۰

تابلو برق و فرمان

در موتورخانه آسانسور برای انتقال برق سه فاز و تک فاز به تابلو فرمان و دیگر تجهیزات از یک تابلوی توزیع استفاده می شود به نام تابلو سه فاز. در این تابلوی توزیع تجهیزات زیر وجود دارد : 1- فیوز سه فاز  2- لامپ سیگنال  3- پریز تک فاز  4- فیوز تک فاز  5- پایه ارت  6- کانال و سیم.

تابلو فرمان به قسمتي از آسانسور گفته مي شود كه در موتورخانه آسانسور جاي داشته و وظيفه آن كنترل كامل آسانسور مي باشد كه نقش بسزايي را در ارتباط بين اجزا تشكيل دهنده يك آسانسور به عهده دارد. در زیر به تعدادی از وظایف اصلی این تابلو اشاره می شود : 1- پذیرش درخواستها از کابین و طبقات    2- تشخیص موقعیت کابین در هر لحظه   3- پاسخگویی به درخواستها با توجه به نوع سرویس دهی   4- حفاظت الکتریکی از تجهیزات   5- کنترل جهت حرکت و سرعت موتور اصلی   6- کنترل تجهیزات الکتریکی مانند درب کابین، ترمز و …   7- نظارت بر حرکت بدون خطر کابین.