۰
سرویس 7 پارچه اپرا نوری تازه  (یخدان +لیوان کوتاه 320) مدل 242104W

سرویس 7 پارچه اپرا نوری تازه (یخدان +لیوان کوتاه 320) مدل 242104W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان, یخدان

۱۴۷,۲۰۰ تومان

یخدان اپرا نوری تازه مدل 240801W

یخدان اپرا نوری تازه مدل 240801W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : یخدان

۵۱,۴۰۰ تومان

بشقاب بزرگ پایه دار پاریس نوری تازه پایه دالیا مدل 481022W

بشقاب بزرگ پایه دار پاریس نوری تازه پایه دالیا مدل 481022W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : بشقاب

۱۲۳,۷۰۰ تومان

قندان اپیوم ساکورا مدل 351201W

قندان اپیوم ساکورا مدل 351201W
ساکورا

مشخصات کلی نوع : قندان - جنس : بلور
مشخصات قندان ابعاد : 12.5 × 11.5 × 11.5 سانتی متر - در - وزن : 345 گرم
سایر مشخصات کشور سازنده : ایران

۲۰ %
۴۸,۷۵۰ تومان

۳۹,۰۰۰ تومان

دیس بیضی پایه دار می جی ساکورا پایه متوسط مدل 741015W

دیس بیضی پایه دار می جی ساکورا پایه متوسط مدل 741015W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : دیس

۲۰ %
۱۲۷,۵۰۰ تومان

۱۰۲,۰۰۰ تومان

پارچ 1700 نارسیس نوری تازه مدل 372006W

پارچ 1700 نارسیس نوری تازه مدل 372006W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : پارچ

۴۶,۲۰۰ تومان

کاسه نیم گود پایه دار کنزو ساکورا مدل 340722W

کاسه نیم گود پایه دار کنزو ساکورا مدل 340722W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : میوه خوری

۲۰ %
۲۰۲,۵۰۰ تومان

۱۶۲,۰۰۰ تومان

کاسه متوسط پایه دار کنزو ساکورا مدل 340712W

کاسه متوسط پایه دار کنزو ساکورا مدل 340712W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : شیرینی خوری

۲۰ %
۱۶۱,۲۵۰ تومان

۱۲۹,۰۰۰ تومان

قندان کنزو ساکورا مدل 341201W

قندان کنزو ساکورا مدل 341201W
ساکورا

مشخصات کلی نوع : قندان - جنس : بلور
مشخصات قندان ابعاد : 12.5 × 11.5 × 11.5 سانتی متر - در - وزن : 345 گرم
سایر مشخصات کشور سازنده : ایران

۲۰ %
۴۵,۰۰۰ تومان

۳۶,۰۰۰ تومان

بشقاب کوچک 6 پارچه کنزو ساکورا مدل 341001W

بشقاب کوچک 6 پارچه کنزو ساکورا مدل 341001W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : شیرینی خوری

۲۰ %
۱۷۴,۷۵۰ تومان

۱۳۹,۸۰۰ تومان

سرویس پارچ و لیوان 7 پارچه نیو امپایر نوری تازه مدل 912103W

سرویس پارچ و لیوان 7 پارچه نیو امپایر نوری تازه مدل 912103W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : پارچ, لیوان

۱۳۴,۴۰۰ تومان

اردور خوری سه خانه بیضی متوسط مونو نوری تازه مدل 561121W

اردور خوری سه خانه بیضی متوسط مونو نوری تازه مدل 561121W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : ظرف اردو

۳۷,۳۰۰ تومان

دیس بیضی متوسط مونو نوری تازه مدل561021W

دیس بیضی متوسط مونو نوری تازه مدل561021W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : دیس

۳۴,۱۰۰ تومان

کاسه کوچک 6 پارچه سیب نوری تازه مدل410702W

کاسه کوچک 6 پارچه سیب نوری تازه مدل410702W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 6.5 × 17 × 19.5 سانتی‌متر

۵۱,۴۰۰ تومان

کاسه متوسط سیب نوری تازه مدل410715W

کاسه متوسط سیب نوری تازه مدل410715W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 6.5 × 17 × 19.5 سانتی‌متر

۲۰,۰۰۰ تومان

لیوان 6 پارچه فرچیا نوری تازه مدل 170131W

لیوان 6 پارچه فرچیا نوری تازه مدل 170131W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان - ابعاد : 13.2 × 6.8 × 6.8 سانتی‌متر

