۰

بکس

آچار بکس (جغجغه ای) نوعی از آچار است که دارای یک دسته مخصوص و تعدادی سری یا ساکت می باشد. در یک طرف این سری‌ها یا استوانه ها یک سوراخ چهار گوش قرار دارد. در سوی دیگر استوانه سوارخی مطابق با شکل گل پیچ که می تواند چهار گوش، شش گوش، هشت گوش یا ۱۲ گوش باشد. به علت شکل استوانه‌ای این سری‌های آچار برای پیچ‌هایی که ته لوله یا جایی که جای چرخش دسته آچارهای معمولی نیست مناسب هستند. اکثر آچار بکس ها با ساختار فولاد و روکش کروم هستند، که آن ها را در برابر خوردگی و زنگ زدن محافظت می کند و در برابر انجام چندین و چند باره ی کارهای سخت به اندازه ی کافی مقاوم می سازد و دوام بالایی به آن می دهد.

مشخصات عمومی
مشخصات فنی