۰
سرویس 7 پارچه اپرا نوری تازه  (یخدان +لیوان کوتاه 320) مدل 242104W

سرویس 7 پارچه اپرا نوری تازه (یخدان +لیوان کوتاه 320) مدل 242104W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان, یخدان

۳۰ %
۸۸,۵۰۰ تومان

۶۱,۹۵۰ تومان

یخدان اپرا نوری تازه مدل 240801W

یخدان اپرا نوری تازه مدل 240801W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : یخدان

۳۰ %
۳۴,۳۰۰ تومان

۲۴,۰۱۰ تومان

بشقاب بزرگ پایه دار پاریس نوری تازه پایه دالیا مدل 481022W

بشقاب بزرگ پایه دار پاریس نوری تازه پایه دالیا مدل 481022W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : بشقاب

۳۰ %
۷۴,۳۰۰ تومان

۵۲,۰۱۰ تومان

قندان اپیوم ساکورا مدل 351201W

قندان اپیوم ساکورا مدل 351201W
ساکورا

مشخصات کلی نوع : قندان - جنس : بلور
مشخصات قندان ابعاد : 12.5 × 11.5 × 11.5 سانتی متر - در - وزن : 345 گرم
سایر مشخصات کشور سازنده : ایران

۲۰ %
۱۹,۰۰۰ تومان

۱۵,۲۰۰ تومان

دیس بیضی پایه دار می جی ساکورا پایه متوسط مدل 741015W

دیس بیضی پایه دار می جی ساکورا پایه متوسط مدل 741015W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : دیس

۲۰ %
۵۰,۸۰۰ تومان

۴۰,۶۴۰ تومان

پارچ 1700 نارسیس نوری تازه مدل 372006W

پارچ 1700 نارسیس نوری تازه مدل 372006W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : پارچ

۳۰ %
۲۷,۳۰۰ تومان

۱۹,۱۱۰ تومان

کاسه نیم گود پایه دار کنزو ساکورا مدل 340722W

کاسه نیم گود پایه دار کنزو ساکورا مدل 340722W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : میوه خوری

۲۰ %
۸۱,۷۰۰ تومان

۶۵,۳۶۰ تومان

کاسه متوسط پایه دار کنزو ساکورا مدل 340712W

کاسه متوسط پایه دار کنزو ساکورا مدل 340712W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : شیرینی خوری

۲۰ %
۶۳,۲۰۰ تومان

۵۰,۵۶۰ تومان

قندان کنزو ساکورا مدل 341201W

قندان کنزو ساکورا مدل 341201W
ساکورا

مشخصات کلی نوع : قندان - جنس : بلور
مشخصات قندان ابعاد : 12.5 × 11.5 × 11.5 سانتی متر - در - وزن : 345 گرم
سایر مشخصات کشور سازنده : ایران

۲۰ %
۱۷,۳۰۰ تومان

۱۳,۸۴۰ تومان

بشقاب کوچک 6 پارچه کنزو ساکورا مدل 341001W

بشقاب کوچک 6 پارچه کنزو ساکورا مدل 341001W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : شیرینی خوری

۲۰ %
۶۹,۸۰۰ تومان

۵۵,۸۴۰ تومان

شیرینی خوری بزرگ پایه دار کنزو ساکورا پایه بزرگ می جی مدل 341022W

شیرینی خوری بزرگ پایه دار کنزو ساکورا پایه بزرگ می جی مدل 341022W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : شیرینی خوری

۲۰ %
۶۳,۸۰۰ تومان

۵۱,۰۴۰ تومان

سرویس پارچ و لیوان 7 پارچه نیو امپایر نوری تازه مدل 912103W

سرویس پارچ و لیوان 7 پارچه نیو امپایر نوری تازه مدل 912103W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : پارچ, لیوان

۳۰ %
۷۹,۷۰۰ تومان

۵۵,۷۹۰ تومان

اردور خوری 6 پارچه استار نوری تازه مدل 371102W

اردور خوری 6 پارچه استار نوری تازه مدل 371102W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : ظرف اردو

۳۰ %
۲۹,۸۰۰ تومان

۲۰,۸۶۰ تومان

اردور خوری سه خانه بیضی متوسط مونو نوری تازه مدل 561121W

اردور خوری سه خانه بیضی متوسط مونو نوری تازه مدل 561121W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : ظرف اردو

۳۰ %
۲۱,۰۰۰ تومان

۱۴,۷۰۰ تومان

دیس بیضی متوسط مونو نوری تازه مدل561021W

دیس بیضی متوسط مونو نوری تازه مدل561021W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : دیس

