تابلو برق

تابلو برق محفظه ای است فلزی که تجهیزات برقی اعم از کنتورها، فیوزها، کلید های محافظ جان، ترانسهای جریان و ولتاژ، لوازم اندازه گیری، شینه ها و ... در داخل آن نصب می شود و به منظور ایجاد ارتباطات لازم بین آن‌ها و سایر تجهیزاتی که خارج از تابلو وجود دارد می‌باشد. همچنین تابلوهای برق جهت جلوگیری از وارد شدن شوک الکتریکی به کاربرانِ تجهیزات و حفاظت تجهیزات در برابر عوامل محیطی استفاده می‌شوند. تغذیهٔ مدارهای روشنایی و پریزهای هر واحد مسکونی از این تابلو فراهم می‌شود. تابلو های برق ساختمان سه نوع هستند: جعبه فیوز، تابلو برق عمومی و تابلو کنتورها.