۰
جعبه فیوز توکار خیام الکتریک مدل F6

جعبه فیوز توکار خیام الکتریک مدل F6
خیام الکتریک

۲۸,۰۵۰ تومان

جعبه فیوز توکار خیام الکتریک مدل F8

جعبه فیوز توکار خیام الکتریک مدل F8
خیام الکتریک

۳۳,۷۲۰ تومان

جعبه فیوز توکار خیام الکتریک مدل F12

جعبه فیوز توکار خیام الکتریک مدل F12
خیام الکتریک

۴۵,۶۵۰ تومان

جعبه فیوز روکار خیام الکتریک مدل F2

جعبه فیوز روکار خیام الکتریک مدل F2
خیام الکتریک

مشخصات فنی تعداد خانه : 1 خانه

۴,۷۳۰ تومان

جعبه فیوز روکار خیام الکتریک مدل F1

جعبه فیوز روکار خیام الکتریک مدل F1
خیام الکتریک

مشخصات فنی تعداد خانه : 1 خانه - نوع نصب : روکار

۴,۷۳۰ تومان

جعبه فیوز سه فاز آلانور

جعبه فیوز سه فاز آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات فنی تعداد خانه : 3 خانه - نوع نصب : توکار

۱۰ %
۴,۷۷۸ تومان

۴,۳۰۱ تومان

جعبه فیوز 16 تایی آلانور

جعبه فیوز 16 تایی آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات فنی تعداد خانه : 16 خانه - نوع نصب : توکار

۱۰ %
۴۲,۵۹۱ تومان

۳۸,۳۳۲ تومان

جعبه فیوز 8 تایی روکار آلانور

جعبه فیوز 8 تایی روکار آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات فنی تعداد خانه : 8 خانه - نوع نصب : روکار

۱۰ %
۲۴,۸۲۷ تومان

۲۲,۳۴۵ تومان

جعبه فیوز 8 تایی آلانور

جعبه فیوز 8 تایی آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات فنی تعداد خانه : 8 خانه - نوع نصب : توکار - ابعاد بیرونی : 17*21 سانتیمتر

۲۳,۹۰۰ تومان

جعبه فیوز 6 تایی آلانور

جعبه فیوز 6 تایی آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات فنی تعداد خانه : 6 خانه - نوع نصب : توکار - ابعاد بیرونی : 17*14 سانتیمتر

۱۰ %
۱۸,۶۹۸ تومان

۱۶,۸۲۹ تومان

جعبه فیوز 6 تایی روکار آلانور

جعبه فیوز 6 تایی روکار آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات فنی تعداد خانه : 6 خانه - نوع نصب : روکار - ابعاد بیرونی : 13.5*17 سانتیمتر

۱۰ %
۱۹,۳۲۲ تومان

۱۷,۳۹۰ تومان

جعبه فیوز تک فاز آلانور

جعبه فیوز تک فاز آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات فنی تعداد خانه : 1 خانه - نوع نصب : توکار

۱۰ %
۳,۷۶۰ تومان

۳,۳۸۴ تومان

جعبه فیوز 24 تایی آلانور

جعبه فیوز 24 تایی آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات فنی تعداد خانه : 24 خانه - نوع نصب : توکار

به زودی

جعبه فیوز 12 تایی آلانور

جعبه فیوز 12 تایی آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات فنی تعداد خانه : 12 خانه - نوع نصب : توکار

به زودی