۳۰ %
۱۹,۰۰۰ تومان

۱۳,۳۰۰ تومان

کاسه کوچک 6 پارچه سیب نوری تازه مدل410702W

کاسه کوچک 6 پارچه سیب نوری تازه مدل410702W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 6.5 × 17 × 19.5 سانتی‌متر

۳۰ %
۳۰,۴۰۰ تومان

۲۱,۲۸۰ تومان

کاسه متوسط سیب نوری تازه مدل410715W

کاسه متوسط سیب نوری تازه مدل410715W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 6.5 × 17 × 19.5 سانتی‌متر

۳۰ %
۱۶,۵۰۰ تومان

۱۱,۵۵۰ تومان

لیوان 6 پارچه فرچیا نوری تازه مدل170131W

لیوان 6 پارچه فرچیا نوری تازه مدل170131W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان - ابعاد : 13.2 × 6.8 × 6.8 سانتی‌متر

۳۰ %
۳۹,۴۰۰ تومان

۲۷,۵۸۰ تومان

فنجان 14 پارچه ویلا ساکورا مدل 572102W

فنجان 14 پارچه ویلا ساکورا مدل 572102W
ساکورا

مشخصات کلی نوع : فنجان - تعداد : ۱۴ - جنس : بلور
سایر مشخصات کشور سازنده : ایران

۲۰ %
۱۳۸,۶۰۰ تومان

۱۱۰,۸۸۰ تومان

بستنی خوری 6 پارچه اپرا نوری تازه مدل 242401W

بستنی خوری 6 پارچه اپرا نوری تازه مدل 242401W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : بستنی خوری - ابعاد : 13.5 × 7.8 × 7.8 سانتی‌متر

۳۰ %
۴۱,۷۰۰ تومان

۲۹,۱۹۰ تومان

شکلات خوری کنزو پایه ساکورا مدل 341203W

شکلات خوری کنزو پایه ساکورا مدل 341203W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : شکلات خوری - ابعاد : 13.5 × 7.8 × 7.8 سانتی‌متر

۲۰ %
۴۴,۵۰۰ تومان

۳۵,۶۰۰ تومان

شکلات خوری پایه دار کنزو پایه متوسط می جی ساکورا مدل 341205W

شکلات خوری پایه دار کنزو پایه متوسط می جی ساکورا مدل 341205W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : شکلات خوری - ابعاد : 13.5 × 7.8 × 7.8 سانتی‌متر

۲۰ %
۵۴,۷۰۰ تومان

۴۳,۷۶۰ تومان

لیوان 6 پارچه ملانی نوری تازه مدل 330131W

لیوان 6 پارچه ملانی نوری تازه مدل 330131W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان - ابعاد : 13.5 × 7.8 × 7.8 سانتی‌متر

۳۰ %
۳۹,۴۰۰ تومان

۲۷,۵۸۰ تومان

سرویس پارچ و لیوان 7 پارچه لیونا نوری تازه مدل 192102W

سرویس پارچ و لیوان 7 پارچه لیونا نوری تازه مدل 192102W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان

۳۰ %
۷۹,۷۰۰ تومان

۵۵,۷۹۰ تومان

 لیوان 6 پارچه لیونا نوری تازه مدل 190131W

لیوان 6 پارچه لیونا نوری تازه مدل 190131W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان

۳۰ %
۳۹,۴۰۰ تومان

۲۷,۵۸۰ تومان

نیم لیوان 6 پارچه لیونا نوری تازه مدل 190201W

نیم لیوان 6 پارچه لیونا نوری تازه مدل 190201W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 3×24×35

۳۰ %
۴۵,۴۰۰ تومان

۳۱,۷۸۰ تومان

کاسه کوچک تدی نوری تازه مدل 790701W

کاسه کوچک تدی نوری تازه مدل 790701W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 3×24×35

۳۰ %
۸,۶۰۰ تومان

۶,۰۲۰ تومان

بشقاب بزرگ گرد ماهی نوری تازه مدل 641031W

بشقاب بزرگ گرد ماهی نوری تازه مدل 641031W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : سالاد خوری - ابعاد : 3×24×35

۳۰ %
۲۵,۶۰۰ تومان

۱۷,۹۲۰ تومان

کاسه 6 پارچه دایموند نوری تازه مدل 400712T

کاسه 6 پارچه دایموند نوری تازه مدل 400712T
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 19.5x19.5x2.8

۳۰ %
۴۰,۳۰۰ تومان

۲۸,۲۱۰ تومان

بشقاب متوسط پایه دار امپریال ساکورا مدل 181012W

بشقاب متوسط پایه دار امپریال ساکورا مدل 181012W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : پیش دستی - ابعاد : 19.5x19.5x2.8