۷۲,۰۰۰ تومان

فنجان 14 پارچه ویلا ساکورا مدل 572102W

فنجان 14 پارچه ویلا ساکورا مدل 572102W
ساکورا

مشخصات کلی نوع : فنجان - تعداد : ۱۴ - جنس : بلور
سایر مشخصات کشور سازنده : ایران

۲۰ %
۳۸۷,۵۰۰ تومان

۳۱۰,۰۰۰ تومان

بستنی خوری 6 پارچه اپرا نوری تازه مدل 242401W

بستنی خوری 6 پارچه اپرا نوری تازه مدل 242401W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : بستنی خوری - ابعاد : 13.5 × 7.8 × 7.8 سانتی‌متر

۵۲,۰۰۰ تومان

شکلات خوری کنزو پایه ساکورا مدل 341203W

شکلات خوری کنزو پایه ساکورا مدل 341203W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : شکلات خوری - ابعاد : 13.5 × 7.8 × 7.8 سانتی‌متر

۲۰ %
۱۰۷,۵۰۰ تومان

۸۶,۰۰۰ تومان

شکلات خوری پایه دار کنزو پایه متوسط می جی ساکورا مدل 341205W

شکلات خوری پایه دار کنزو پایه متوسط می جی ساکورا مدل 341205W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : شکلات خوری - ابعاد : 13.5 × 7.8 × 7.8 سانتی‌متر

۲۰ %
۱۴۱,۲۵۰ تومان

۱۱۳,۰۰۰ تومان

لیوان 6 پارچه ملانی نوری تازه مدل 330131W

لیوان 6 پارچه ملانی نوری تازه مدل 330131W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان - ابعاد : 13.5 × 7.8 × 7.8 سانتی‌متر

۷۲,۰۰۰ تومان

سرویس پارچ و لیوان 7 پارچه لیونا نوری تازه مدل 192102W

سرویس پارچ و لیوان 7 پارچه لیونا نوری تازه مدل 192102W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان

۱۳۴,۴۰۰ تومان

سرویس پارچ و لیوان درب دار 7 پارچه لیونا نوری تازه مدل 192101W

سرویس پارچ و لیوان درب دار 7 پارچه لیونا نوری تازه مدل 192101W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان

۸۸,۰۰۰ تومان

 لیوان 6 پارچه لیونا نوری تازه مدل 190131W

لیوان 6 پارچه لیونا نوری تازه مدل 190131W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان

۷۲,۰۰۰ تومان

نیم لیوان 6 پارچه لیونا نوری تازه مدل 190201W

نیم لیوان 6 پارچه لیونا نوری تازه مدل 190201W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 3×24×35

۹۳,۹۰۰ تومان

کاسه کوچک تدی نوری تازه مدل 790701W

کاسه کوچک تدی نوری تازه مدل 790701W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 3×24×35

۱۱,۰۰۰ تومان

بشقاب بزرگ گرد ماهی نوری تازه مدل 641031W

بشقاب بزرگ گرد ماهی نوری تازه مدل 641031W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : سالاد خوری - ابعاد : 3×24×35

۴۴,۸۰۰ تومان

بشقاب متوسط پایه دار امپریال ساکورا مدل 181012W

بشقاب متوسط پایه دار امپریال ساکورا مدل 181012W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : پیش دستی - ابعاد : 19.5x19.5x2.8

۲۰ %
۱۶۲,۵۰۰ تومان

۱۳۰,۰۰۰ تومان

کاسه بزرگ امپریال ساکورا مدل 180731W

کاسه بزرگ امپریال ساکورا مدل 180731W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 12x12x6.7 سانتی‌متر

۲۰ %
۲۱۲,۵۰۰ تومان

۱۷۰,۰۰۰ تومان

کاسه بزرگ پایه دار امپریال ساکورا مدل 180732W

کاسه بزرگ پایه دار امپریال ساکورا مدل 180732W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : کاسه

۲۰ %
۲۳۷,۵۰۰ تومان

۱۹۰,۰۰۰ تومان

کاسه کوچک 6 پارچه امپریال ساکورا مدل 180701W

کاسه کوچک 6 پارچه امپریال ساکورا مدل 180701W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 12x12x6.7

