۰
آباژور رومیزی فاردکور مدل HA10 کروم

آباژور رومیزی فاردکور مدل HA10 کروم
فاردکور

مشخصات کلی نوع : ایستاده
مشخصات فنی منبع تغذیه : برق شهر

۳۷۵,۰۰۰ تومان

آباژور ایستاده فاردکور مدل 14/4 طوسی

آباژور ایستاده فاردکور مدل 14/4 طوسی
فاردکور

مشخصات کلی نوع : ایستاده - ارتفاع آباژور با شید : 160 سانتیمتر
مشخصات فنی منبع تغذیه : برق شهر

۹۰۰,۰۰۰ تومان

آباژور رومیزی فاردکور مدل 7/7 آنتیک

آباژور رومیزی فاردکور مدل 7/7 آنتیک
فاردکور

مشخصات کلی نوع : رومیزی - ابعاد : 55CM
مشخصات فنی منبع تغذیه : برق شهر

۵۷۷,۵۰۰ تومان

آباژور رومیزی فاردکور مدل 14/4 طوسی

آباژور رومیزی فاردکور مدل 14/4 طوسی
فاردکور

مشخصات کلی نوع : رومیزی - ابعاد : 50CM
مشخصات فنی منبع تغذیه : برق شهر

۴۵۰,۰۰۰ تومان

آباژور رومیزی فاردکور مدل 500 طوسی

آباژور رومیزی فاردکور مدل 500 طوسی
فاردکور

مشخصات کلی نوع : رومیزی - ابعاد : 40CM
مشخصات فنی منبع تغذیه : برق شهر

۳۰۷,۵۰۰ تومان

آباژور رومیزی فاردکور مدل 505 طوسی

آباژور رومیزی فاردکور مدل 505 طوسی
فاردکور

مشخصات کلی نوع : رومیزی - ابعاد : 40CM
مشخصات فنی منبع تغذیه : برق شهر

۵۶۲,۵۰۰ تومان

ساعت فاردکور مدل 1173 طوسی

ساعت فاردکور مدل 1173 طوسی
فاردکور

مشخصات کلی نوع : دیواری - ابعاد : 50CM
مشخصات فنی تکنولوژی ساخت : الکترونیکی (کوارتز) - منبع انرژی : باتری

۶۰۰,۰۰۰ تومان

ساعت فاردکور مدل 1108 طوسی

ساعت فاردکور مدل 1108 طوسی
فاردکور

مشخصات کلی نوع : دیواری - ابعاد : 80CM
مشخصات فنی تکنولوژی ساخت : الکترونیکی (کوارتز) - منبع انرژی : باتری

۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان

آباژور رومیزی فاردکور مدل 501 طوسی

آباژور رومیزی فاردکور مدل 501 طوسی
فاردکور

مشخصات کلی نوع : رومیزی - ابعاد : 30CCM
مشخصات فنی منبع تغذیه : برق شهر

۲۹۲,۵۰۰ تومان