تابلو و تابلو فرش

به کار گیری تابلو ها در فضای داخلی خانه به اضافه کردن جزییات تزیینی محدود نمی شود، تابلو ها و آویز های دیوار می توانند طرحی تکمیل کننده در دکوراسیون دیوار های ساده و طراحی نشده باشند. نصب تابلو بر روی دیوار، می تواند به عنوان منبع انرژی برای فضا هایی با رنگ های خنثی عمل کند، همچنین این تابلو ها را می توان نقطه تمرکز فضا در نظر گرفت و از آن ها به عنوان مرکز چیدمان منزل استفاده کرد. ترکیب رنگی به کار رفته در تابلو ها می تواند تلفیقی از رنگ های به کار رفته در سایر قسمت های خانه باشد و به سبک دکوراسیون خانه را دنبال کند. گاهی تابلو ها به طراحی فضا جهت می دهند و سبک دکوراسیون فضا را تا حدودی تغییر می دهند، مانند تابلو فرش های کلاسیک که طراحی مجلل شان، فضای داخلی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. نقش تابلو فرش ها در دکوراسیون زیاد است و جلوه گری طرح ها چشم گیر است، پس در یک دیوار تنها از یک تابلو فرش استفاده نمایید و از نصب چندین تابلو بر یک دیوار خودداری نمایید. به فاصله سقف تا کف خانه دقت نمایید، نصب تابلو فرش عمودی بر دیوار های کم ارتفاع، فاصله کف تا سقف را کم تر از آنچه هست نشان می دهد اما نصب تابلو فرش های افقی بر این دیوار نقش عمده ای بازی خواهد نمود. عکس این قضیه هم صادق است، تابلو فرش های عمودی باب دیوار هایی هستند که ارتفاع بلندی داشته و فاصله کف تا سقف زیاد است .