۲۰ %
۱۶۰,۰۰۰ تومان

۱۲۸,۰۰۰ تومان

قندان امپریال ساکورا مدل 181201W

قندان امپریال ساکورا مدل 181201W
ساکورا

مشخصات کلی نوع : قندان - جنس : بلور
مشخصات قندان در - وزن : 360 گرم
سایر مشخصات کشور سازنده : ایران

۲۰ %
۵۲,۵۰۰ تومان

۴۲,۰۰۰ تومان

بشقاب کوچک 6 پارچه امپریال ساکورا مدل 181001W

بشقاب کوچک 6 پارچه امپریال ساکورا مدل 181001W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : پیش دستی

۲۰ %
۲۳۷,۵۰۰ تومان

۱۹۰,۰۰۰ تومان

لیوان 6  پارچه آرنا نوری تازه مدل 780131W

لیوان 6 پارچه آرنا نوری تازه مدل 780131W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان

۷۲,۰۰۰ تومان

سرویس پارچ و لیوان 7 پارچه آرنا نوری تازه مدل 782101W

سرویس پارچ و لیوان 7 پارچه آرنا نوری تازه مدل 782101W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : پارچ - ابعاد : 13.5 × 26 × 26

۱۴۸,۲۰۰ تومان

شیرینی خوری پایه دار پاریس نوری تازه مدل 481015W

شیرینی خوری پایه دار پاریس نوری تازه مدل 481015W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : شیرینی خوری - ابعاد : 13.5 × 26 × 26

۶۶,۱۰۰ تومان

فنجان 6 پارچه امپریال پارس ساکورا مدل 180302W

فنجان 6 پارچه امپریال پارس ساکورا مدل 180302W
ساکورا

مشخصات کلی نوع : فنجان - جنس : بلور
سایر مشخصات کشور سازنده : ایران

۲۰ %
۱۴۵,۰۰۰ تومان

۱۱۶,۰۰۰ تومان

کاسه بزرگ پایه دار پاریس نوری تازه پایه دالیا مدل 480732W

کاسه بزرگ پایه دار پاریس نوری تازه پایه دالیا مدل 480732W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : آجیل خوری - ابعاد : 7 × 13 × 13 سانتی‌متر

۱۱۴,۵۰۰ تومان

فنجان 6 پارچه ملانی نوری تازه مدل 330302W

فنجان 6 پارچه ملانی نوری تازه مدل 330302W
نوری تازه

مشخصات کلی نوع : فنجان - تعداد : ۶ - جنس : بلور
سایر مشخصات کشور سازنده : ایران

۹۳,۹۰۰ تومان

فنجان 6 پارچه اپرا نوری تازه مدل 240201W

فنجان 6 پارچه اپرا نوری تازه مدل 240201W
نوری تازه

مشخصات کلی نوع : فنجان - تعداد : ۶ - جنس : بلور
سایر مشخصات کشور سازنده : ایران

۹۳,۹۰۰ تومان

لیوان 6 پارچه اپرا نوری تازه مدل 240131W

لیوان 6 پارچه اپرا نوری تازه مدل 240131W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان - ابعاد : 7 × 13 × 13 سانتی‌متر

۷۲,۰۰۰ تومان

پارچ 1700 درب دار اپرا نوری تازه مدل 242016W

پارچ 1700 درب دار اپرا نوری تازه مدل 242016W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : پارچ - ابعاد : 5.5 × 16 × 19 سانتی‌متر

۵۷,۳۰۰ تومان

کاسه متوسط توت فرنگی نوری تازه مدل 600711W

کاسه متوسط توت فرنگی نوری تازه مدل 600711W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 5.5 × 16 × 19 سانتی‌متر

۲۸,۲۰۰ تومان

کاسه کوچک 6 پارچه توت فرنگی نوری تازه مدل 600701W

کاسه کوچک 6 پارچه توت فرنگی نوری تازه مدل 600701W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 4 × 10.5 × 13.3

۵۱,۴۰۰ تومان

آجیل خوری بزرگ پایه دار می جی ساکورا پایه بزرگ مدل 740732W

آجیل خوری بزرگ پایه دار می جی ساکورا پایه بزرگ مدل 740732W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : آجیل خوری - ابعاد : 23 × 23 × 23

۲۰ %
۱۶۰,۰۰۰ تومان

۱۲۸,۰۰۰ تومان

میوه خوری نیم گود بیضی پایه دار می جی ساکورا پایه بزرگ مدل 740742W

میوه خوری نیم گود بیضی پایه دار می جی ساکورا پایه بزرگ مدل 740742W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : میوه خوری - ابعاد : 15 × 21.5 × 33.5

