سطل زباله پدال دار 6 لیتری سفید بهاز

سطل زباله پدال دار 6 لیتری سفید بهاز
بهاز کالا

مشخصات کلی جنس : استیل - ابعاد : 31cm - وزن : 6 کیلوگرم - پدال - در - سایر ویژگی ها : استفاده از استیل نگیر 304 ضد زنگ برای ساخت محصولات استیل (باخاصیت ضد لک و اثر انگشت) / درای کفی محافظ جهت استقرار مناسب سطل بر روی سطح / استفاده از مواد اولیه بهداشتی و مرغوب جهت تولید اجزاِِ جهت حفظ کیفیت محصول / امکان حمل زباله توسط تویی قابل تفکیک / بازو بسته نمودن درب سطل با فشردن پدال به آرامی

ناموجود

مقایسه
سطل زباله مخروطی سفید مشکی بهاز

سطل زباله مخروطی سفید مشکی بهاز
بهاز کالا

مشخصات کلی جنس : استیل - ابعاد : 31cm - وزن : 7 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : استفاده از استیل نگیر 304 ضد زنگ برای ساخت محصولات استیل (باخاصیت ضد لک و اثر انگشت) / درای کفی محافظ جهت استقرار مناسب سطل بر روی سطح / استفاده از مواد اولیه بهداشتی و مرغوب جهت تولید اجزاِِ جهت حفظ کیفیت محصول / امکان حمل زباله توسط تویی قابل تفکیک / بازو بسته نمودن درب سطل با فشردن پدال به آرامی

ناموجود

مقایسه
سطل زباله پدال دار 14 لیتری کمر باریک دوخط صورتی لایت استیل بهاز

سطل زباله پدال دار 14 لیتری کمر باریک دوخط صورتی لایت استیل بهاز
بهاز کالا

مشخصات کلی جنس : استیل - ابعاد : 41cm - وزن : 3 کیلوگرم - پدال - در - سایر ویژگی ها : استفاده از استیل نگیر 304 ضد زنگ برای ساخت محصولات استیل (باخاصیت ضد لک و اثر انگشت) / درای کفی محافظ جهت استقرار مناسب سطل بر روی سطح / استفاده از مواد اولیه بهداشتی و مرغوب جهت تولید اجزاِِ جهت حفظ کیفیت محصول / امکان حمل زباله توسط تویی قابل تفکیک / بازو بسته نمودن درب سطل با فشردن پدال به آرامی

ناموجود

مقایسه
سطل زباله پدال دار 14 لیتری کمر باریک دوخط سفید در استیل طلایی بهاز

سطل زباله پدال دار 14 لیتری کمر باریک دوخط سفید در استیل طلایی بهاز
بهاز کالا

مشخصات کلی جنس : استیل - ابعاد : 41cm - وزن : 3 کیلوگرم - پدال - در - سایر ویژگی ها : استفاده از استیل نگیر 304 ضد زنگ برای ساخت محصولات استیل (باخاصیت ضد لک و اثر انگشت) / درای کفی محافظ جهت استقرار مناسب سطل بر روی سطح / استفاده از مواد اولیه بهداشتی و مرغوب جهت تولید اجزاِِ جهت حفظ کیفیت محصول / امکان حمل زباله توسط تویی قابل تفکیک / بازو بسته نمودن درب سطل با فشردن پدال به آرامی

ناموجود

مقایسه
سطل زباله پدالی 14 لیتری silent استیل بهاز

سطل زباله پدالی 14 لیتری silent استیل بهاز
بهاز کالا

مشخصات کلی جنس : استیل - ابعاد : 41cm - وزن : 4 کیلوگرم - پدال - در - سایر ویژگی ها : استفاده از استیل نگیر 304 ضد زنگ برای ساخت محصولات استیل (باخاصیت ضد لک و اثر انگشت) / درای کفی محافظ جهت استقرار مناسب سطل بر روی سطح / استفاده از مواد اولیه بهداشتی و مرغوب جهت تولید اجزاِِ جهت حفظ کیفیت محصول / امکان حمل زباله توسط تویی قابل تفکیک / بازو بسته نمودن درب سطل با فشردن پدال به آرامی

ناموجود

مقایسه
سطل زباله پدالی 14 لیتری silent سفید در استیل بهاز

سطل زباله پدالی 14 لیتری silent سفید در استیل بهاز
بهاز کالا

مشخصات کلی جنس : استیل - ابعاد : 41cm - وزن : 4 کیلوگرم - پدال - در - سایر ویژگی ها : استفاده از استیل نگیر 304 ضد زنگ برای ساخت محصولات استیل (باخاصیت ضد لک و اثر انگشت) / درای کفی محافظ جهت استقرار مناسب سطل بر روی سطح / استفاده از مواد اولیه بهداشتی و مرغوب جهت تولید اجزاِِ جهت حفظ کیفیت محصول / امکان حمل زباله توسط تویی قابل تفکیک / بازو بسته نمودن درب سطل با فشردن پدال به آرامی

ناموجود

مقایسه
سطل زباله پدال دار 14 لیتری سفید استیل بهاز

سطل زباله پدال دار 14 لیتری سفید استیل بهاز
بهاز کالا

مشخصات کلی جنس : استیل - ابعاد : 60cm - وزن : 4 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : استفاده از استیل نگیر 304 ضد زنگ برای ساخت محصولات استیل (باخاصیت ضد لک و اثر انگشت) / درای کفی محافظ جهت استقرار مناسب سطل بر روی سطح / استفاده از مواد اولیه بهداشتی و مرغوب جهت تولید اجزاِِ جهت حفظ کیفیت محصول / امکان حمل زباله توسط تویی قابل تفکیک / بازو بسته نمودن درب سطل با فشردن پدال به آرامی

ناموجود

مقایسه
سطل زباله 45 لیتری استوانه و مشکی استیل بهاز

سطل زباله 45 لیتری استوانه و مشکی استیل بهاز
بهاز کالا

مشخصات کلی جنس : استیل - ابعاد : 78cm - وزن : 5.15 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : استفاده از استیل نگیر 304 ضد زنگ برای ساخت محصولات استیل (باخاصیت ضد لک و اثر انگشت) / درای کفی محافظ جهت استقرار مناسب سطل بر روی سطح / استفاده از مواد اولیه بهداشتی و مرغوب جهت تولید اجزاِِ جهت حفظ کیفیت محصول

ناموجود

مقایسه
سطل 45 لیتری تمام استیل بهاز

سطل 45 لیتری تمام استیل بهاز
بهاز کالا

مشخصات کلی جنس : استیل - ابعاد : 76cm - وزن : 4.7 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : استفاده از استیل نگیر 304 ضد زنگ برای ساخت محصولات استیل (باخاصیت ضد لک و اثر انگشت) / درای کفی محافظ جهت استقرار مناسب سطل بر روی سطح / استفاده از مواد اولیه بهداشتی و مرغوب جهت تولید اجزاِِ جهت حفظ کیفیت محصول

ناموجود