۲۰ %
۶۱,۳۰۰ تومان

۴۹,۰۴۰ تومان

کاسه بزرگ امپریال ساکورا مدل 180731W

کاسه بزرگ امپریال ساکورا مدل 180731W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 12x12x6.7 سانتی‌متر

۲۰ %
۶۷,۵۰۰ تومان

۵۴,۰۰۰ تومان

کاسه بزرگ پایه دار امپریال ساکورا مدل 180732W

کاسه بزرگ پایه دار امپریال ساکورا مدل 180732W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : کاسه

۲۰ %
۸۲,۵۰۰ تومان

۶۶,۰۰۰ تومان

کاسه کوچک 6 پارچه امپریال ساکورا مدل 180701W

کاسه کوچک 6 پارچه امپریال ساکورا مدل 180701W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 12x12x6.7

۲۰ %
۶۳,۸۰۰ تومان

۵۱,۰۴۰ تومان

قندان امپریال ساکورا مدل 181201W

قندان امپریال ساکورا مدل 181201W
ساکورا

مشخصات کلی نوع : قندان - جنس : بلور
مشخصات قندان در - وزن : 360 گرم
سایر مشخصات کشور سازنده : ایران

۲۰ %
۲۰,۲۰۰ تومان

۱۶,۱۶۰ تومان

بشقاب کوچک 6 پارچه امپریال ساکورا مدل 181001W

بشقاب کوچک 6 پارچه امپریال ساکورا مدل 181001W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : پیش دستی

۲۰ %
۷۸,۳۰۰ تومان

۶۲,۶۴۰ تومان

لیوان 6  پارچه آرنا نوری تازه مدل 780131W

لیوان 6 پارچه آرنا نوری تازه مدل 780131W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان

۳۰ %
۳۹,۴۰۰ تومان

۲۷,۵۸۰ تومان

سرویس پارچ و لیوان 7 پارچه آرنا نوری تازه مدل 782101W

سرویس پارچ و لیوان 7 پارچه آرنا نوری تازه مدل 782101W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : پارچ - ابعاد : 13.5 × 26 × 26

۳۰ %
۸۶,۵۰۰ تومان

۶۰,۵۵۰ تومان

شیرینی خوری پایه دار پاریس نوری تازه مدل 481015W

شیرینی خوری پایه دار پاریس نوری تازه مدل 481015W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : شیرینی خوری - ابعاد : 13.5 × 26 × 26

۳۰ %
۳۹,۷۰۰ تومان

۲۷,۷۹۰ تومان

فنجان 6 پارچه امپریال پارس ساکورا مدل 180302W

فنجان 6 پارچه امپریال پارس ساکورا مدل 180302W
ساکورا

مشخصات کلی نوع : فنجان - جنس : بلور
سایر مشخصات کشور سازنده : ایران

۲۰ %
۵۶,۶۰۰ تومان

۴۵,۲۸۰ تومان

قندان پاریس نوری تازه مدل 481201W

قندان پاریس نوری تازه مدل 481201W
نوری تازه

مشخصات کلی نوع : فنجان - جنس : بلور
مشخصات قندان ابعاد : 10 × 11 × 11 - در
سایر مشخصات کشور سازنده : ایران

۳۰ %
۱۳,۷۰۰ تومان

۹,۵۹۰ تومان

بشقاب کوچک 6 پارچه پاریس نوری تازه مدل 481001W

بشقاب کوچک 6 پارچه پاریس نوری تازه مدل 481001W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : پیش دستی

۳۰ %
۶۹,۸۰۰ تومان

۴۸,۸۶۰ تومان

کاسه کوچک 6 پارچه پاریس نوری تازه مدل 480701W

کاسه کوچک 6 پارچه پاریس نوری تازه مدل 480701W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 7 × 13 × 13 سانتی‌متر

۳۰ %
۵۱,۱۰۰ تومان

۳۵,۷۷۰ تومان

کاسه بزرگ پایه دار پاریس نوری تازه پایه دالیا مدل 480732W

کاسه بزرگ پایه دار پاریس نوری تازه پایه دالیا مدل 480732W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : آجیل خوری - ابعاد : 7 × 13 × 13 سانتی‌متر

۳۰ %
۶۸,۶۰۰ تومان

۴۸,۰۲۰ تومان

فنجان 6 پارچه پاریس نوری تازه مدل 480305W

فنجان 6 پارچه پاریس نوری تازه مدل 480305W
نوری تازه

مشخصات کلی نوع : فنجان - تعداد : ۶ - جنس : بلور
سایر مشخصات کشور سازنده : ایران

۳۰ %
۴۷,۹۰۰ تومان

۳۳,۵۳۰ تومان