۲۰ %
۲۰۰,۰۰۰ تومان

۱۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی خوری لوزی پایه دار می جی ساکورا پایه متوسط مدل 741012W

شیرینی خوری لوزی پایه دار می جی ساکورا پایه متوسط مدل 741012W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : شیرینی خوری - ابعاد : 15 × 21.5 × 33.5

۲۰ %
۱۷۷,۵۰۰ تومان

۱۴۲,۰۰۰ تومان

بشقاب 6 پارچه دایموند نوری تازه مدل 401002T

بشقاب 6 پارچه دایموند نوری تازه مدل 401002T
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : بشقاب - ابعاد : 7.2 × 21.7 × 22

۶۴,۸۰۰ تومان

بشقاب غذا خوری 6 پارچه دایموند نوری تازه مدل 401022T

بشقاب غذا خوری 6 پارچه دایموند نوری تازه مدل 401022T
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : غذا خوری - ابعاد : 6 × 25.5 × 25.5

۹۸,۵۰۰ تومان

ظرف پخت متوسط کوچک ویو نوری تازه مدل 161011W

ظرف پخت متوسط کوچک ویو نوری تازه مدل 161011W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : سوفله - ابعاد : 6.5 × 20.5 × 28

۵۳,۰۰۰ تومان

میوه خوری متوسط کوچک 6 پارچه آناناس نوری تازه مدل 130701W

میوه خوری متوسط کوچک 6 پارچه آناناس نوری تازه مدل 130701W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : میوه خوری - ابعاد : 7.5 × 14.5 × 18.5

۵۶,۰۰۰ تومان

میوه خوری متوسط آناناس نوری تازه مدل 130711W

میوه خوری متوسط آناناس نوری تازه مدل 130711W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : میوه خوری - ابعاد : 7.5 × 14.5 × 18.5

۲۸,۲۰۰ تومان

ظرف پخت بزرگ نوری تازه نورکس مدل 521001W

ظرف پخت بزرگ نوری تازه نورکس مدل 521001W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : سوفله - ابعاد : 33.5 × 24 × 5.5

۷۲,۶۰۰ تومان

ظرف پخت متوسط  نوری تازه نورکس مدل 521041W

ظرف پخت متوسط نوری تازه نورکس مدل 521041W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : سوفله - ابعاد : 24.17.5

۴۴,۲۰۰ تومان

ظرف پخت بزرگ همه کاره  نوری تازه پریمکس مدل 691023W

ظرف پخت بزرگ همه کاره نوری تازه پریمکس مدل 691023W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : سوفله - ابعاد : 8 × 18 × 34.5

۴۷,۵۰۰ تومان

ظرف پخت بزرگ نوری تازه پریمکس مدل 691021W

ظرف پخت بزرگ نوری تازه پریمکس مدل 691021W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : ظرف اردو - ابعاد : 6.5 × 24 × 30.5 سانتی‌متر

۷۲,۶۰۰ تومان

ظرف پخت بزرگ گرد نوری تازه پریمکس مدل 691025W

ظرف پخت بزرگ گرد نوری تازه پریمکس مدل 691025W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : سوفله - ابعاد : 6.5 × 24 × 30.5 سانتی‌متر

۵۷,۹۰۰ تومان

کاسه کوچک 6 پارچه ساکورا اپیوم مدل 350701W

کاسه کوچک 6 پارچه ساکورا اپیوم مدل 350701W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : میوه خوری - ابعاد : 14 × 11 × 13.5

۲۰ %
۱۴۷,۵۰۰ تومان

۱۱۸,۰۰۰ تومان

لیوان کوتاه 6 پارچه اپرا نوری تازه مدل 240132W

لیوان کوتاه 6 پارچه اپرا نوری تازه مدل 240132W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان - ابعاد : 8.5 × 9.5 × 9.5

۷۲,۶۰۰ تومان

کاسه نیم گود پایه دار ساکورا اپیوم مدل 350722W پایه بزرگ می جی

کاسه نیم گود پایه دار ساکورا اپیوم مدل 350722W پایه بزرگ می جی
ساکورا

مشخصات فنی نوع : میوه خوری - ابعاد : 31.31.25

۲۰ %
۲۷۵,۰۰۰ تومان

۲۲۰,۰۰۰ تومان